LABORATOŘ VENKU

Laboratoř venku otvírá nové objevy.

Bádání pod širým nebem spojuje přírodopis, zeměpis, fyziku i chemii.

ŽIVOT U MOŘE

CÍL: Pozorovat a objevovat život na mělkých částech Středozemního moře. Vyzkoušet si badatelskou cestu i ve slané vodě.

VĚK: ZŠ, SŠ, MÍSTO: mělká moře, OBDOBÍ: v teplé části roku/ celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

VZNIK ZKAMENĚLINY

CÍL: Vlastníma rukama si vyzkoušet a zažít, jak vznikají některé zkameněliny. Zjistit, co je pozitiv a co negativ zkamenělin.

VĚK: ZŠ, MÍSTO: lokalita s pískem, OBDOBÍ: celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

JAK VZNIKÁ VRÁSA

CÍL: Zažít, jak vzniká vrása při pokusu i objevit vrásy v krajině kolem nás. Lépe porozumět dobrodružnému životu kamenů i vývoji některých pohoří. Najít odpověď na otázku, jak vznikly Alpy.

 VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

PŘÍLIV A ODLIV

Pozorovat a zaznamenat změny mořské hladiny.  Sledovat změny hladiny nejen během dne, ale i odlišnosti mezi jednotlivými dny.

VĚK: ZŠ, MÍSTO: okraj moře, OBDOBÍ: celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

PŘOČ kvetou tak brzy?

CÍL: Se zapojením vlastního uvažování objevit, proč některé rostliny kvetou tak brzy zjara a co jim to umožňuje. Venku objevovat nejen jarní květy, ale i souvislosti. Odhalit vztahy mezi bylinami, dřevinami i živočichy v jarním období. 
ČAS: 30 min, VĚK:  ZŠ (3.-9.tř.), SŠ, MÍSTO: okolí školy 

POPIS LEKCE + pracovní listy

JARO KVETE

CÍL: Sledovat a objevovat jarní aspekt u bylin i dřevin přímo v okolí školy. 

ČAS: 20–40 min, VĚK: MŠ, ZŠ, MÍSTO: okolí školy (kde je možné pozorovat dřeviny či byliny), OBDOBÍ: přelom zimy a jara

POPIS LEKCE + pracovní listy

PROBOUZENÍ PUPENŮ

CÍL: Prohloubit detailní pozorování jarních změn v přírodě skrze pupeny dřevin. 

ČAS: 20 min  (+ 10 min opakované pozorování), VĚK:  MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy s běžnými dřevinami, OBDOBÍ: nejlépe jaro

POPIS LEKCE + pracovní listy

KRMÍTKO POD DOHLEDEM

CÍL: Zažít pozorování ptáků v praxi. Zmapovat ptáky v nejbližším okolí školy (kolem vytvořeného krmítka). ČAS: 40 min, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

KRMÍTKO

CÍL: Vytvořit si „3D učebnici“ – naplánovat, postavit a umístit krmítko v okolí školy. ČAS: 30 min příprava + 30 min stavba, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy (kde je vhodné a možné umístit krmítko), OBDOBÍ: celoročně (nejvhodnější podzim, zima)

POPIS LEKCE + pracovní listy

VODNÍ PTÁCI

CÍL: Zažít pozorování vodních ptáků přímo v terénu. Vidět určovací znaky a chování ptáků naživo. ČAS: 40 min + cesta na vhodnou lokalitu, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy nebo lokalita, kde je možné pozorovat nejběžnější vodní ptáky, OBDOBÍ: celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

PTAČÍ DETEKTIV

CÍL: Detektivně pátrat a objevit, kolik ptačích druhů je synantropních. ČAS: 40 min + cesta na vhodnou lokalitu, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy, nebo místo s hustší zástavbou, OBDOBÍ: celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

NA VĚTVI

Odhalme jedinečnost větví našich nejběžnějších dřevin. Objevme tvary, barvy a odlišnost, kterou často nechtěně přehlížíme. ČAS: 40 min (+ 20 min vyrábění – lze oddělit), VĚK:  ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy s běžnými dřevinami, OBDOBÍ: nejlépe mimo vegetační sezónu, ale lze celoročně

POPIS LEKCE + fotopříloha

ŠKVORNÍK

V nejbližším okolí školy lze nejen pozorovat a učit se o bezobratlých, díky budování krmítek, domků a úkrytů mohou dospělí i děti získat hlubší vztah a respekt k malým sousedům. ČAS: 30 minut, VĚK: MŠ, 1. - 6. třída ZŠ, MÍSTO: okolí školy se stromy, keři, rostlinami. OBDOBÍ: výroba celoročně, pozorování ve vegetační sezóně

POPIS LEKCE + fotopříloha

PLANETY

CÍL: Tvořit z přírodnin vlastní modely planet. Objevovat planety naší sluneční soustavy více smysly než jen zrakem na obrázku. Vyzkoušet si „život“ a dráhy planet. ČAS: 40 minut až 2hod. (dle výběru aktivit), VĚK: 1. - 7. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin

POPIS LEKCE + fotopříloha

MÍRY PLANET

CÍL: Objevit skutečné poměry velikostí planet a Slunce. ČAS: 30 minut (dle výběru aktivit), VĚK: 1. - 7. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin, OBDOBÍ: celoročně.

POPIS LEKCE + fotopříloha

Vzdálenosti PLANET

CÍL: Objevit skutečné poměry vzdáleností v naší sluneční soustavě. Zjistit, že planety nejsou těsně kolem slunce, jak vidíme na většině obrázků. Na konkrétních příkladech si lépe představit PROSTOR mezi planetami. ČAS: 30 -60 minut, VĚK: 1. - 7. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin

POPIS LEKCE + fotopříloha

LIDSKÉ TĚLO VENKU

CÍL: Objevovat vlastní tělo všemi smysly, moci se dotknout svých kostí, použít to, co už vím, v praxi a vše spojit se zážitkem a emocemi. (ZÁŽITKOVÁ LEKCE – je přínosné, pokud děti již téma lidského těla trochu znají) ČAS: 30 minut, VĚK: 2. - 6. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita s odlišnými druhy běžných dřevin OBDOBÍ: vegetační sezóna

POPIS LEKCE + fotopříloha

KOSTRA NA CHODNÍKU

Rychlejší varianta, kterou ale nelze odnést domů. Stačí když děti např. ve dvojici či trojici obkreslí sebe křídou. Získají siluetu, kterou mohou vyplnit větvičkovými kostmi, či listovými orgány. Vše je rychle hotové. Někdo skupiny svou postavičku i nakrmí bobulemi.

VE VODĚ TO ŽIJE

CÍL: Prozkoumat tajemná místa, kam slunce téměř nesvítí. Objevit a určit živočichy, které vídáme spíš na obrázcích v učebnici.

ČAS: 30 minut, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: prostor, kde jsou kameny v půdě, větve, či vrstva listí, OBDOBÍ: nejvhodnější je vegetační období, krom mrazu celoročně

POPIS LEKCE + pracovní listy

ŽIVOT VE STÍNU

CÍL: Prozkoumat tajemná místa, kam slunce téměř nesvítí. Objevit a určit živočichy, které vídáme spíš na obrázcích v učebnici.

ČAS: 30 minut, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: prostor, kde jsou kameny v půdě, větve, či vrstva listí, OBDOBÍ: nejvhodnější je vegetační období, krom mrazu celoročně

MODELY BEZ OBRATLŮ

CÍL: Lépe poznat vybrané bezobratlé živočichy. Zkoumat tvary, barvy, detaily. Prohlubovat porozumění i vztah. Rozvíjet kreativitu při využívání přírodnin v okolí.

ČAS: 10 - 40 minut, VĚK: MŠ, 1. – 7. třída ZŠ, MÍSTO: místo, kde je možné použít přírodniny pro tvoření, OBDOBÍ: celoročně

LISTOVÁ LEPORELA

CÍL: Díky výrobě leporela hledáme různé tvary listí, určujeme je a díky domalovávání sledujeme detaily ve tvaru, velikosti i zbarvení.     

ČAS: 30 minut, VĚK: 2. - 9. třída ZŠ, (MŠ, SŠ), MÍSTO: lokalita s odlišnými druhy běžných dřevin, OBDOBÍ: vegetační sezóna, POMŮCKY: papíry A5, nůžky, lepenka, či lepidlo, určovací klíče, pastelky, psací potřeby (podložky)

LISTOVÉ PEXESO

CÍL: Skrz hledání, výrobu a hraní listového pexesa, sledujeme krásu i tvary listí. 

ČAS: 20 minut, VĚK: MŠ, 1. - 6. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita s odlišnými druhy běžných dřevin, OBDOBÍ: vegetační sezóna, POMŮCKY: nastříhané čtvrtky či kartón, lepidlo či lepenka, (podložky)

SVĚTOVÉ STRANY

CÍL: Umět se dívat a určit světové strany díky pozorování míst kolem školy i díky sestavení listového kompasu. 

ČAS: 40 minut, VĚK: 3. - 9. třída ZŠ, SŠ, MÍSTO: kdekoli, nebo ideálně místo, které může naznačit světové strany, OBDOBÍ: celoročně, POMŮCKY: pracovní listy, magnet, mapu okolí školy, do skupin jehlu či špendlík, (ručičkové hodinky)

STROMOVÁ KLIMATIZACE

Vyzkoušejte si svižné badatelsky orientované učení venku. Porovnejte vliv stromu a slunečníku v horkém dni. Odvoďte, proč se prostředí liší. Krátká ilustrativní lekce, kterou lze rozšířit i na měření vlhkosti nebo na fotosyntézu.

čas: 30 minut, věk: 4. -8 . třída ZŠ, místo: prostor na slunci a pod stromem

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Cíl lekce: Rozvinout vnitřní motivaci dětí pro sledování změn v přírodě. Vyrobit si meteo-pomůcky zdarma.

čas: 30 minut - 3 hodiny (záleží, co a kdy budete vyrábět, lekce se dá rozdělit), věk: 1. -6 . třída ZŠ, místo: prostor venku - kde lze pohodlně měřit a vyrábět

STOPOVÁNÍ

Vytiskněte určovací klíč a zmapujte, kdo vám kolem školy zanechává stopy. Nejen otisky v bahně, můžete zkoumat i jiná pobytová znamení. Okousané šišky, oříšky či bobky.

Věk: MŠ - 6. třída ZŠ, čas: 20 - 40 minut , kdy: celoročně (i na sněhu), pomůcky: určovací klíče (lupy)

mezera

 

mezera

IZOLACE SNĚHU

Rychlé pozorování, které se také dá postavit jako badatelsky orientovaná lekce. Cílem je porovnat různé materiály, jak odráží sluneční paprsky, jak se zahřívají i jak izolují. Na sněhovou pokrývku položíme během slunného dne několik druhů materiálů (látku, alobal, kartón, dřevo, papír). Pak už jen sledujeme vývoj tání sněhu. Pod jakým materiálem odtává sníh nejrychleji? Který materiál je naopak největší izolant? Co vše ovlivňuje tání sněhu?

věk: MŠ - 6. třída ZŠ, čas15 minut úvod + 20 minut rozbor, kdy: slunné dny se sněhem, pomůcky: slunce, sníh, různé druhy materiálů, tužka, papír

CO SE POTOPÍ

Jednoduchý pokus, který se opět může proměnit v badatelsky orientované učení. Stačí málo. Na začátku se ptát, naslouchat, nechat čas přemýšlet, pak zkoušet, objevovat, plánovat, dokumentovat, hodnotit i prezentovat. Vyzkoušejte ten rozdíl.

věk: MŠ - 4. třída ZŠ, čas: 30 - 40 minut, kdy: celoročně (pokud nemrzne)

METODIKA LEKCE + PL již brzy

LEDOVÁ ZRCÁTKA

Snadný test, jak se chovají různé přírodní materiály, když zamrznou. Postup je rychlý. Důležité je vybrat dny, kdy přes noc mrzne. Připravit nádoby (plastové či kovové mísy nebo mističky). Na jejich dno naskládat různorodé přírodniny. Můžete přidat i např. korek, plast, křídu atd. Když je hotovo zalijeme dno vodou, minimálně 3 cm silnou vrstvou. Pak necháme na vhodném místě přes noc zamrznout. Zkoumáme další den. Pokud chceme zrcátka i na ozdobu, můžeme nechat zamrznout na jednom okraji provázek, jako poutko.

věk: MŠ - 5. třída ZŠ, čas: 1. den 20 minut + 2. den 15 minut, kdy: když venku mrzne, pomůcky: nádoby, přírodniny, voda, mráz :)

SLUNEČNÍ HODINY

Najděte místo, kam svítí slunko celý den. Umístěte cokoli, co bude vrhat jasný stín (hřebík, tužku, větev), a zaznamenávejte (kameny, klacíky, křídou) první den pomocí hodinek čas vždy v celou hodinu. Druhý den už lze jen kontrolovat, nebo se již časem řídit. Jednoduchý pokus může odstartovat velké téma slunečních paprsků. Proč se liší délka stínů během dne? Atd.

věk: MŠ - 6. třída ZŠ, čas: úvod 15 minut + vždy 5 minut při jednotlivých měření, kdy: slunné dny (i na sněhu), pomůcky: slunce, hodinky, přírodniny

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Právě padají na území celé republiky všestranně použitelné pomůcky. Vyzkoušejte je, než roztají. Vyrazit ven můžete na…
Celý článek
Jarní byliny nabízí skvělou příležitost k bádání a hledání vztahů v přírodě. Děti mohou díky pozorování a pár informacím…
Celý článek
Venku se z laboratoře může stát ve vteřině ateliér, tvůrčí dílna nebo tělocvična. Mezipředmětové mosty se venku…
Celý článek
Někdy je těžké odtrhnout děti od obrazovek, a to i například ve škole o přestávkách. Mobil, tablet, počítač jsou pro…
Celý článek