MÍRY PLANET     

CÍL LEKCE:

Objevit skutečné poměry velikostí planet a Slunce.

ČAS: 30 minut (dle výběru aktivit), VĚK: 1. - 7. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin, OBDOBÍ: celoročně.

POMŮCKY

POMŮCKY: přírodniny, pravítka, kartón, pastelky, fixy, nůžky, tuhé lepidlo/lepenku, podložky.

1. ODHAD

Děti ve skupinách zkusí odhadnout velikosti planet a nakreslit je na zem, či naznačit pomocí přírodnin. Můžete se domluvit, že dodržíte společné měřítko – Slunce bude mít průměr 1 metr. Jak velké a jak daleko pak budou další planety? Nejde o zkoušení, jen o zmapování našich nápadů, tipů, domněnek. Je přínosné, pokud bude mít každá skupina jiné odhady a rozměry. 

Nejprve děti ve skupinách či dvojicích zkusí vytvořit model sluneční soustavy z přírodnin (kamenů, kaštanů, květin). Pátráme, kolik planet asi obíhá naše slunce. Následně děti samy nebo ve dvojicích na papír zkusí nakreslit plánek planet a připsat k nim jména. Nejde o testování, aktivitu nehodnotíme, jejím cílem je nastartovat vnitřní motivaci a zájem dětí k tématu lekce.

2. VELKÁ HVĚZDA

Na kulatý karton nebo na zem do kruhu velikosti 1 metru z listí vytvoříme Slunce (například pomocí barevného listí).

3. MALÉ ČI VELKÉ

K 1 metr velkému slunci následně ve skupinách či všichni společně hledáme mezi přírodninami nebo vystřihneme z kartonu planety v poměrné velikosti. Rozměry lze odhadnout přibližně nebo využít poměr, který na svých stránkách nabízí Česká astronomická společnost (http://mladez.astro.cz/?p=1941). Pokud by bylo SLUNCE  1 metr veliké, pak by byly průměry planet: MERKUR 4 mm, VENUŠE 1 cm, ZEMĚ 1 cm, MARS 5 mm, JUPITER 11 cm, SATURN 9 cm, URAN a NEPTUN každý 4 cm.

Pro vystřihování lze využít pracovní list

TIP:

Česká astronomická společnost – Nápady pro stavbu modelu Sluneční soustavy: http://mladez.astro.cz/?p=1941

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

ANEB ODCHOV MOTÝLŮ Z HOUSENEK NA ŽIVNÉ ROSTLINĚ Viděli jste někdy ten zázrak, když se z nenápadně…
Celý článek
19.-20. září proběhl první ročník Festivalu terénní výuky. Měli jsme radost, že jsme na něm mohli přivítat…
Celý článek
Proč se každé dítě učí jinak? Jak různé učební styly využít při výuce venku? Jak postavit výpravu…
Celý článek