JAZYKY VENKU

Venku je bezpočet příběhů.

Nechte oživnout slova a tvořte vlastní příběhy v češtině i cizích jazycích.

DOPLŇ U, Ú, Ů

CÍL: Venku si hravě zopakovat kam píšeme ve slovech Ú, Ů, U. Objevit, která slova v přírodě obsahují U, Ů, Ú. 

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

Popis lekce, zde:

ABECEDA

CÍL: Abeceda venku dovoluje zapojit více smyslů i celé tělo. Při pohybu a práci s přírodninami vznikají silnější zážitky s písmenky.

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

Celá lekce, zde:

TVRDÉ, MĚKKÉ, OBOJETNÉ

CÍL: Využít víc smyslů a hraním s přírodninami si silněji zažít tvrdé, měkké i obojetné souhlásky. Společně s dětmi si vyrobit hmatovou pomůcku pro rozdělování samohlásek.

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

Celá lekce, zde:

VYJMENOVANÁ SLOVA

„Je skvělé, kolik vyjmenovaných slov lze najít v přírodě.“ CÍL: Venku se dotknout vyjmenovaných slov. Některé slova poznat i rukama. Zapojit víc smyslů a pohyb do učení. VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně, POMŮCKY: přírodniny, kartón, křída, fix, papíry (folie), podložky, pracovní listy Vyjmenovaná slova

Popis celé lekce, zde:

SOLAR SYSTEM

CÍL: Vyzkoušet si používání cizího jazyka přímo v terénu, zapojit víc smyslů. ČAS: 30 minut (dle výběru aktivit), VĚK: 5. - 9. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin, OBDOBÍ: celoročně.

Popis celé lekce, zde:

Příběhy listových map

CÍL: Naučit se dívat a objevovat kouzelná místa s nevšedními zážitky i na známých místech. Umět otevřít svou tvořivost i fantazii, bez ohledu na místo i čas.   

ČAS: 40 minut, VĚK: MŠ, 1. - 4. třída ZŠ, MÍSTO: okolí školy se stromy, keři, rostlinami. OBDOBÍ: začátek je vhodný ve vegetační sezóně, opětovné návštěvy celoročně

VYJMENOVANÁ SLOVA JINAK

Listí nabízí hravou příležitost k opakování vyjmenovaných slov. Žáci pracují ve 4-6 skupinách. V prvním kroku si každá skupina nasbírá vhodné listí (skupiny se mohou lišit tvary listů - každá může mít jiný druh stromu). Pak fixou (dobře chytají lihové, či fixy na textil) skupina zapíše vybraná vyjmenovaná slova (na každý list jedno písmeno). Jedno slovo - jednou barvou fixy (pro snadnější skládání). V dalším kroku si skupiny hromádky listí prohodí. Jejich úkolem je poskládat ta správná vyjmenovaná slova. 

TIP: Pokud fouká, můžeme pracovat s kameny. Pokud prší, můžeme posbírat listí a pracovat ve třídě.

věk:  3. - 5. třída ZŠ, čas: 20 minut, kdy: vhodné je především příjemné a teplé podzimní počasí, pomůcky: sadu barevných fix do skupiny, listí (kameny)

OKNA DO PŘÍBĚHŮ

Objevte kouzlo psaní příběhů venku. Inspirujte se výhledy do krajiny kolem vás i pod nohama. CÍL: Pomocí papírových okének žáci hledají téma příběhu venku. Nalezené téma mohou popsat příběhem nebo pětiřádkovou básničkou metodou pětilístek (popis aktivity níže).  

věk:  4. - 9. třída ZŠ, čas: 30 minut, kdy: celoročně (vhodné je především příjemné a teplé počasí), pomůcky: papíry s rámečky, psací podložky, tužky, (kolíčky pro upevnění papírů)

CELÁ LEKCE + metodika ke stažení

KAMENY, KTERÉ MLUVÍ

Kamenná slova a obrázky startují motivaci ke čtení, vyprávění příběhů i tvoření hádanek. Cíl lekce: Pomocí her s kamennými slovy podpořit touhu číst, psát i vyprávět příběhy.

věk:  1. - 2. třída ZŠ pro rodný jazyk, 3. - 6. tř. ZŠ pro cizí jazyk, čas: 20- 30 minut, místo: vhodné místo pro hledání kamenů, kdy: celoročně (vhodné je především příjemné a teplé počasí)

CELÁ LEKCE + metodika ke stažení

DOTKNI SE SLOVÍČEK

Učení venku dovoluje zapojit víc učebních stylů. Zkuste si s dětmi opakování slovíček. Skupiny či jednotlivci mají za úkol připravit malý obrázkový slovníček. Kartičky se slovy mohou mít zadaná nebo vytvořit. Pokud fouká, můžete psát na kamínky, křídou na chodník nebo vše nalepovat na velký papír, který využijete znovu ve třídě.

věk: pro cizí jazyk 2. - 8. třída ZŠ, pro český jazyk (MŠ, 1. třída), čas: 20 - 40 minut, kdy: celoročně (i na sněhu je to zážitek), pomůcky: papírky nebo kameny, tužka, fix (velký papír, lepenka)

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY VENKU

Stačí vyrazit kousek od školy, někam pod strom. Čtení a povídání o knihách najednou chutná jinak. Podruhé můžete vyzvat děti, aby si samy přinesly své oblíbené knihy pro venkovní čtení. Můžete využít i některou z tvořivých her z Ateliéru. Hry s přírodninami mohou nastartovat kreativitu a diskuze nad řádky je pak jiný zážitek. Tip: Pro malé nečtenáře doporučujeme občas vyrazit ven s knihou a udělat si poslouchání v trávě nebo pod stromem. Na čtení můžete navázat hned další hry a tvoření. Oblíbená při poslouchání je např. hra OKNO DO KRAJINY.

věk: MŠ - 9. třída ZŠ, čas: 30 - 40 minut, kdy: jaro, léto, podzim

INSPIRACE, CO ČÍST VENKU

HÁDANKY VE SLOVNÍKU

Varianta hry DOTKNI SE SLOVÍČEK. Skupinky nebo jednotlivci nepřipravují obrázkové slovníky, ale hádanky. Připraví přírodniny, které naznačují slova, a úkolem je přiřadit k nim správná slova na papírku. Na papírku mohou slovům chybět písmena apod. Cílem není připravit co nejtěžší úkoly, ale v praxi otestovat své znalosti. Hodnocení může proběhnout formou společné diskuze se sebehodnocením. To mívá největší dopad. 

věk: pro cizí jazyk 2. - 8. třída ZŠ, pro český jazyk (MŠ, 1. třída), čas: 20 - 40 minut, kdy: celoročně (i na sněhu je to zážitek), pomůcky: papírky či kameny, tužka, fix

PIŠ NOHAMA

Na terasu, chodník či do sněhu napíšeme abecedu (lze i zpřeházeně, pak je hra těžší). Třídu rozdělíme do skupinek po 3 - 5 dětech. Pak každé skupině zadáváme slovo. Můžeme je vyslovit nebo předat na kartičce či popsaném kameni. Skupina pak musí slovo napsat pomocí svých nohou. Na každé písmeno si noha stoupne nebo se alespoň dotýká. Pokud je skupina hotová, může požádat o kontrolu. Poté dostane nové slovo. 

Tip: Hru můžeme lze využít i při čekání, zahřátí či vypuštění přetlaku ve třídě. Pak je vhodná těžší varianta, kdy se děti musí držet za ruce, ale zároveň neomezovat, neshazovat ostatní skupiny.

věk: 1. - 2. třída , čas: 15 - 30 minut, kdy: celoročně (i na sněhu)

KAMENNÁ SLOVA

Hra je jednoduchá, účinná, rychlá a děti baví. Učitel má předem připravené kameny se slovy, které se dají najít v místě, kam vyrazíme ven. Pak si skupiny či jednotlivci vylosují svá slova, zkouší přečíst nebo rozluštit, co na nich je a označit takto správné místo či věc. Hodnocení může probíhat společně. Opět tak vznikne příležitost pro další vlnu čtení.

Tip: Pokud hrajete v zimě, doporučujeme přidat i běhavou část pro zahřátí. Děti si například musí pro další kámen vždy doběhnout na vzdálenější místo nebo 3x oběhnout strom.

věk: MŠ - 2. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: celoročně (i na sněhu)

STROM JAKO ČÍTANKA

Nejen čtení, ale i přírodověda venku. Na kus látky napíšeme např. části stromu, připojíme i podobná slova (PLOD - PLOT) pro větší soustředění na slova. Do každé skupiny rozdáme jednu sadu nápisů a požádáme děti, aby šetrně označily části stromu. Pak společně procházíme naší učebnicí a kontrolujeme popisky.

Tip: Skupiny mohou dostat 1 - 3 prázdné kusy látky a pokud budou mít hotovo, mohou napsat a označit libovolné předměty nebo přírodniny blízko jejich stanoviště či stromu.

věk: 1. - 3. třída ZŠ, čas: 30 minut, kdy: celoročně (pokud popisujeme rostliny, doporučujeme vegetační období, aby byl i květ či plod), pomůcky: nadepsané kusy látek, fix, tužka

SLOVNÍ KOPANÁ

Jednotlivé týmy (nebo i žáci) mají za úkol během 10 minut vytvořit co nejdelší řadu z nalezených přírodnin tak, aby využívali jejich názvů podobně jako ve slovní kopané. Můžeme hrát na stejné poslední a první písmeno: např. jetel – lístek – kořínek – květ – trn…, nebo na dvě písmena, např. list – stéblo – lopuch…

věk: 1. – 4. ročník ZŠ, čas: 30 minut, kdy: jaro, léto, podzim

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

ČTENÍ ZA BĚHU

Na kartičky z kartónu nebo kameny napište jednoduchá slova vždy ve více variantách (psací, tiskací, kapitálky). Kartičky nebo kameny je třeba schovat venku ve vymezeném prostoru. Děti ve skupinách pak z určeného místa postupně vybíhají. Vždy běží jen jeden zástupce týmu. Může přinést jen jednu kartičku nebo kámen. Když třída sesbírá všechny kartičky nebo kameny, pokusí se všechny skupiny společně sestavit sady slov (psací, tiskací, kapitálky).

věk: 1. - 3. třída ZŠ,  čas: 30 minut, kdy: celoročně (i na sněhu se dobře hledá)

TVOŘÍME PŘÍBĚHY

Kostky pro vyprávění příběhů lze vyrábět i ve třídě, ale dle zkušeností doporučujeme vyzkoušet vyrobit jednu sadu kostek venku. Příběhy vzniklé venku jsou jiné, plné dobrodružství a fantazie. Většinou jsou pozitivnější a vtipnější než ty, které vznikají ve třídě. Ale vyzkoušejte to sami.

věk: MŠ - 6. třída ZŠ, čas: 30 - 40 minut, kdy: v teplých dnech

GRAFOMOTORIKA

Stačí vzít křídy ven. Případně i štětce a kelímek na vodu (nebo využít kaluže). V první části děti malují uvolňující klikatice, dle své představivosti. Jediný úkol je, aby se při malování příliš nezastavovaly. Když je hotovo dost klikatic, přichází na řadu štětce a voda. Stejné klikatice můžeme znovu "namalovat", čili smazat vodou.

Tip: Vyzkoušejte na lehce přemrzlém sněhu malovat klikatice vodovkami.

věk: MŠ - 1. třída ZŠ, čas: 20 - 40 minut, kdy: celoročně

NAŠE TĚLO VE SLOVECH

Najděte vhodné kamínky. Pak děti samy nebo ve skupinách popisují části svého těla. Slova oko, ruka, noha, nos, noha mohou napsat nejmenší. Větší už mohou psát těžší slova. Na závěr se všechny kameny umístí, např. do siluety člověka namalovaného křídou na chodník.  

věk: MŠ - 2. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: celoročně

KAMENNÝ SLOVNÍČEK

Opět najděte vhodné kamínky. Pak děti samy nebo ve skupinách popisují části svého těla, tentokrát ale v cizím jazyce. Slova oko, ruka, noha, nos, noha mohou napsat nejmenší. Větší už mohou psát těžší slova. Na závěr se všechny kameny umístí, např. do siluety člověka namalovaného křídou na chodník.  

věk: 3. - 6. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: celoročně

KUFR

Hra se hraje podobně jako klasický kufr, ale s využitím toho, co stojí, roste a běhá v zahradě. Učitel popisuje nějakou věc (ideálně přírodninu), která je okolo… Začíná obecně, mluví o rozměrech, významu, umístění, vlastnostech. Nebo popisuje taxonomické zařazení v případě rostlin a živočichů. Kdo z žáků danou věc správně zapíše, donese, najde nebo určí, získává bod. V další fázi hry už vybranou věc popisuje některý z žáků, takhle se postupně může vystřídat celá třída. Hru vyhrává žák s největším počtem bodů.

věk: 1. – 4. ročník ZŠ, čas: 30 minut, kdy: jaro, léto, podzim

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Právě padají na území celé republiky všestranně použitelné pomůcky. Vyzkoušejte je, než roztají. Vyrazit ven můžete na…
Celý článek
Jarní byliny nabízí skvělou příležitost k bádání a hledání vztahů v přírodě. Děti mohou díky pozorování a pár informacím…
Celý článek
Venku se z laboratoře může stát ve vteřině ateliér, tvůrčí dílna nebo tělocvična. Mezipředmětové mosty se venku…
Celý článek
Někdy je těžké odtrhnout děti od obrazovek, a to i například ve škole o přestávkách. Mobil, tablet, počítač jsou pro…
Celý článek