PROBOUZENÍ PUPENŮ          

CÍL LEKCE:

Prohloubit detailní pozorování jarních změn v přírodě skrze pupeny dřevin. 

ČAS: 20 min  (+ 10 min opakované pozorování), VĚK:  MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy s běžnými dřevinami, OBDOBÍ: nejlépe jaro

POMŮCKY

 

POMŮCKY: papír, tužky, pastelky, pracovní list, nůžky/nůž, podložky, (určovací klíče)

1. ODHAD

Prozkoumejte v okolí dřeviny a vyberte si pupen nebo pupeny, které chcete pozorovat. Ideálně si je označte, lehce zavázaným provázkem nebo barevnou stužkou. Zapište a zakreslete si do pracovního listu současný stav pupenu a odhad, kdy se objeví první lístek. Pokud je to možné, šetrně odstřihněte jednu nebo dvě malé větvičky a umístěte je do vázy s vodou v teplé místnosti.

2. PROBOUZENÍ

Naplánujte si pravidelné opakované návštěvy a pozorování označených pupenů venku i uvnitř. Vždy si pupen prohlédněte a zakreslete jeho současný stav + připojte datum. Ideální je zaznamenat stav pupenů uvnitř i venku v jeden den pro přesnější porovnání.

3. SLEDOVÁNÍ

Můžete sledovat i víc druhů dřevin zároveň, každá skupina dětí může sledovat svůj druh, nebo všichni společně při výpravě pozorovat více druhů. Záleží, kolik času a nadšení máte.

Pro každou sledovanou dřevinu doporučujeme založit samostatný pracovní list. Je skvělé pokud se podaří pořizovat i fotodokumentaci pučích pupenů.

4. OHLÉDNUTÍ

Když se objeví první lístek, nebo květ zaznamenejte opět obrázkem a datem. Doporučujeme se společně ohlédnout za tím jaký byl průběh pozorování, co bylo překvapivé, co naopak se podařilo odhadnout. V pozorování venkovních pupenů můžete pokračovat i dál. Klidně až do podzimu. Zaznamenat např. do kdy se list zvětšoval, kdy na podzim začal měnit barvu, případně i kdy z větve odpadnul.

 

VĚTVIČKOVÉ PEXESO

Pokud máte chuť a čas vyrobte si z větviček větvičkové pexeso. Stačí nastříhat stejné kartónové obdélníky a nalepit dvojice větviček. 

Fotky a zážitky můžete sdílet na FB Učíme se venku, nebo na Instagramu #ucimesevenku.

PUČENÍ PUPENŮ

Vyzkoušejte i hravé tvoření s PUPENY na Jdeteven.cz . Dokonce tam najdete i návod jak pupeny na jaře ochutnat.

CO DĚLÁŠ? PUČÍM.

LEKCE NA VĚTVI

Doporučujeme vyzkoušet i lekci, která hravě zkoumá větve i nabízí inspiraci k vyrábění.

LEKCE NA VĚTVI

TIP: GLOBE PHENOLOGY

GLOBE European phenology campaign- fenologická kampaň (v angličtině)

GLOBE Protocols and Learning Activities- aktivity a pracovní listy (v angličtině)

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Už potřetí mohou školy využívat evropské peníze z tzv. šablon (z Operačního programu Jan Amos Komenský, OP JAK).…
Celý článek
Na ptáky jsme krátký; jsou malí, hbití, chytří, umějí létat a jsou krásní. Mnohé je také snadné…
Celý článek
Co se nám osvědčilo při objevování venku? Jak se nejlépe vybavit do terénu? Co vše si sebou…
Celý článek