MODELY BEZ OBRATLŮ 

CÍL LEKCE:

Lépe poznat vybrané bezobratlé živočichy. Zkoumat tvary, barvy, detaily. Prohlubovat porozumění i vztah. Rozvíjet kreativitu při využívání přírodnin v okolí.

ČAS: 10 - 40 minut, VĚK: MŠ, 1. – 7. třída ZŠ, MÍSTO: místo, kde je možné použít přírodniny pro tvoření, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

Přírodniny, hlína, papíry, podložky, tužky, pastelky, (modelína, samotuhnoucí hmota, lepidlo, lepenka)

1. VÝBĚR MODELU

Tvořit mohou jednotlivci i skupiny. Každý si vybere jednoho či dva živočichy. Prozkoumá tvar a barvu jeho těla. Vydá se na sběr vhodných přírodnin do okolí.

2. NÁČRT a BARVY

Jednoduchá kresba je základem pro další tvoření. K nákresu mohou děti přidat i vzorník barev, které plánují použít.

3. 2D MODEL

V dalším kroku si děti vyzkouší sestavit plochý model vybraného zvířete. Mohou ho vyskládat na papír či nalepit do pracovního listu. V závěru tohoto kroku je vhodné udělat malou vernisáž a projít si výtvory. Případně zachytit díla pomocí fotoaparátu.

4. 3D MODEL

Hlína dovoluje další velký krok v prohloubení pozorování zvířat. Najednou přicházejí zajímavé otázky, např.: Jak se liší průřez tělem stonožky a mnohonožky? Hliněný model vše krásně ilustruje. Prostorové modely mohou být opět doplněny přírodninami. Skvěle se rozvíjí kreativita a tvořivost – jak z mála získat maximum. Pokud je třeba mohou se některé části i zvýraznit tužkou či pastelkami.

5. VÝSTAVA

V závěru doporučujeme uspořádat na domluveném prostoru výstavu. Ve venkovní galerii má každý umělec možnost instalovat své dílo na vhodné místo – místo, kde by se bezobratlý model cítil co nejlépe (pokud by byl živý, měl by zde potravu či úkryt).

6. BEZOBRATLÝ ŽIVOT

Když je výstava ukončena, doporučujeme nechat ještě čas k prožitkovému zakončení. V této části lekce se často rozvinou spontánně skvělé prožitkové hry, díky kterým vznikají ty nejzajímavější badatelské otázky. Děti si často vezmou svůj model do hry, vytvoří skupinky a rozvíjí příběhy. Najednou potřebují vědět, co přesně loví mnohonožka, jak často znakoplavka vyplavuje k nádechu, zda přežije okružák na suchu nebo jak loví potápník.

POZNÁMKA:

Tyto otázky skvěle ukazují hloubku zájmu a často i vznikající vztah k vybranému druhu bezobratlých živočichů. Je to výborný základ tzv. sněhová koule, která na sebe postupně nabaluje vhled a zájem o další druhy.

 

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Chcete sobě i dětem věnovat přírodní wellness zdarma? Chcete si otevřít vlastní venkovní laboratoř? Není nic jednoduššího…
Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…