VZDÁLENOSTI PLANET   

CÍL LEKCE:

Objevit skutečné poměry velikostí planet a Slunce.

ČAS: 30 minut (dle výběru aktivit), VĚK: 1. - 7. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin, OBDOBÍ: celoročně.

POMŮCKY

Přírodniny, pravítka, kartón, pastelky, fixy, nůžky, tuhé lepidlo/lepenku, podložky.

1. MY JAKO MĚŘÍTKO

Model sluneční soustavy je často kreslen velmi zkresleně. Planety jsou nejen podobně veliké, ale i podobně vzdálené od slunce. Skutečnost je překvapující. Vyzkoušejte s dětmi objevit alespoň přibližně rozmístění planet v naší sluneční soustavě.

Krátká zjednodušující hra. Z jednoho dítěte ve dvojici či ve skupině se stane model sluneční soustavy. Děti mají za úkol rozmístit nálepky planet, jak si myslí, že jsou planety rozmístěné, pokud nad hlavou dítěte je SLUNCE a na chodidle nejvzdálenější trpasličí planetka PLUTO.

Pro porovnání odhadu vzdáleností mohou dvojice využít pracovní list. V tomto ilustrativním příkladu je počítáno i s Plutem (ačkoli je dnes již považováno za trpasličí planetu).

Lepítka s názvy planet pak děti mohou přelepovat na místa na svém těle dle pracovního listu.

2. VESMÍRNÁ PROCHÁZKA

Po našich odhadech zkusíme vyrazit na procházku po planetách, zastavení budou nejprve docela blízko, ale později už to budou větší úseky. Nějaké vhodné místo zvolíme za slunce, například školu. Následně budeme od školy krokovat k první planetě, pak k další. Tak získáme lepší představu o „prázdném prostoru“ mezi planetami.

Propočet vzdáleností mezi planetami v tomto modelu je odvozen od velikostí planet jako v lekci MÍRY PLANET. Tj. jejich velikost (průměr) v modelu je: Slunce - 1 m, Merkur - 4 mm, Venuše - 1 cm, Země - 1 cm, Mars - 5 mm, Jupiter - 11 cm, Saturn - 9 cm, Uran - 4 cm, Neptun - 4 cm.

Potom můžete využít přepočítané vzdálenosti ze stránek České astronomické společnost (http://mladez.astro.cz/?p=1941): MERKUR od slunce 70 m / 140 kroků, VENUŠE 110 m od slunce / + 80 kroků od Merkuru, ZEMĚ 150 m / + 80 kroků od Venuše, MARS 220 m / + 140 kroků od Země, JUPITER ¾ kilometru, SATURN 1,5 km, URAN 3 km, NEPTUN 4,5 km). Část vzdáleností můžete s dětmi odkrokovat, vzdálenější si ukažte alespoň na mapě (například na cestě k dětem domů, na náměstí atd.).

TIP:

Společně s dětmi můžeme vytvořit cedulky s údaji o vzdálenosti planet a vystavit je někde kolem školy. Můžeme přidat i mapu pro zaznamenání vzdálenějších planet.

3. CESTA VESMÍREM

V závěru lekce se můžete s dětmi domluvit, že připravíte pozvánku pro rodiče, ostatní třídy, učitele, aby si vaši vesmírnou procházku po planetách prošli pomocí mapky. Můžete vytvořit i plakát na školní nástěnku.

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Na ptáky jsme krátký; jsou malí, hbití, chytří, umějí létat a jsou krásní. Mnohé je také snadné…
Celý článek
Co se nám osvědčilo při objevování venku? Jak se nejlépe vybavit do terénu? Co vše si sebou…
Celý článek
Jaká aktuální ekologická témata, lze objevovat venku? A která témata jsou dnes opravdu důležitá? Odpovědi najdete v rozhovoru…
Celý článek