MĚSTSKÝ PRAČÍ DETEKTIV

CÍL LEKCE:

CÍL: Detektivně pátrat a objevit, kolik ptačích druhů je synantropních. ČAS: 40 min + cesta na vhodnou lokalitu, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy, nebo místo s hustší zástavbou, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

 

POMŮCKY: papír, tužky, pastelky, pracovní list Městský ptačí detektiv, dalekohledy, určovací klíče, (fotoaparáty)

1. ODHAD

Ve třídě, nebo cestou do zastavěné lokality děti samostatně nebo ve skupinách zapíší svůj odhad, které ptáky v takovém místě objeví + připojí odhad jejich zbarvení. Stačí jen naznačit barevné skupiny peří, není třeba vybarvovat důkladně. Je to jen odhad, který startuje větší zájem o pozorování.

2. DETEKTIVKA ZAČÍNÁ

Dnešní pozorování ptáků bude jiné. Dnes si děti nezkouší roli ornitologů-pozorovatelů, ale spíš detektivů. Pátrá se nejen po ptácích, ale i po stopách jejich výskytu (peří, stopy, zbytky hnízd, vývržky atd.). Hledají DŮKAZY, podle kterých můžou určit druh ptáka, který se vyskytuje blízko lidských obydlí, i když ho nezahlédnou.

3. DETEKTIV V AKCI

Proto sledujte nejen pohyb na nebi, ale i vytvořená (možná již opuštěná) hnízda v korunách stromů či stopy v bahně během cesty. Pokud to bude možné, můžete na vhodném místě (v parku, na náměstí) dát po skupinách dětem/studentům rozchod. Po návratu v domluvený čas sdílejte, co jste vypátrali. Cílem je zmapovat co největší území hustěji obydlené lidmi a důkladně prozkoumat důkazy o přítomnost ptáků. Případně dokázat, o který druh se jedná.

4. DETEKTIVKA

Po pozorování, před návratem do školy, rychle sdílejte zážitky a záznamy ve skupinách. Porovnávejte určení druhů, zbarvení, zápisky o chování ptáků. Není nutné porovnávat práci skupin. Spíše společně hledejte shodná pozorování, nebo sdílejte, co komu uteklo/uletělo, co kdo neviděl, sestavte seznam druhů ptáků žijících v blízkosti člověka.

TIPY

Z namalovaných obrázků ptáků můžete sestavit plakát do třídy. Do plakátu můžete vlepit i případná nalezená peříčka, domalovat tvary hnízd atd.

Fotky a zážitky z detektivního pátrání můžete sdílet na FB Učíme se venku nebo na Instagramu #ucimesevenku.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Na ptáky jsme krátký; jsou malí, hbití, chytří, umějí létat a jsou krásní. Mnohé je také snadné…
Celý článek
Co se nám osvědčilo při objevování venku? Jak se nejlépe vybavit do terénu? Co vše si sebou…
Celý článek
Jaká aktuální ekologická témata, lze objevovat venku? A která témata jsou dnes opravdu důležitá? Odpovědi najdete v rozhovoru…
Celý článek