VENKU DLOUHODOBĚ     

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa.

Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě:

GLOBE

Bádejte o přírodě v okolí školy jako skuteční vědci. Metodická garance NASA, účast 29 000 škol ze 117 zemí, ZŠ i SŠ.

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Odebírejte specializovaný česko-slovenský časopis pro zahradní pedagogiku a učte v zahradě také.

LES VE ŠKOLE

Poznejte les na vlastní kůži. Skvěle zpracované učební materiály s příběhem pro každý ročník ZŠ, 300 škol v ČR.

EKOPOBYT

Vydejte se svými žáky na pobyt se vzdělávacím programem do některého z ekocenter v České republice.

EKOŠKOLA

Zlepšete prostředí vaší školy i její okolí. Mezinárodní titul Ekoškola, účast 49 000 škol z 64 zemí. Pro MŠ, ZŠ i SŠ.

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Pomozte žákům vytvářet si vztah k místu a změňte své okolí k lepšímu. Pro ZŠ a SŠ v celé ČR.

JDĚTE VEN

Skočte si do zásobníku her pro pravidelnou dávku motivace na společný čas venku. Pro rodiče s dětmi a MŠ.

ZAHRADA HROU

Proměňte školní zahradu v inspirativní prostředí, které přispívá k celkovému rozvoji dětí. Grantový program.

VENKOVNÍ VÝUKA

Využijte ve výuce toho, že okolí školy ukrývá spoustu skvělých míst ke zkoumání. Pro 4. - 7. ročník ZŠ.

QUESTING

Poznejte a prožijte místní přírodní, kulturní a historické dědictví pomocí hledaček neboli questů.

GLOBE

Metodami badatelsky orientovaného vyučováníobčanské vědy žáci zkoumají přírodu a pomáhají zlepšovat životní prostředí v okolí své školy. GLOBE je celosvětová komunita žáků, učitelů a vědců, kteří spolupracují a sdílejí naměřená data o životním prostředí na webu www.globe.gov pod garancí NASA.

Oblasti: voda, půda, krajina, vegetace, meteorologie, změny v přírodě, věk: 3.– 9. ročník ZŠ, celá SŠ, délka: několik let - délku a intenzitu zapojení si určujete sami, účast: 29 000 škol ze 117 zemí, 130 škol v ČR

globe-czech.cz

ŠKOLNÍ ZAHRADA

Specializovaný česko-slovenský on-line časopis je zaměřený na pěstitelství a vzdělávání ve školní zahradě. Naučíte se podle něj zahradu plánovat a projektovat, pěstovat bylinky i zeleninu, kompostovat, stavět jednotlivé zahradní prvky, učit zde přírodopis a zeměpis, ale i matematiku, fyziku nebo český jazyk. K odběru se můžete přihlásit zdarma, v papírové podobě je součástí časopisu Bedrník.

Oblasti: projektování a realizace školní zahrady, pěstitelství, metodika pro výuku předmětů v zahradě, pozvánky na akce a semináře v zahradách, přírodní zahrada.

skolni-zahrada.cz

LES VE ŠKOLE

Poznáte s žáky les, náš největší ekosystém, vlastními zážitky a objevováním, tak jako nikdy předtím.  Učitel získává skvěle připravené roční plány aktivit pro každý ročník ZŠ. Tyto materiály obsahují sled na sebe navazujících lekcí propojených příběhem, s návody, jak vést hodiny, pracovními listy pro žáky i doplňkovými volitelnými aktivitami.

Témata: les všemi smysly, tajemství vody v lese, lesní rovnováha, mapování divočiny atd. věk: 1.– 9. ročník ZŠ, délka: 10 - 20 vyučovacích hodin v každém ročníku ZŠ, účast: 3 400 škol z 23 zemí, 300 škol v ČR

lesveskole.cz

EKOPOBYT.CZ

Pobytová střediska ekologické výchovy nabízí jedno či vícedenní pobyty zaměřené na posilování vztahu k přírodě a respektování principů trvale udržitelného rozvoje. Vzdělávací programy pomáhají dětem, žákům a studentům, ale také pedagogům, rozvinout jejich znalosti, dovednosti a postoje potřebné k odpovědnému jednání vůči životnímu prostředí. 

Témata: poznávání biotopů, odpady a energie, environmentální výchova, globální vzdělávání, udržitelný rozvoj, zdravý životní styl, věk: MŠ, ZŠ a SŠ, délka: 1 - 5 dnů, účast: přes 13 000 žáků ročně

 

ekopobyt.cz

EKOŠKOLA

Jak zlepšit prostředí a okolí školy s plným zapojením žáků do rozhodování. Jak principy ekologie, o kterých se učíte, uvést ve vaší škole v opravdový život. Ekoškola je největší program environmentální výchovy na světě, který vaší škole může přinést rozsáhlé podněty do výuky, stejně jako zviditelnění díky mezinárodnímu titulu Ekoškola.

Témata: prostředí školy, biodiverzita, voda, energie, odpady, jídlo apod., věk: MŠ, ZŠ i SŠ, délka: několik let - délku a intenzitu zapojení si určujete sami, účast: 49 000 škol z 64 zemí, 400 škol v ČR

ekoskola.cz

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT

Žáci společně s partnery - rodiči, místními spolky, firmami, samosprávou a dalšími - se zapojují do promýšlení udržitelného rozvoje jejich obce či města a do přípravy a uskutečnění praktických místních projektů vedoucích k zlepšení životního prostředí a kvality života obyvatel.

Témata: shodují se se 17 Cíli udržitelného rozvoje 2015  - 2030 (SDGs), věk: ZŠ a SŠ, délka: od několikaměsíčních projektů po mnohaletou koncepci školy, účast: desítky škol v celé ČR

 

skolaprozivot.cz

JDĚTE VEN

Inspirujeme rodiny, aby s dětmi trávili více času venku. Databáze her, návody, jak se ven vybavit, deník do divočiny pro děti ke stažení, studie a důvody, proč chodit ven. Nápady na venkovní aktivity často využívají také učitelé v MŠ a vychovatelé ve školních družinách.

Témata: hry a aktivity naven, deník do divočiny, věk: předškolní děti, 1. - 3. ročník ZŠ, délka: pravidelný přísun krátkých aktivit, účast: 4000 rodičů, desítky MŠ a školních družin

 

jdeteven.cz

ZAHRADA HROU

Program podpory školám, které se rozhodly využít potenciál školních zahrad pro všestranný rozvoj dětí. Školy, které uspěly v grantové výzvě, získávají finanční a konzultační podporu při přípravě projektu, realizaci proměny zahrady i při jejím dalším rozvoji. Na projektech spolupracují zkušení architekti a výtvarníci. Do proměn se zapojují učitelé, děti, jejich rodiče i širší místní komunita. Každá „zahrada hrou" je jedinečná.

 

zahrada hrou

VENKOVNÍ VÝUKA

Okolí školy ukrývá spoustu skvělých míst ke zkoumání. Využijte toho ve výuce se svými žáky! Parky, remízky, louky či vodní plochy se stanou vaší novou učebnicí. Žáci krok po kroku objevují souvislosti z fungování místních ekosystémů a získávají tak ke svému okolí bližší vztah.

Metoda s prvky badatelství, místně zakotveného učení a skupinové práce. Je vhodná k propojování předmětů s přírodovědou a přírodopisem ve 4.–7. ročníku ZŠ. 

venkovnivyuka.cz

QUESTING

Hledačky jsou kouzelné, ať je tvoříte, nebo "jen" procházíte. Text hledačky vede hráče po stálé trase, nabízí jim různé indicie a jejich správné rozluštění je nakonec dovede k pokladu. Při questingu se pobavíte a zároveň se něco dozvíte o místě, které jste navštívili. Luštěním a především tvorbou vlastních hledaček se žáci učí o přírodě, kultuře i historii.

Témata: poznávání přírodního, historického a kulturního bohatství, věk: žáci i dospělí délka: od několika hodin procházky po dny a měsíce vlastní tvorby

 

questing.cz

INSPIRUJTE se i za hranicemi:

Stránky, které známe a vřele doporučujeme:

creativestarlearning.co.uk Stránky Juliet Robertson, autorky knih Dirty Teaching a Messy Math.

mudpuddlestometeors.com Inspirativní materiály i kurzy, jak dostat přírodu do každého dne.

Máte tip na zajímavý web podporující učení venku? Pište na: tym@ucimesevenku.cz