ZKUSTE JAK HRAVĚ
LZE UČIT CIZÍ JAZYKY
VENKU V PRAXI

 

NEŽ ZAČNETE:

1. Pokud chcete můžete venku využívat pracovní listy, kartičky a další přinesené pomůcky, ale zkuste si jich co nejvíc vyrobit s dětmi ne jim jen něco vytisknout:). I to je součást učení i rozjezd motivace.

 

2. Čím častěji vyrážíte s dětmi ven, tím méně potřebujete k učení kartičky a pracovní listy. Příroda je interaktivní učebna, která nabízí záplavu pomůcek, zdarma, celý rok, každý den něco nového.

 

3. Využívejte své nejbližší okolí a reálné situace. Najednou je angličtina součástí přirozeného vzdělávání.

 

4. Zkuste se s dětmi v angličtině venku mluvit, pojmenovávat, objevovat a tvořit i v jiných předmětech (jak vám to úroveň jazyka dovolí).

 

Lekce vytvořila Marie Kuncová, Justina Danišová a TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
Více o autorech níže. Pokud máte nápad či najdete chybu, prosím napište nám tym@ucimesevenku.cz. Děkujeme!

 

VYBERTE SI, ZDA CHCETE:

JEDNODUŠŠÍ AKTIVITY
jsou podbarvené BÍLE

NÁROČNĚJŠÍ VÝZVY
jsou podbarvené MODŘE

Kolik barev najdeme venku? Na jaře, na podzim v zimě?
V praxi, v pohybu, v reálných situací si vyzkoušet použití předložek.
Rozšiřme si slovní zásobu a navíc při pozorovat dění kolem krmítka i trochu v angličtině přemýšlejme.
Počítání v praxi a v pohybu.
Objevme plošné tvary v praxi kolem nás, školy, v místech kudy chodíme.
Objevme prostorové tvary v praxi kolem nás, školy, v místech kudy chodíme.
Dívat se kolem sebe, hledat a pojmenovávat v angličtině části stromu
Nejen určování, ale hlavně pozorování stromů.
Dotkni se slovíček
Procvičit si písmenka venku, v pohybu, v praxi.
Složte slova z prvních písmen - ale pomocí angličtiny
Složit abecedu, ale pomocí anglických názvů přírodnin a věcí
Dívat se kolem sebe, hledat a pojmenovávat v angličtině.
Procvičit svůj hmat i slovní zásobu a schopnost popsat co cítím.
Procvičme si svou slovní zásobu i pozorovací schopnosti a odhad počasí.
Vyzkoušejte si používání cizího jazyka při objevování sluneční soustavy.
Porozumět anglickým pokynům pro cviky; umět je použít a navíc si procvičit tělo.
Venku lze nejen vyprávět, ale i zahrát příběhy v angličtině.
Objevme prostorové tvary v praxi kolem nás, školy, v místech kudy chodíme.
Rozšířit si slovní zásobu a navíc při pozorovat dění kolem krmítka i trochu v angličtině přemýšlet.
Popsat vlastnosti přírodnin a v praxi je využít u reálných předmětů a situací.
Porovnejte v horkém dni stín pod stromem a slunečníkem. Mlulvte, zapisujte a hlavně přemýšlejte v angličtině.
V angličtině nejen pojmenovat, ale i přemýšlet proč kvetou tak brzy na jaře.
Porozumět anglickým pokynům pro cviky; umět je použít a navíc si procvičit tělo.
Vyrobit si model hodin a objevit, jaké zlomky se skrývají v ciferníku. A to celé zkuste v angličtině!
Zapojit přírodniny a zpřesnit svůj odhad, jak těžké je jedno kilo. Snadné v čj, ale zkuste vše i v angličtině!
Co je venku větší a co menší než 1 metr? Opět snadné v češtině, ale vyzkoušejte pracovat ve skupinách jen v anličtiěně.
Vyrobte si pomůcku ven pro určování i nová anglická slovíčka

 

Lekce pro vás vytvořila Marie Kuncová,
Justina Danišová a TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.

 

Pokud máte nápad či najdete chybu, prosím napište nám tym@ucimesevenku.cz. Děkujeme!

MARIE KUNCOVÁ

Jsem Marie, lektorka angličtiny, a mým velkým snem je propojit angličtinu se všemi předměty. Mám ráda pravidla a řád, ale cítím se svobodně, když je mi dána volnost. Tvořím pracovní listy pro děti i dospělé a poslední dobou pořádám tématicky zaměřené online kurzy pro dospělé i náctileté. 

JUSTINA DANIŠOVÁ

Původně je sice učitelka geologie a biologie, ale baví mě s dětmi testovat a objevovat co vše lze učit venku. Díky  nápadům Marušky se nám otevřel nový svět s angličtinou venku. Proto sdílíme i s vámi. Budeme rádi když přidáte své nápady i komentáře (tym@ucimesevenku.cz). 

Se svou rodinou tvořím web svobodnahra.cz, který se snaží ukázat jak zásadní a důležitá je zdánlivě obyčejná dětská hra. Jinak pracuji jako metodik pro ucimesevenku.cz jdeteven.cz

Proč se učit venku?
Odhalte 7 důvodů
nebo se začtěte do knih níže.

COLORS

VÝZVA: Kolik barev najdeme venku? Na jaře, na podzim v zimě?

Čas:          20 minut
Věk:          1. stupeň
Místo:       kdekoliv, kde je možné sbírat přírodniny
Období:    celoročně 
Pomůcky: papíry, barevné spektrum či pastelky

1. LOV BAREV
Pomocí obrázku, látek či pastelek si vyrobíme barevné spektrum - vějíř či kruh. Nejprve si s dětmi domluvíme místo (kde mohou hledat), čas (jak dlouho) a připomeneme i pravidlo šetrného sběru (netrháme, co nemusíme...např. na jaře květy a listy, když je jich málo atd.). Pak už se děti mohou rozběhnout, hledat barvy v okolí a přinášet je na domluvené místo. Pokud máme dost barevných škál, je lepší,  když skupiny pracují v menších skupinách.

TIP:
Barevnou škálu si můžete vyrobit i z plata na vajíčka či z pomalovaných pecek. I při vyrábění pomůcek ven můžete popisovat pracovní postup v angličtině.

2. BAREVNÉ ÚLOVKY
Po úvodní běhací fázi si společně povídáme co a kde jsme ulovili. Porovnáváme místa i předměty. Můžeme si anglicky povídat nejen o barvách, ale i věcech a zážitcích, které jsme zažili.

TIP: Je skvělé, když hrajeme hru několikrát a měníme zadání např.
- hledáme jen přírodniny
- hledáme jen věci vyrobené člověkem
- hledáme jen na trávníku
- hledáme jen na schodech či chodníku

3. MALOVÁNÍ
Pokud je čas a chuť, můžeme si pomocí přírodních barev namalovat obrázky a opět si o nich v závěru anglicky vyprávě. Jak se tvořilo? Z čeho? Co kdo vidí v obrázku?

TIP: Opět se hodí připomenou pravidlo šetrného sběru. Celý rok můžeme používat hlínu. Na podzim i barevné listí.

3D DICTIONARY

VÝZVA: Dotkni se slovíček

Čas:          5 - 20 minut
Věk:          2. - 8. třída ZŠ (dle úrovně a náročnosti slovíček)
Místo:       kdekoliv
Období:    celoročně (i na sněhu je to zážitek)
Pomůcky: přírodniny, papíry či kameny, tužka, pastelky či fix

1. TVOŘÍME SLOVNÍK
Učení venku dovoluje zapojit víc učebních stylů. Zkuste si s dětmi opakování slovíček. Skupiny či jednotlivci mají za úkol připravit malý obrázkový slovníček. Kartičky se slovy mohou mít zadaná nebo vytvořit.

TIP: Pokud fouká, můžete psát na kamínky, křídou na chodník nebo vše nalepovat na velký papír, který využijete znovu ve třídě.

2. PRŮZKUM SLOVNÍKŮ
Když jsou skupiny hotové, postupně si procházíme všechny slovníky. Diskutujeme kdo a co vymyslel a při tom opakujeme a povídáme v angličtině.

TIP: Pokud je to možné, můžeme nechat 3D slovník na místě dočasně i trvale pro ostatní kolemjdoucí. Například na plotě školy, chodníku či zavěšené na stromu.

 

 

NUMBERS

VÝZVA: Počítání v praxi a v pohybu.

Čas:          5 - 20 minut
Věk:          1. stupeň
Místo:       kdekoliv
Období:    celoročně 
Pomůcky: přírodniny, případně papírky (či lépe kamínky) s čísly

1. ČÍSLA V BĚHU
Děti se rozdělí do skupinek, každá si vytvoří (či dostane) sadu čísel - na papíru, na kamenech či napsané na chodníku - a mají jednoduchý úkol: Najít ten správný počet přírodnin.

TIP: Opět se hodí zmínit pravidlo šetrného sběru. Netrháme nic, co nemusíme. Sbíráme raději suché přírodniny atd.

2. POČÍTÁNÍ S PŘÍRODNINAMI
Společně si projdeme všechny sady čísel ve skupinách a společně znovu a znovu hravě počítáme.

TIP: Náročnější  počítání může být, když skupiny vynechají některá písmenka či čísla a ostatní děti je doplňují. 

3. HRAVÁ BĚHAVKA
Na závěr se hodí zahrát si nějakou hravou hru s čísli. Například viz aktivita níže P. E. 

ALPHABET

VÝZVA: Procvičit si písmenka venku, v pohybu, v praxi.

Čas:          5 - 20 minut
Věk:          1. stupeň
Místo:       kdekoliv
Období:    celoročně 
Pomůcky: papíry, desky

1. SKÁKAVÁ ABECEDA
Na chodník, terasu či schody si napíšeme křídou abecedu. Pokud je nás hodně, je lepší se rozdělit do skupin a každá skupina si vytvoří svou vlastní abecedu. Pak už hurá skákat. Pomocí skoků a nohou píšeme nejprve jednoduchá slova - cat, dog, home. Později i náročnější, dle úrovně dětí.
TIP: Je skvělé co nejdříve zapojit děti do vymýšlení slov. Např. každá skupina vymyslí jedno slovo. Ostatní ho napíší a pak zadává další skupina. 

2. HLEDAČKA
Pomocí jednoduchého pracovního listu, který si mohou vytvořit samy děti ve skupinách, se vydají na lov písmenek. V domluveném prostoru skupiny uvidí např. CAR a mohou si odškrtnout, že našli C.

TIP: Náročnější varianta je když musíme hledat přímo písmenka kolem nás. Například SPZ u aut, názvy odchodů, ulic atd.

CUBE STORY

VÝZVA: Venku lze nejen vyprávět, ale i zahrát příběhy v angličtině.

Čas:           20 - 40 minut
Věk:           1. stupeň či dle úrovně dětí
Místo:        kdekoliv
Období:     celoročně 
Pomůcky: hrací kostky, kartónové krabice, fix, pastelky

1. VÝROBA KOSTEK
Ve třídě či venku si s dětmi vyrobíme hrací kostky. Stačí použít starší dřevěné hrací kostky, či si vyrobit nové z kartónových krabic. Na kostičky napíšeme slovíčka, která chceme zapojit do příběhů. Hodí se použít podstatná jména i slovesa, případně i předložky atd.

2. VYMÝŠLENÍ PŘÍBĚHŮ
Děti se rozdělí do skupin, hodí společně kostkami a mají za úkol vymyslet příběh pomocí slov, která jim padnou + vybrat i místo v domluveném okolí, kde by se mohl příběh odehrávat.

3. HRANÍ PŘÍBĚHŮ
Pokud máte čas a chuť, je skvělé, když si skupiny své příběhy nejen řeknou/přečtou, ale i zahrají. Využijte zelené kulisy kolem sebe a zahrajte si krátké divadlo. 

4.OHLÉDNUTÍ
Je skvělé, když v závěru aktivity necháte dost času na malou reflexi - Co bylo náročné? Co nás bavilo? Co je mé dnešní AHA?

PREPOSITIONS

VÝZVA: V praxi, v pohybu, v reálných situací si vyzkoušet použití předložek.

Čas:          10 - 20 minut
Věk:          1. stupeň
Místo:       kdekoliv
Období:    celoročně 
Pomůcky: hrací kostka, kartičky či kamínky

1. MRAZÍK
Učitel či někdo z dětí je MRAZÍK. Děti mohou běhat jen v domluveném prostoru. Mrazík je loví a pokud se jich dotkne, jsou zmražené (musí strnule stát). Rozmrazit je může jen ten kdo se jich dotkne a při tom řekne v angličtině předložku (a případně ji i přeloží). Pokud je třída veliká, může být mrazíků víc.  Cíl hry je užít si  5- 10 minut rychlého vyběhání. 

2. 3D SLOVNÍK Z PŘEDLOŽEK
Následuje naopak klidná tvořivá hra. Děti opět ve skupinách vyrobí 3D slovník, ale na přeložky. Kdo je hotov, může si prohlížet slovníky ostatních skupin.

3. HOĎ SI SVOU PŘEDLOŽKU A ŘEKNI S NÍ VĚTU
Skupiny či jednotlivci si vezmou kostku, na které jsou předložky. Hodí si kostkou a pak vymyslí větu se zapojením okolí,  kde použijí předložku, která jim padla.

2D SHAPES

VÝZVA: Objevit plošné tvary v praxi kolem nás, školy, v místech kudy chodíme.

Čas:           40 minut
Věk:           1.-4. třída ZŠ
Místo:        kolem školy
Období:     celoročně / jaro, léto, podzim
Pomůcky:   křída, papír a tužka do skupiny, (kolíčky a papírové tvary) 

1. SHAPES
Namalujte si na chodník křídou tvary:
TRIANGLE - trojúhelník; SQUARE - čtverec; RECTANGLE - obdélník, CIRCLE - kruh; STAR - hvězda; DIAMOND – kosočtverec
S dětmi si je pojmenujte a zapíšeme na chodník i anglické názvy. Případně můžeme umístit tvary nakreslené na papíře na stromy/plot/lavičku.

2. HUNT FOR THE SHAPES
Nechte děti pracovat ve dvojicích, nebo v malých skupinkách. Jejich úkolem je najít pár příkladů k jednotlivým tvarům. Mohou sesbírat přírodniny nebo si zapsat/zakreslit tvary, které v okolí uvidí. Poté společně sdílíme své úlovky. Pokud to jde opět v angličtině – co a kde jsme ulovili: We have/ I have 3 circles; I have 5 squares,  nebo circle: a stone, a shell; There is a road sign - it is a circle. The school door is a rectangle.

3. CREATING FIGURES
Nechte děti opět pracovat ve dvojicích, nebo v malých skupinkách. Jejich úkolem je poskládat obrazec/ obrazce z přírodnin a předmětů kolem. Nejprve jednoduché tvary a pak obrázky, kde využijí různé tvary, které jsme dnes probírali.

4. REFLECTION
Na závěr procházíme všechny obrázky a zkoušíme v angličtině hádat co to je. Autoři nám pak popíší v angličtině, co tvořili: např. We have a house; I have a  tree with apples, … Our cone school is in a shape of triangle...

Na úplný závěr lekce sdílíme: co jsme dnes objevili, co nás překvapilo, co by bylo dobré se v angličtině ještě naučit, kde bylo nejvíc tvarů atd.

3D SHAPES

VÝZVA: Objevit prostorové tvary v praxi kolem nás, školy, v místech kudy chodíme.

Čas:           30 minut
Věk:           1./2. stupeň ZŠ (dle úrovně)
Místo:        kolem školy
Období:     celoročně / jaro, léto, podzim
Pomůcky:  křída, pracovní list a tužka do skupiny, (případně mapu okolí)

1. MORE SHAPES
Namalujte na chodník křídou plošné tvary: square, triangle, circle, diamond. A pokusíme se k nim doplnit (případně i dokreslit) prostorové tvary:  
SPHERE - koule, CYLINDER - válec CUBOID - kvádr, CUBE - krychle,
CONE - kužel, PYRAMID – jehlan.
S dětmi si je pojmenujte a zapíšeme na chodník i anglické názvy.

TIP: Je skvělé si tvary i vymodelovat z hlíny, jílu, sněhu či jiného vhodného materiálu.

2. SCAVANGER HUNT
Nechce děti (samostatně či ve skupinách) zmapovat (v domluveném bezpečném prostoru) venkovní okolí - tzv. Scavanger Hunt - viz pracovní list. Na pracovním listě jsou geometrické obrazce v angličtině. Úkol je snadný, najít v okolí příklad takového geometrického tvaru, napsat a načrtnout.

3. BUILDINGS
Pro zkušenější je tu náročnější výzva. Namalovat si ve skupině část mapy okolí s půdorysy budov, silnic, korunami stromů, keřů, jezírky, záhonky, slunečníky atd. Jaké jsou tu tvary? Jak by je bylo možné změnit do jiných tvarů? Co přidat: např. škola jako pentagon, knihovna jako jehlan, venkovní učebna s kruhovou základnou atd.

4. REFLECTION
Poté společně sdílíme své úlovky či nápady. Pokud to jde opět v angličtině: We have/ I have….a tree crown as a sphere; There could be
crossroads now as a roundabout. Na úplný závěr lekce sdílíme: co nás dnes brzdilo/ posouvalo dál, co ještě potřebujeme v AJ umět, co nás nového napadlo?

MY TREE OBSERVATION

SLOVÍČKA, KTERÁ SE MOHOU HODIT:
A TREE ( strom), A TRUNK ( kmen), A BRANCH (větev), A LEAF (list), A TWIG( proutek), A STICK( klacek), A BARK (kůra), A ROOT (kořen), A CROWN (koruna), A CONE ( šiška)

HIGH(vysoký), LOW(nízký), BIG( velký), SMALL(malý), GREEN (zelený), WITH LEAVES (s listy), WITHOUT LEAVES (bez listů), LEAFY (listnatý), CONIFER (jehličnan), EVERGREEN (neopadavý)

VÝZVA: Dívat se kolem sebe, hledat a pojmenovávat v angličtině části stromu

Čas:           20 minut
Věk:          1.-4. třída ZŠ
Místo:       kdekoliv
Období:    celoročně
Pomůcky: pracovní list (případně si vyrobte svůj vlastní), tužky / psací pomůcky, papír, podsedáky

1. A SEARCH WALK
S dětmi podnikněte procházku do míst, kde je větší koncentrace stromů. Nechte děti, ať si najdou svůj strom, který se jim líbí, u kterého je jim dobře. Je možné, že si více dětí vybere jeden strom najednou, to vůbec nevadí.

2. DRAWING
Poskytněte dětem pracovní list, na který si postupně zakreslí 2 obrázky. Jako první nakreslí „svůj“ strom. Na druhý si zakreslí detaily stromu. Jestli si vyberou jeho větev, list, kůru, či něco jiné, je na nich.

3. WRITING
Třetí část z toho pracovního listu obsahuje popis stromu. Stačí, když děti napíší dvě až tři věty v angličtině, jaký je jejich oblíbený strom ( It is a big tree, its colour is brown and green, I like its leaves,…)

4. SHARING
Na závěr si svoje obrázky můžete ukázat, například že je necháte vedle svých stromů a ostatní si je budou prohlížet, taková venkovní galerie. Můžete si ještě společně zopakovat anglická slovíčka a zhodnotit celý „úkol“.

WEATHER MONITORING

VÝZVA: Procvičit svou slovní zásobu i pozorovací schopnosti a odhad počasí.

Čas:           15 minut úvod + 10 minut každý den
Věk:           1.-7. třída ZŠ
Místo:        kdekoliv
Období:     celoročně
Pomůcky:  pracovní list (ideálně velký vlastnoručně vyrobený), teploměr, (případně další meteopřístroje či pomůcky)

1. GUESS THE WEATHER
Pokud je třeba, zopakujeme s dětmi slovní zásobu pro počasí. Můžeme je požádat, aby jednoduše říkaly, jaké počasí znají a můžeme je společně zapisovat. Ale lepší je hravý způsob, kdy některé z dětí představují různé druhy počasí, a třída hádá co by to mohlo být -  prší, sněží, fouká, je mlha, je horko, je teplo, je bouřka… Děti mohou využít i přírodniny či přírodní kulisy kolem nich

2. MONITORING
Děti si do skupin vezmou pracovní list nebo ještě lépe si vytvoří svůj vlastní na papír či starý kalendář velikosti A3. A do tabulky budou týden či déle zapisovat, jaké je venku počasí.

TIP: Skvělé je si po delším sledování vytvořit i gram např. teploty, srážek, vlhkosti či tlaku (záleží, co sledujete). Pro děti může být výzva popsat graf v angličtině.

TIP: Pokud se to hodí, můžete si vytvořit jen jednu třídní tabulku, kterou necháme někde u okna ve třídě či venku, kde neprší. Můžeme ve třídě i vybrat skupinu „meteorologů“, kteří budou sledovat a zapisovat do společné tabulky. Ostatním vždy jen oznámí výsledky.

3. METEO INSTRUMENTS
Pokud máte čas se tématu počasí věnovat víc a děti rády vyrábí a experimentují, doporučujeme si zkusit vyrobit např. SRÁŽKOMĚR, VLHKOMĚR, VĚTRNOU KOROUHVIČKU atd. Děti během vyrábění mají další úkol, připravit si popis výroby v angličtině. Ten si pak společně představí.

TIP: Návody na meteopřístroje najdete na webu www.ucimesevenku.cz nebo i videonávody na www.ucimesevenku.cz/videa

GO AND FIND

VÝZVA: Dívat se kolem sebe, hledat a pojmenovávat v angličtině.

Čas:           20 minut
Věk:           1.-4. třída ZŠ
Místo:        kdekoliv
Období:     kdykoliv - dle výzev v pracovním listu
Pomůcky:  pracovní list (vyrobte si s dětmi své vlastní)

1. SEARCH WALK
První hledací výpravu můžete hledat společně, aby děti pochopily co a kde hledáme + kam zapisujeme. Ale mnohem větší zábava je, když se děti rozdělí do skupin a hledají v menších skupinkách.

2. STOPS
Když ujdeme kus cesty, můžeme se vždy zastavit a sdílet, co a kdo, kde viděl. Je skvělé, když zkusíme mluvit v angličtině.

3. SHARING
Na závěr se společně ohlédneme a zjistíme, co bylo nejsnazší najít, co jsme nenašli a proč, co nového jsme naopak „ulovili“.

TIP: Je skvělé, když na tyto hledací hry chodíme pravidelně i v různých ročních obdobích.

DESCRIBE WHAT HANDS CAN FEEL

VÝZVA: Procvičit svůj hmat i slovní zásobu a schopnost popsat co cítím.

Čas:           30 minut
Věk:           1.-4. třída ZŠ
Místo:        kdekoliv, kde je možné sbírat různorodé přírodniny
Období:     celoročně / jaro, léto, podzim
Pomůcky:  pracovní list s přídavnými jmény, přírodniny ( které si děti nasbírají), (šátky)

1. NATURAL THINGS
Nechte děti posbírat přírodniny v domluveném okolí a potom si společně řekněte, jak se jim říká v angličtině (flower, stick / twig[1], stone, cone, shell, seeds, nuts, hay, straw, moss, leave, bark,...). Ve skupinách si děti zkusí své přírodniny pojmenovat. Pokud je potřeba můžeme nová slovíčka zapsat křídou na chodník či prkna nebo na velký papír tužkou.

2. QUESTIONS FOR HANDS
Děti čeká hravá výzva. Ve dvojicích či v malých skupinkách, si střídavě zavřou či zaváží oči a jiní jim vyberou přírodninu. Pomocí hmatu jí musí poznat a pojmenovat anglicky.

3. REFLECTION
Na závěr sdílíme co bylo nejnáročnější poznat? Co nám pomáhalo? Jaké slovíčko nešlo zapamatovat? Jaká přírodnina byla nejpříjemnější? Společně můžeme znovu všechny přírodniny zopakovat.

TIP: U přírodnin, které to dovolují, si je můžeme  odnést do třídy, vystavit a na papír či cedulky napsat jejich anglické názvy. Ať je máme na očích. Nakonec je vrátíme zpět do přírody.

POZNÁMKA:
STICK = suchý klacík (už z něho nic nevyroste)
TWIG = živý proutek (může růst do větve)

WHAT IS IT LIKE?

VÝZVA: Popsat vlastnosti přírodnin a v praxi je využít u reálných předmětů a situací.

Čas:           30 minut
Věk:           1./2. stupeň ZŠ (dle úrovně)
Místo:        kdekoliv, kde je možné sbírat různorodé přírodniny
Období:     celoročně / jaro, léto, podzim
Pomůcky:  křída, přírodniny, (pracovní list)

1.CHARACTERISTICS
Nechte děti posbírat přírodniny v domluveném prostoru okolí školy, park, školní zahrada atd. Pokud je třeba rychle si společně popíšeme přírodniny v angličtině (flower, stick /twig, stone, cone, shell, seeds, nuts, hay, straw, moss, leave, bark,...). Pak zkusíme přírodniny nějak popsat. What are they like? What are their characteristics? Společně či ve skupinách říkáme/zapíšeme, dle úrovně dětí např. jednu vlastnost ke každé přírodnině či co nejvíc možností: wet , dry, heavy, light, spiky, squashy, rough, smooth…

2. RIDDLE
Děti pracují ve dvojicích (či trojicích). Jeden si tajně vybere přírodninu buď fyzicky (a pak si ji schová v dlani či za zády) nebo očima a snaží se ji svému kamarádovi popsat. Např.:
(BARK) - it is rough , it is dark or brown colour, it covers / it is around the tree. A cone from a pine is larger than a cone from a spruce…

TIP:
Jiná varianta této hry je, že se snažíme společně připravit popis přírodniny pro „mimozemšťana“. ( Jiná varianta této hry je, že si děti představí, že jsou samy tato věc a mluví z pozice přírodniny – FLOWER – I am nice, I smell nice, I am colourful, I am in the garden,…)

3. REFLECTION
Na závěr sdílíme: Co bylo nejnáročnější popsat a poznat? Bylo těžší hádat nebo popisovat? Co nám pomáhalo? Jaké slovíčka  mi chyběla? Jaká přírodnina byla nejlehčí a proč? Společně můžeme náročná slovíčka zopakovat a zapsat.

BIRDS ON THE FEEDER

VÝZVA: Rozšířit si slovní zásobu a navíc při pozorovat dění kolem krmítka i trochu v angličtině přemýšlet.

Čas:           5-30 min. (ideálně krátká pozorování opakovaně)
Věk:           1.- 5. třída ZŠ
Místo:        kolem krmítka
Období:     zima/jaro
Pomůcky: krmítko, semínka a další vhodné přikrmování, pracovní list, papír, tužka, určovací klíč, (dalekohled)

1. FEEDER
Pokud už máme krmítko postavené, děti ho mohou zkusit popsat…Z čeho je? Kde je? Proč má takový tvar? Jak často ho naplňují? V případě, že krmítko ještě nemáte, můžete si ho s dětmi snadno postavit a pracovní postup si opět říct v angličtině – tak jak děti zvládnou.

TIP: Inspiraci, jak postavit krmítko najdete v lekci KRMÍTKO

2. BIRD WATCHING
Na vhodném místě a opakovaně pozorujeme kdo a jak často přilétá na krmítko. Můžeme si s dětmi vést společné či ve skupinách záznamy na papír. Pokud některé druhy neznáme, určíme si je pomocí určovacích klíčů. Pracovní listy a obrázky ptáků si můžete stáhnout ZDE

3. BIRDS WINDOW
Ideální je když máme krmítko na dohled ze třídy či ze školy a můžeme pozorovat často a nenápadně. Na okno z kterého pozorujeme můžeme postupně lepit obrázky ptáků, kteří k nám přilétají i s jejich českými a anglickými názvy (samozřejmě můžeme využít i při učení jiných cizích jazyků).

4. NARRATION
Během pozorování a určování ptačích druhů se hodí procvičovat si i slovní zásobu spojenou s tímto tématem. Pak děti snadno popíší v angličtině “co se děje na krmítku”. Skvělé je doplnit ptačí téma i hravou aktivitou PTAČÍ MASKY  a tak se ještě víc přenést do ptačího světa. Děti mohou vyprávět z pohledu ptáčků, proč létají na krmítko, co jim nejvíc chutná, na co si musí dávat pozor atd.

5. REFLECTION
Na závěr je vhodné se ohlédnout a s dětmi společně popsat…“Co jsem dělali“, „Co jsme nového objevili“, „Co ještě potřebujeme – zařídit, naučit se, prozkoumat…“.

TIP: Pokud máme čas a chuť můžeme informovat i naše okolí co jsme zjistili – např. připravit plakát s obrázky a názvy či i popisky k ptákům. Nebo i krátkou komentovanou prohlídku pro vedlejší třídu či rodiče.

BIRDS ON THE FEEDER 2.

VÝZVA: Rozšířit si slovní zásobu a navíc při pozorovat dění kolem krmítka i trochu v angličtině přemýšlet.

Čas:           5-30 min. (ideálně krátká povídání opakovaně)
Věk:           2. stupeň ZŠ
Místo:       kolem krmítka
Období:    zima/jaro
Pomůcky: krmítko, semínka a další vhodné přikrmování, pracovní list, papír, tužka, určovací klíč, (dalekohled)

1. KRMÍTKO - FEEDER
Ideálně si s dětmi vyrobíme vlastní krmítko. Už plánovat můžeme v angličtině – What will we need?, How do we make the feeder (what material)?, Where will the feeder be safe? Pokud už máme krmítko postavené děti ho mohou zkusit popsat…Z čeho je? Kde je? Proč má takový tvar? Jak často ho naplňují? Pokud mají již děti s dokrmováním či budováním krmítek zkušenosti, mohou sepsat i krátký letáček či nákres/návod v angličtině pro ostatní.

TIP: Inspiraci, jak postavit krmítko najdete v lekci KRMÍTKO

2. BIRD WATCHING
Na vhodném místě a opakovaně pozorujeme kdo a jak často přilétá na krmítko. Můžeme si s dětmi vést společné či ve skupinách záznamy na papír. Pokud některé druhy neznáme, určíme si je pomocí určovacích klíčů. Pracovní listy a obrázky ptáků si můžete stáhnout ZDE. Pozorovat můžeme venku nebo i z budovy.

3. BIRDS WINDOW
Ideální je když máme krmítko na dohled přímo ze třídy či ze školy a můžeme pozorovat často a nenápadně. Na okno z kterého pozorujeme, můžeme postupně lepit obrázky ptáků, kteří k nám přilétají i s jejich českými a anglickými názvy (samozřejmě lze využít i při učení jiných cizích jazyků).

TIP: Pokud to děti láká, mohou si vyzkoušet v angličtině i další ptačí lekce např. ZOBÁKY. Jak by popsaly a zdůvodnily různé tvary zobáků?

4. NARRATION
Během pozorování a určování ptačích druhů se hodí procvičovat si i slovní zásobu spojenou s tímto tématem. Pak děti snadno popíší v angličtině “co se děje na krmítku”. Pokud do toho půjdou i starší děti můžeme vyzkoušet i hravou aktivitou PTAČÍ DIVADLO, kde si děti ve skupinách vyrobí ptačí loutky a sehrají to nejzajímavější, co se odehrávalo na krmítku.   Děti mohou vyprávět z pohledu ptáčků, proč létají na krmítko, co jim nejvíc chutná, na co si musí dávat pozor atd.

5. REFLECTION
Na závěr je vhodné se ohlédnout a s dětmi společně popsat…“Co jsem dělali“, „Co jsme nového objevili“, „Co ještě potřebujeme – zařídit, naučit se, prozkoumat…“.

TIP: Pokud máme čas a chuť můžeme informovat i naše okolí co jsme zjistili – např. připravit plakát s obrázky a názvy či i popisky k ptákům. Nebo i krátkou komentovanou prohlídku pro vedlejší třídu či rodiče.

TREES

VÝZVA: Zažít stromy venku, prohlédnout si je zblízka v různé roční období a až pak si rozšířit slovní zásobu.

Čas:           5-20 min. (ideálně opakovaně)
Věk:           2. stupeň ZŠ
Místo:       místo se stromy
Období:    celoročně
Pomůcky: rámečky z kartónu, fix, určovací klíče

1. VYROBIT SI RÁMEČKY
Z tvrdého papíru či kartónu si vyrobíme s dětmi zásobu rámečků. Skupiny si nadepíší druhy stromů, které v okolí školy rostou.

TIP: Pokud nevíme, jaké to jsou, můžeme si nejprve tipnout a pak svůj odhad ověřit venku pomocí určovacích klíčů.

2. POZOROVÁNÍ
Skupiny či jednotlivci rozmístí šetrně rámečky na stromy. Mohou použít kolíčky, provázky či jen zavěsit na strom.

TIP: Společně pak procházíme a sledujeme nejen stromy, ale i změny od posledního pozorování. Jak se liší pupeny, listy, kůra, plody, květy?

NEJOBVYKLEJŠÍ STROMY a KEŘE:

PINE - borovice
SPRUCE - smrk
LARCH - modřín
OAK (OAK TREE) - dub
BEECH - buk
MAPLE - javor
WILLOW - vrba
LINDEN - lípa
POPLAR TREE - topol
WILD ROSE - šípková růže
ELDER BERRY  - bez
APPLE TREE - jabloň
APRICOT TREE - meruňka
PLUM TREE - švestka
+ si doplňte další...

P.E. OUTSIDE

VÝZVA: počítat anglicky od 1 do 6, pojmenovat anglicky části těla, porozumět anglickým pokynům pro cviky; zopakovat si názvy zvířat; procvičit tělo

Čas:         10 - 20 minut
Věk:         1.stupeň ZŠ 
Místo:      místo u školy, hřiště
Období:   celoročně / jaro, léto, podzim, zima
Pomůcky: hrací kostka, určovací klíč cviků, několik sad pexes / několik sad čísel od 1-50

1. EXERCISES
Společně s dětmi si vymyslete 6 cviků  (6 proto, že 6 čísel má hrací kostka). Sepište si cviky k jednotlivým číslům. Domluvte se, jak se budete v házení střídat a jak dlouhý čas na cvik máte, nebo kolik opakování.

TIP: Můžete použít malé hazecí kostky, nebo větší dřevěné (na které je možné si napsat čísla či přímo cviky). Pokud máte příležitost vyrobte si s dětmi velkou házecí kostku z papírové krabice. Tu můžete používat opakovaně. Nalepit na jednotlivé stěny čísla, cviky, předložky, slova...cokoli, co chcete s dětmi hrát.

1 - 20 panáků / 20 jumping jacks - 
2 - Dotkni se špiček /Touch your toes
3 - 15 sedů lehů / 15 sit – ups
4 - Běhej na místě/Run in place
5 - Poskoky na jedné noze/ Hops on one foot
6 - 10 kliků / 10 push - ups 

2. SAY A  WORD AND EXERCISE
Společně si vytyčte území, na kterém se budete pohybovat. Také si společně určete, anglická slova, která budou tzv. měnit pohyb. Pak nechte děti, ať skotačí zkrátka ať se pohybují po prostoru. Jakmile řeknete „měnící slovo“, tak děti změní svůj pohyb. Na tuto hru se hodí zvířata, protože děti mohou kopírovat pohyb zvířat.
Děti skotačí, paní učitelka řekne „frog“ a děti se začnou pohybovat jako žabky ( skákat). Děti tento pohyb dělají tak dlouho, dokud paní učitelka nezmění pohyb. „ Horse“ – děti se pohybují jako kůň, atd.

3. PAIRS ( PEXESO)
K této hře potřebujete více pexes ( jde to hrát i s čísly od 1 do 100, např.) a také tolik pomocníků, kolik je týmů. Rozdělíte se do týmů a vytyčíte si hrací území. Jednu kartu z párů položíte na zem ( tak, kde jste si určili) a druhou kartu z páru si nechá pomocník týmu ve dlani. A takto to uděláte se všemi kartami z pexesa. Abyste si procvičili angličtinu, může to být pexeso česko-anglické.

Děti se seřadí do zástupu ( za sebe). Úkolem každého člena týmu je donést „domů“ druhý pár z pexesa. Role pomocníka týmu je ta, že vždy tomu, kdo je na řadě, ukáže obrázek a ten ho musí najít ve změti ostatních obrázků. Přiběhne zpět k týmu, předá „babu“ a hledá další člen týmu. Úkolem je posbírat co nejdřív svoji sadu obrázků.

Varianta s čísly: je třeba si nachystat tolik sad čísel, kolik je týmu ( když jsou 3 týmy, je třeba si nachystat 3 sady čísel – např. modrá čísla od 1 – 50, červená čísla od 1 – 50, zelená čísla 1 – 50). Čísla všech barev se pohází na vytyčeném území, cílem každého týmu je co nejrychleji posbírat čísla od 1 – 50 své barvy.

P.E. OUTSIDE 2.

VÝZVA: počítat anglicky od 1 do 6, pojmenovat anglicky části těla, porozumět anglickým pokynům pro cviky; zopakovat si názvy zvířat; procvičit tělo

Čas:          10 - 20 minut
Věk:          2.stupeň ZŠ 
Místo:       místo u školy, hřiště
Období:    celoročně / jaro, léto, podzim, zima
Pomůcky: hrací kostka, určovací klíč cviků, několik sad pexes / několik sad čísel od 1-50,

1. EXERCISES
Vyučující si společně s dětmi vymyslí 6 cviků. 6 proto, že 6 čísel má hrací kostka. Pod nebo karton tak, aby to bylo viditelné. Poté si určete, kdo bude házet kostkou a jakou časovou dotaci ke cviku zvolíte, nebo kolik opakování.

1 - 20 panáků / 20 jumping jacks
2 - 15 sedů lehů / 15 sit – ups
3 - Poskoky na jedné noze /Hops on one foot
4 - 10 kliků /10 push - ups
5 - Dotkni se špiček /Touch your toes
6 - Běhej na místě/ Run in place

2. MOVE AND EXERCISE
Na začátku si určíte cíl trasy – ta může být například na druhé straně hřiště, nebo na druhé straně louky. S dětmi si zopakujete možné pohyby, které tzv. posunují dopředu (žabáci; kačáky; běh, skákání po jedné noze, …) Řeknete si to i anglicky.

Potom se všichni seřadí do jedné řady vedle sebe tak, aby měli prostor a vyráží se. Učitel zadá pokyn v angličtině, kterým pohybem se mají žáci pohybovat dopředu. Není to závod, je to postupné sunutí se vpřed společně. Dokud učitel nezmění pokyn, děti provádí pohyb. Cílem je se dostat společně do vytyčeného cíle.

JUMP LIKE A FROG (žabáky)
WALK LIKE A CHICKEN (kačáky)
RUN FORWARD
RUN BACKWARD
JUMP ON YOUR RIGHT FOOT
JUMP ON YOUR LEFT FOOT
JUMP ON YOUR BOTH FEET
CRAWL ( PLAZ SE)
ROLL ( VÁLEJ SE)
LEAP ( SKÁKEJ DO DÁLKY)