KRMÍTKO                 

CÍL LEKCE:

Vytvořit si „3D učebnici“ – naplánovat, postavit a umístit krmítko v okolí školy. ČAS: 30 min příprava + 30 min stavba, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy (kde je vhodné a možné umístit krmítko), OBDOBÍ: celoročně (nejvhodnější podzim, zima)

POMŮCKY

papír, tužky, materiál a nářadí podle vybraného typu krmítka, krmení, (dalekohledy)

1. VÝBĚR MÍSTA

Nejprve je třeba se třídou zmapovat/prodiskutovat, kde je možné krmítko mít, a z možností vybrat tu nejvhodnější. Ideální je, pokud na krmítko bude vidět ze třídy (lze ho umístit i přímo za okno, pokud to bude pro ptáky bezpečné – viz níže). Zapojí-li se děti už do této fáze rozhodování, zvýší se u nich motivace pro další práci i pozorování. Při umísťování krmítka je důležité myslet na bezpečnost před kočkami a jinými šelmami (umístit krmítko dostatečně daleko od kmene a velkých větví, vysoko nad zem atd.).

2. PLÁN KRMÍTKA

Když je jasné, kde bude krmítko umístěno, je snadnější se rozhodnout, jaký typ krmítka to bude. Různé materiály a typy konstrukce opět prodiskutujte s dětmi. Společně vyberte nejvhodnější (a reálnou) možnost pro vás. Preferujte přírodní materiály a vlastní výrobu. 

Pokud je to možné, můžete i nasbírat vhodný materiál na stavbu v okolí. Pokud ne, domluvte se s dětmi, kdo materiál na stavbu může sehnat (kokosové ořechy, zbytky prken, ruličky od toaletního papíru atd.). Pro zjišťování různých variant krmítek můžete využít internet, nebo zmapovat okolí a porovnat typy krmítek, které děti objeví např. cestou do školy.

3. KRMENÍ a ODHAD

Doporučujeme hned při plánování společně probrat i to, čím je vhodné ptáky krmit (např. slunečnice, proso, mák, vločky, červená čočka, jablka, lojové koule atd.). Sepište se třídou seznam krmiva, naplánujte, kde ho získáte a kdo bude kontrolovat a doplňovat prázdná krmítka. Je skvělé zaznamenat si i odhad, jaké druhy ptáků budou na krmítko pravděpodobně létat.

4. STAVBA

Venku nebo i ve třídě děti vyrobí krmítko. Můžete nechat na dětech, ať si rozdělí role a práci do skupin samy, nebo jim s řízením pomozte (záleží na dovednostech třídy). Cíl je jasný: pomocí zvoleného nářadí vyrobit z přineseného materiálu jedno nebo více krmítek. Pokud postavíte více typů krmítek, můžete následně porovnávat jejich funkčnost a návštěvnost.

5. UMÍSTĚNÍ a KRMENÍ

Hotová krmítka umístěte venku na předem vybraná místa. Pak už stačí jen zkontrolovat pevnost a bezpečnost, nasypat krmení a pozorovat z dostatečné vzdálenosti první opeřené návštěvníky.

Tip: Máte-li k dispozici dalekohledy a atlasy ptáků, bude pro děti pozorování ještě přitažlivější.

TIP: DENÍK KRMÍTKA

Je užitečné zaznamenávat si, co se na krmítku děje: jaké druhy ptáků se tam vyskytují, jejich počty, preference jednotlivých krmiv, denní dobu, kdy přilétají, existuje-li mezi nimi nějaká hierarchie. Založte si na záznamy sešit či plakát, děti určitě vymyslí lákavý název i formu. Můžou dopisovat další zajímavé příběhy, zkušenosti, překvapivá zjištění a přidávat fotky, kresby, vlepovat nalezená pírka atd. Po záznamu vzniku a umístění krmítka můžete přidat i váš odhad, jací ptáci budou krmítko navštěvovat a následně pak porovnávat, jak jste se trefili.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…
Už potřetí mohou školy využívat evropské peníze z tzv. šablon (z Operačního programu Jan Amos Komenský, OP JAK).…