ČÍSLA VENKU

Svět venku nabízí matematiku v praxi.

Objevujte venku nejen čísla, ale i geometrii v prostoru a statistiku.

PUBLIKACE VZNIKLA DÍKY PODPOŘE:

HEJNÉHO METODA VENKU (3 třída)

Zažít matematiku jinak. Vyzkoušet Hejného metody venku nejen s 3. třídou. Co je to Hejného metoda?

 
CELÁ LEKCE

VEM MATEMÁGA VEN

Matemág je víc než jen digitální hra. Je to magický nástroj, který dává radost z objevování světa čísel a navíc při matematickém bádání propojuje děti s rodiči. Teď ho můžete hrát i naživo.
CELÁ LEKCE

PIŠKVORKY

CÍL: Otestovat své logické myšlení a představivost venku s 3D předměty.

ČAS: 20 - 40 min., VĚK:  ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností hledat přírodniny, OBDOBÍ: celoročně

CELÁ LEKCE

HEJNÉHO METODA VENKU (1tř.)

Zažít matematiku jinak. Vyzkoušet Hejného metody i venku. Co je to Hejného metoda?

ČAS: 10 - 60 min., VĚK: 1.st. ZŠ, MÍSTO: vhodná lokalita kolem školy. OBDOBÍ: celoročně

CELÁ LEKCE

AUTOBUS

CÍL: Prožít sčítání a odčítání na vlastní kůži, nebo alespoň na vlastní ruce a oči. Za pomoc s lekcí děkujeme Pavle Weinzettel.

ČAS: 20 - 40 min., VĚK: 1.st. ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy OBDOBÍ: celoročně

CELÁ LEKCE

OSA SOUMĚRNOSTI

CÍL: Vyzkoušet si hledat osu souměrnosti v přírodě i ve městě. ČAS: 20 min., VĚK: 1.st. ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností hledat přírodniny nebo pozorovat budovy, OBDOBÍ: celoročně

CELÁ LEKCE

PROVÁZKOVÝ METR

Každý žák dostane kus provázku delší než 1m. Do provázku označíme hodnoty uzlem či čísly.  Zadání může být různorodé např.: 1.  Najděte a nakreslete co je kratší a co je delší než 1m.    2.  Změřte jak dlouhá je cesta od ... až k ...   3. Změřte metrem různé části svého těla. Co je delší a co je kratší než 1m?                                                 

věk: 1.– 5. ročník ZŠ, MŠ, čas: 15 - 30 minut, kdy: celoročně

POPIS HRY

PROVÁZKOVÝ PRAVÝ ÚHEL

Jako problémovou úlohu nechte žáky vytvořit jen pomocí provazu pravý úhel. Jejich úkolem je na provaze pomocí uzlíků vyznačit tolik stejných dílků, kolik jich budou potřebovat k tomu, aby z provazu vytvořili pravoúhlý trojúhelník.

věk: 7. – 9. ročník ZŠ, SŠ, čas: 30 minut, kdy: celoročně, pomůcky: provaz dlouhý 5m (švihadlo)

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

VENKOVNÍ POČÍTADLA

Sčítání, odčítání, řady a symboly čísel, lze snadno a hravě trénovat i venku. Děti pracují s různorodým materiálem, mohou se víc pohybovat, práce je pak více baví, je lépe představitelná. Počítejte např. 1. Větvičky, listy, dlaždice, stromy kolem školy.  2.  Kameny, na které dopíšete symboly čísel, sčítání, odčítání a rovná se.  3. Kartičky z kartónu, které jsou poschovávané mezi stromy, a děti mají za úkol poskládat řadu čísel.

věk: MŠ, 1.– 3. ročník ZŠ, čas: 5 - 30 minut, kdy: celoročně, pomůcky: přírodniny, tužka, křída, fix

FOTOPŘÍLOHA

ZLOMKY V ZAHRADĚ

Zadejte žákům, aby sklenice, které jsou všechny stejné, naplnili pískem (vodou, hlínou); první do ¼, další do ⅓, další zase do ½ apod. K tomu, aby zjistili, kde je polovina (třetina, čtvrtina), ať využijí zbývající sklenice (rozdělí obsah na poloviny, na třetiny). Pak je nechte zlomky ve sklenicích sčítat a odečítat (sklenice odsypávat a sesypávat).

věk: 6. - 8. třída ZŠ, čas: 40 minut kdy: celoročně, pomůcky: 10 - 30 stejných sklenic (zavařovací), pískoviště, rybníček nebo nevyužívaný záhon

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

ČÍSLA V LETOKRUZÍCH

Pařezy s letokruhy nabízí dobré příležitosti k počítání. Nejsnadnější úkol je spočítat, kolika let se strom dožil (pro kontrolu lze barevně označit výročí 10, 20, 30 let...). Ale to je jen začátek. Pak mohou skupinky dětí vypočítat, v kterém roce strom začal růst (pokud víme, kdy byl strom pokácen). Koho bude lákat, může označit letokruhy, kdy se odehrály významné události (narození žáků, revoluce, války atd.).

věk: 2. - 5. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: kdykoli, pomůcky: pařez se zřetelnými letokruhy, (pastelky)

FOTOPŘÍLOHA

VYROBA GEODESTIČKY

Odřezky dřevěných prken je nejprve třeba oříznout do vhodného tvaru a zapilovat. Následuje zakreslení čtvercové sítě pro hřebíčky. Na závěr oblíbené zatlučení hřebíčků (nejlépe s co nejmenší hlavičkou, např. kolářské). Pak už stačí nasazovat gumičky, dle fantazie či zadání.

věk: MŠ, 1. - 2. třída ZŠ, čas: 20 - 40 minut, kdy: suché dny, pomůcky: odřezky prken, kladívko do skupiny, hřebíčky, gumičky

PROCENTA V ZAHRADĚ

Na stůl nebo deku v zahradě umístíme 10 (20) různých přírodnin ze zahrady (například 4 šišky, 2 listy, 5 kamenů, 2 květiny, 3 ulity a 4 kaštany apod.). Žáci nechť počítají procenta zastoupení jednotlivých skupin přírodnin (např. kolik procent šišek je mezi přírodninami?). Nebo naopak, řekneme procento a žáci přijdou na to, která skupina mu odpovídá (např. čeho je 25 %?).

věk: 5. - 8. třída ZŠ, čas: 45 minut kdy: celoročně

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

BEZOBRATLÁ NUDA, NEBO 3D ZÁŽITKY Bezobratlí mohou být nudné ploché učivo v učebnici, nebo nezapomenutelný zážitek plný…
Celý článek
Jak podpořit zájem o meteorologii a zapojit žáky do výzdoby školy? Co třeba namalovat si na zeď…
Celý článek
Mgr. Andrea Tláskalová ze ZŠ Zbiroh je nyní již zkušenou "venkovní" učitelkou. Na Festivalu terénní výuky Učíme…
Celý článek
Jednou z oblastí, kde má učení venku dlouhou tradici, je Skandinávie. Co se týče vzdělávání, jsou severské…
Celý článek

Inspirujte nás i ostatní, jak tvoříte venku VY?

NAPIŠTE NÁM: