JAZYKY VENKU

Venku je bezpočet příběhů.

Nechte oživnout slova a tvořte vlastní příběhy v češtině i cizích jazycích.

ABECEDA venku

VÝZVA: Vyrobte si písmena abecedy z různých přírodnin. Písmenka využijte při různých hrách se zapojením více smyslů i pohybu.

CO BUDEME POTŘEBOVAT: kamínky, větvičky, pastelky/voskovky/fixy, pracovní listy (možno vložit do fólií), kartóny, nůžky/nůž

1. VĚTVIČKOVÁ ABECEDA
Děti si najdou větvičky a skládají písmena abecedy z nich. Nejprve mohou skládat jednotlivá písmenka na zem či na podložku, později i celou abecedu. Můžeme i porovnat, zda se písmena tvoří lépe z pravidelných či nepravidelných větviček.

2. KAMENNÁ ABECEDA
Děti si vytvoří kamennou abecedu, kterou lze skládat na zem, stůl, pracovní listy nebo s její pomocí sestavit slova. Inspirujte se ve fotopříloze. Psaní písmen můžete nechat na dětech, nebo je připravit předem (záleží na čase a dovednostech dětí).

3. ABECEDA V ŘADĚ
Nejjednodušší úkol je seřadit písmena do řady a přiřadit k sobě jejich malé a velké formy. Náročnější úkol je přiřadit písmena k jejich psacím variantám (v pracovních listech nebo napsaným křídou na zemi/prkně).

4. SKÁKAVÁ ABECEDA
Křídou na zem, terasu či větvičkou do písku napíšeme abecedu. Zaskáčeme si nejprve jednotlivá písmena postupně, pak na přeskáčku. Nakonec kdo zvládne, může zkusit i psaní pomocí nohou – tedy skoků na jednotlivá písmenka. Například slovo PES napíše jedno dítě tak, že postupně skočí na písmeno P, pak E a nakonec S. Ve skupině se pak každý postaví na jedno písmeno slova, které chceme společně napsat. Je důležité si při učení užít i radost z pohybu a učit se celým tělem. Zvlášť pro některé typy dětí je to nejefektivnější styl učení.

Alfa - box

VÝZVA: Vyzkoušejte, kolik písmen abecedy najdete venku – v přírodě, mezi domy, na zahradě či na hřišti. Potrénujte nejen abecedu, ale také, jak různě můžeme pojmenovat přírodniny a věci kolem nás.

CO BUDEME POTŘEBOVAT: velký papír (např. starý kalendář) či kus světlé látky, křída/ pastelky či fixy, přírodniny, případně i plastová zvířátka

1. ALFA BOX Z PŘÍRODNIN
Na zem křídou, či na podložku (například starý velký kalendář či kus látky), nakreslíme do čtverečků celou abecedu. Děti mají za úkol najít přírodniny a pojmenovat je tak, aby zaplnily co nejvíce políček nakreslené abecedy. Společně si vše na závěr přečteme a zkusíme doplnit chybějící.

2. ZVÍŘECÍ ALFA BOX
Pokud nemáme doplněná všechna políčka/písmena alfa boxu, můžeme je doplnit například plastovými zvířátky nebo jinými předměty.

3. POROVNÁNÍ MÍST
Pokud máte možnost, vyzkoušejte si poskládat alfa box na různých místech – v přírodě, na hřišti a pod střechou. Jak se budou lišit přírodniny a předměty v alfa boxu? Kde bylo doplňování alfa boxu nejsnadnější?

Šifry z přírodnin

VÝZVA: Otestujte své šifrovací i detektivní schopnosti. Pomocí přírodnin vytvořte tajnou šifru. Kdo dokáže dekódovat-přečíst vaše slovo?

CO BUDEME POTŘEBOVAT: přírodniny, rovnou zem či papír, případně tužku/křídu a fantazii

1. MAPOVÁNÍ PŘÍRODNIN
Rozhlédněte se a prozkoumejte okolí. „Jaké přírodniny najdete? A na jaká písmenka začínají?“…  Pokud je chladno nebo fouká, vyrazte na procházku s taškou či košíkem a posbírejte přírodniny (šetrně) a šifry si poskládejte až někde pod střechou či v závětří.

2. ŠIFRUJEME SLOVA
Teď už jen vymyslete slovo, které můžete napsat/zašifrovat pomocí prvních písmen dostupných přírodnin. Pokud nemáte nějaké písmeno, můžete si ho dopsat tužkou na papír nebo křídou na chodník.

3. HÁDANÍ
Nakonec si představte své šifry a zkuste si je vzájemně uhádnout. Podle času a chuti můžete poskládat každý jedno či hned několik zašifrovaných slov. Doporučujeme zahrát si několik kol, každé další kolo bývá náročnější či veselejší.

4. ŠIFRY Z CIZINY
Kdo si troufne, může zkusit šifrovat z přírodnin nejen v českém jazyce. Co pojmenovat přírodniny například v angličtině? A jaké poskládat slovo?

TIPY:
- Testujte šifrování pomocí přírodnin v různých prostředích a v různou roční dobu. Děti tak objeví, jak se mění spektrum a dostupnost přírodnin od jara do zimy.

- Nechte dětem na šifrování dost času, pokud je baví, vymyslí pokaždé něco nového. Třeba jiný způsob zašifrování či jinou hru s přírodninami, které si sesbíraly

- Vyzkoušejte si šifrování nejprve venku s přírodninami a pak přidejte i další předměty, které najdete venku či pod střechou. Kde se vám skládá snadněji? Kde musíte zapojit víc kreativity?

ABC domino

VÝZVA: Poskládejte si abecedu netradičně. Vyrobte si vlastní písmenové domino a zahrajte si s abecedou i přírodninami. 

CO BUDEME POTŘEBOVAT: kartón, nůžky/nůž, fixy/pastelky, přírodniny

1. HRACÍ KARTÓNY
Z kartónové krabice vyřízneme velké či menší obdélníky. Obdélníky rozdělíme na polovinu. Na první hrací kartón napíšeme na pravou polovinu obdélníku tiskací písmeno A, na levou polovinu obdélníku psací písmeno Z. Na druhý hrací kartón pak napíšeme na levou polovinu psací písmeno A, na pravou polovinu tiskací písmeno B. Tak vytvoříme i další kartóny pro všechna písmena. Je skvělé, když necháme co nejvíc psát písmena děti.

2. SKLÁDÁME
Když máme vytvořené všechny hrací kartóny, hurá do skládání. Je dobré vybrat místo, kde moc nefouká. Děti mají jednoduchý úkol, seskládat písmenkové kartóny k sobě tak, jak se hraje běžné domino.

3. PŘÍRODNINY DO HRY
Když se podaří vyskládat venku celé domino, mohou děti přidat k jednotlivým písmenkům i přírodniny, které začínají stejným písmenkem.

TIP: Pokud to děti bude bavit, nechme je vyrábět ze zbytků kartónů. Často vyrobí své vlastní hry s písmenky a obrázky.

Záludné dvojice

VÝZVA: Vymyslet veselý příběh z venku nalezených klíčových slov.

CO BUDEME POTŘEBOVAT: prostor pro hledání, slova ke schování, chuť hledat a vymýšlet příběhy, papír a tužku

1. HLEDÁNÍ SLOV
V domluveném okolí poschováváme kartičky se slovy. Můžeme si vybrat jakákoliv vyjmenovaná slova, ale pro tuto hru se hodí využít slova z levého sloupce tabulky, kterou najdete níže. Ty vytiskneme a nalepíme na odolnější kartón nebo přímo na kartón slova napíšeme. Jak důkladně slova poschováváme, záleží na času a cílové skupině. Lepší je, pokud mohou pracovat děti ve skupinách a jedna skupina má za úkol najít např. pět slov.

2. HLEDÁNÍ PŘÍBĚHU
Když skupiny najdou určený počet kartiček, sednou si na příjemné místo a zkusí vymyslet krátký vtipný příběh, ve kterém využijí všechna nalezená slova. Mohou je upravovat dle potřeby (skloňovat, měnit časy, pády atd.). Příběh si zapíší, a když jsou všechny skupiny hotové, přečtou si nahlas své výstupy.

3. PŘÍBĚHY PLNÉ ZÁKEŘNÝCH DVOJIC
V posledním kroku mají děti možnost vymyslet ještě jeden příběh. V tomto příběhu se ale jejich klíčová slova změní v tzv. záludné dvojice. Tedy slova znějící podobně, ale mající v sobě měkké i (např. nabýt ×nabít, být × bít, mýt × mít). Podaří se jim vymyslet nový příběh? Výsledné texty si opět v příjemné veselé atmosféře přečteme.

TIP: Vyjmenovaná slova se skvěle učí, když dáváme slovům skutečný význam v textu. Děti tu musí použít správný význam slova.

Velká písmena

VÝZVA: Pojmenovat vlastnoručně postavené místo a vyzkoušet si, jak se pracuje s velkými písmeny.

CO BUDEME POTŘEBOVAT: přírodniny, větvičky, papír, lepenku na cedulky, tužku, (texty/nápisy pro skupiny)

1. STAVÍME
Nejprve si postavíme z přírodnin naše oblíbené místo (město, vesnici,  přírodní oblast atd.). Pokud děti chtějí, mohou využít nápisy pro skupiny a postavit zadaná místa.

2. POJMENUJEME
Z větviček, papíru a lepenky vytvoříme cedulky, velikostí odpovídající naší výstavbě. Na cedulky napíšeme názvy míst (ulice, obchody, obyvatele, kopce, hrady atd.) tak, aby bylo vidět, kde použijeme velká a malá písmenka, a zapíchneme cedulky k objektům, které chceme pojmenovat.

3. NAVŠTĚVUJEME
Společně si můžeme projít naše „mapy“ míst, ukázat si, kde co je a jak jsme vše pojmenovali. Na základě vlastní práce s názvy se dobře rozproudí diskuze, kde a proč v českém jazyce obvykle píšeme velká písmena. Používání velkých a malých písmenek v praxi při hře a následná debata nad jejich používáním má největší dopad. 

Příběhy podzimních obrazů

VÝZVA: Najít svůj podzimní obraz a sepsat či vyprávět k němu krátký příběh, báseň či jen název

CO BUDEME POTŘEBOVAT: tvrdší papír, tužky, nůžky, mohou se hodit kolíčky, podložky, podsedáky a možná šablony pro děti, které nebudou chtít malovat své obrázky.

1. ŠABLONY
Ve třídě či za teplých dní i venku si s dětmi připravíme šablony obrazů. Stačí tvrdší papír či kartón, na který si děti namalují své vlastní obrázky (nebo využijí šablony). Obrázky vystřihnou a hurá na "malování" obrazů barvami podzimu.

2. VYBARVOVÁNÍ BARVAMI PODZIMU
V domluveném prostoru se děti (ideálně každý sám či ve dvojicích) rozejdou a hledají "pozadí" pro své obrazy. Mohou být v dálce, na keři, či vyskládané na zemi. Jak to každému vyhovuje. 

3. PŘÍBĚH OBRAZU 
Ke každému obrazu zkusí autor vymyslet NÁZEV, BÁSEŇ či PŘÍBĚH, kterými vyjádří, co ho k obrazu napadá či jaké pocity v něm obraz vyvolává.

4. GALERIE
Kdo je hotový, může chodit mezi obrazy a prohlížet a číst si výtvory ostatních.

5. OHLÉDNUTÍ
Na závěr aktivity se hodí krátké sdílení, jak se tvořilo, co autory i návštěvníky "galerie" zaujalo. Jaké by bylo podobné tvoření v zimě či na jaře?

DOPLŇ U, Ú, Ů

CÍL: Venku si hravě zopakovat kam píšeme ve slovech Ú, Ů, U. Objevit, která slova v přírodě obsahují U, Ů, Ú. 

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

Popis lekce, zde:

ABECEDA

CÍL: Abeceda venku dovoluje zapojit více smyslů i celé tělo. Při pohybu a práci s přírodninami vznikají silnější zážitky s písmenky.

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

Celá lekce, zde:

TVRDÉ, MĚKKÉ, OBOJETNÉ

CÍL: Využít víc smyslů a hraním s přírodninami si silněji zažít tvrdé, měkké i obojetné souhlásky. Společně s dětmi si vyrobit hmatovou pomůcku pro rozdělování samohlásek.

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

Celá lekce, zde:

VYJMENOVANÁ SLOVA

„Je skvělé, kolik vyjmenovaných slov lze najít v přírodě.“ CÍL: Venku se dotknout vyjmenovaných slov. Některé slova poznat i rukama. Zapojit víc smyslů a pohyb do učení. VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně, POMŮCKY: přírodniny, kartón, křída, fix, papíry (folie), podložky, pracovní listy Vyjmenovaná slova

Popis celé lekce, zde:

SOLAR SYSTEM

CÍL: Vyzkoušet si používání cizího jazyka přímo v terénu, zapojit víc smyslů. ČAS: 30 minut (dle výběru aktivit), VĚK: 5. - 9. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin, OBDOBÍ: celoročně.

Popis celé lekce, zde:

Příběhy listových map

CÍL: Naučit se dívat a objevovat kouzelná místa s nevšedními zážitky i na známých místech. Umět otevřít svou tvořivost i fantazii, bez ohledu na místo i čas.   

ČAS: 40 minut, VĚK: MŠ, 1. - 4. třída ZŠ, MÍSTO: okolí školy se stromy, keři, rostlinami. OBDOBÍ: začátek je vhodný ve vegetační sezóně, opětovné návštěvy celoročně

VYJMENOVANÁ SLOVA JINAK

Listí nabízí hravou příležitost k opakování vyjmenovaných slov. Žáci pracují ve 4-6 skupinách. V prvním kroku si každá skupina nasbírá vhodné listí (skupiny se mohou lišit tvary listů - každá může mít jiný druh stromu). Pak fixou (dobře chytají lihové, či fixy na textil) skupina zapíše vybraná vyjmenovaná slova (na každý list jedno písmeno). Jedno slovo - jednou barvou fixy (pro snadnější skládání). V dalším kroku si skupiny hromádky listí prohodí. Jejich úkolem je poskládat ta správná vyjmenovaná slova. 

TIP: Pokud fouká, můžeme pracovat s kameny. Pokud prší, můžeme posbírat listí a pracovat ve třídě.

věk:  3. - 5. třída ZŠ, čas: 20 minut, kdy: vhodné je především příjemné a teplé podzimní počasí, pomůcky: sadu barevných fix do skupiny, listí (kameny)

OKNA DO PŘÍBĚHŮ

Objevte kouzlo psaní příběhů venku. Inspirujte se výhledy do krajiny kolem vás i pod nohama. CÍL: Pomocí papírových okének žáci hledají téma příběhu venku. Nalezené téma mohou popsat příběhem nebo pětiřádkovou básničkou metodou pětilístek (popis aktivity níže).  

věk:  4. - 9. třída ZŠ, čas: 30 minut, kdy: celoročně (vhodné je především příjemné a teplé počasí), pomůcky: papíry s rámečky, psací podložky, tužky, (kolíčky pro upevnění papírů)

CELÁ LEKCE + metodika ke stažení

KAMENY, KTERÉ MLUVÍ

Kamenná slova a obrázky startují motivaci ke čtení, vyprávění příběhů i tvoření hádanek. Cíl lekce: Pomocí her s kamennými slovy podpořit touhu číst, psát i vyprávět příběhy.

věk:  1. - 2. třída ZŠ pro rodný jazyk, 3. - 6. tř. ZŠ pro cizí jazyk, čas: 20- 30 minut, místo: vhodné místo pro hledání kamenů, kdy: celoročně (vhodné je především příjemné a teplé počasí)

CELÁ LEKCE + metodika ke stažení

DOTKNI SE SLOVÍČEK

Učení venku dovoluje zapojit víc učebních stylů. Zkuste si s dětmi opakování slovíček. Skupiny či jednotlivci mají za úkol připravit malý obrázkový slovníček. Kartičky se slovy mohou mít zadaná nebo vytvořit. Pokud fouká, můžete psát na kamínky, křídou na chodník nebo vše nalepovat na velký papír, který využijete znovu ve třídě.

věk: pro cizí jazyk 2. - 8. třída ZŠ, pro český jazyk (MŠ, 1. třída), čas: 20 - 40 minut, kdy: celoročně (i na sněhu je to zážitek), pomůcky: papírky nebo kameny, tužka, fix (velký papír, lepenka)

ČTENÁŘSKÉ DÍLNY VENKU

Stačí vyrazit kousek od školy, někam pod strom. Čtení a povídání o knihách najednou chutná jinak. Podruhé můžete vyzvat děti, aby si samy přinesly své oblíbené knihy pro venkovní čtení. Můžete využít i některou z tvořivých her z Ateliéru. Hry s přírodninami mohou nastartovat kreativitu a diskuze nad řádky je pak jiný zážitek. Tip: Pro malé nečtenáře doporučujeme občas vyrazit ven s knihou a udělat si poslouchání v trávě nebo pod stromem. Na čtení můžete navázat hned další hry a tvoření. Oblíbená při poslouchání je např. hra OKNO DO KRAJINY.

věk: MŠ - 9. třída ZŠ, čas: 30 - 40 minut, kdy: jaro, léto, podzim

INSPIRACE, CO ČÍST VENKU

HÁDANKY VE SLOVNÍKU

Varianta hry DOTKNI SE SLOVÍČEK. Skupinky nebo jednotlivci nepřipravují obrázkové slovníky, ale hádanky. Připraví přírodniny, které naznačují slova, a úkolem je přiřadit k nim správná slova na papírku. Na papírku mohou slovům chybět písmena apod. Cílem není připravit co nejtěžší úkoly, ale v praxi otestovat své znalosti. Hodnocení může proběhnout formou společné diskuze se sebehodnocením. To mívá největší dopad. 

věk: pro cizí jazyk 2. - 8. třída ZŠ, pro český jazyk (MŠ, 1. třída), čas: 20 - 40 minut, kdy: celoročně (i na sněhu je to zážitek), pomůcky: papírky či kameny, tužka, fix

PIŠ NOHAMA

Na terasu, chodník či do sněhu napíšeme abecedu (lze i zpřeházeně, pak je hra těžší). Třídu rozdělíme do skupinek po 3 - 5 dětech. Pak každé skupině zadáváme slovo. Můžeme je vyslovit nebo předat na kartičce či popsaném kameni. Skupina pak musí slovo napsat pomocí svých nohou. Na každé písmeno si noha stoupne nebo se alespoň dotýká. Pokud je skupina hotová, může požádat o kontrolu. Poté dostane nové slovo. 

Tip: Hru můžeme lze využít i při čekání, zahřátí či vypuštění přetlaku ve třídě. Pak je vhodná těžší varianta, kdy se děti musí držet za ruce, ale zároveň neomezovat, neshazovat ostatní skupiny.

věk: 1. - 2. třída , čas: 15 - 30 minut, kdy: celoročně (i na sněhu)

KAMENNÁ SLOVA

Hra je jednoduchá, účinná, rychlá a děti baví. Učitel má předem připravené kameny se slovy, které se dají najít v místě, kam vyrazíme ven. Pak si skupiny či jednotlivci vylosují svá slova, zkouší přečíst nebo rozluštit, co na nich je a označit takto správné místo či věc. Hodnocení může probíhat společně. Opět tak vznikne příležitost pro další vlnu čtení.

Tip: Pokud hrajete v zimě, doporučujeme přidat i běhavou část pro zahřátí. Děti si například musí pro další kámen vždy doběhnout na vzdálenější místo nebo 3x oběhnout strom.

věk: MŠ - 2. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: celoročně (i na sněhu)

STROM JAKO ČÍTANKA

Nejen čtení, ale i přírodověda venku. Na kus látky napíšeme např. části stromu, připojíme i podobná slova (PLOD - PLOT) pro větší soustředění na slova. Do každé skupiny rozdáme jednu sadu nápisů a požádáme děti, aby šetrně označily části stromu. Pak společně procházíme naší učebnicí a kontrolujeme popisky.

Tip: Skupiny mohou dostat 1 - 3 prázdné kusy látky a pokud budou mít hotovo, mohou napsat a označit libovolné předměty nebo přírodniny blízko jejich stanoviště či stromu.

věk: 1. - 3. třída ZŠ, čas: 30 minut, kdy: celoročně (pokud popisujeme rostliny, doporučujeme vegetační období, aby byl i květ či plod), pomůcky: nadepsané kusy látek, fix, tužka

SLOVNÍ KOPANÁ

Jednotlivé týmy (nebo i žáci) mají za úkol během 10 minut vytvořit co nejdelší řadu z nalezených přírodnin tak, aby využívali jejich názvů podobně jako ve slovní kopané. Můžeme hrát na stejné poslední a první písmeno: např. jetel – lístek – kořínek – květ – trn…, nebo na dvě písmena, např. list – stéblo – lopuch…

věk: 1. – 4. ročník ZŠ, čas: 30 minut, kdy: jaro, léto, podzim

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

ČTENÍ ZA BĚHU

Na kartičky z kartónu nebo kameny napište jednoduchá slova vždy ve více variantách (psací, tiskací, kapitálky). Kartičky nebo kameny je třeba schovat venku ve vymezeném prostoru. Děti ve skupinách pak z určeného místa postupně vybíhají. Vždy běží jen jeden zástupce týmu. Může přinést jen jednu kartičku nebo kámen. Když třída sesbírá všechny kartičky nebo kameny, pokusí se všechny skupiny společně sestavit sady slov (psací, tiskací, kapitálky).

věk: 1. - 3. třída ZŠ,  čas: 30 minut, kdy: celoročně (i na sněhu se dobře hledá)

TVOŘÍME PŘÍBĚHY

Kostky pro vyprávění příběhů lze vyrábět i ve třídě, ale dle zkušeností doporučujeme vyzkoušet vyrobit jednu sadu kostek venku. Příběhy vzniklé venku jsou jiné, plné dobrodružství a fantazie. Většinou jsou pozitivnější a vtipnější než ty, které vznikají ve třídě. Ale vyzkoušejte to sami.

věk: MŠ - 6. třída ZŠ, čas: 30 - 40 minut, kdy: v teplých dnech

GRAFOMOTORIKA

Stačí vzít křídy ven. Případně i štětce a kelímek na vodu (nebo využít kaluže). V první části děti malují uvolňující klikatice, dle své představivosti. Jediný úkol je, aby se při malování příliš nezastavovaly. Když je hotovo dost klikatic, přichází na řadu štětce a voda. Stejné klikatice můžeme znovu "namalovat", čili smazat vodou.

Tip: Vyzkoušejte na lehce přemrzlém sněhu malovat klikatice vodovkami.

věk: MŠ - 1. třída ZŠ, čas: 20 - 40 minut, kdy: celoročně

NAŠE TĚLO VE SLOVECH

Najděte vhodné kamínky. Pak děti samy nebo ve skupinách popisují části svého těla. Slova oko, ruka, noha, nos, noha mohou napsat nejmenší. Větší už mohou psát těžší slova. Na závěr se všechny kameny umístí, např. do siluety člověka namalovaného křídou na chodník.  

věk: MŠ - 2. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: celoročně

KAMENNÝ SLOVNÍČEK

Opět najděte vhodné kamínky. Pak děti samy nebo ve skupinách popisují části svého těla, tentokrát ale v cizím jazyce. Slova oko, ruka, noha, nos, noha mohou napsat nejmenší. Větší už mohou psát těžší slova. Na závěr se všechny kameny umístí, např. do siluety člověka namalovaného křídou na chodník.  

věk: 3. - 6. třída ZŠ, čas: 10 - 30 minut, kdy: celoročně

KUFR

Hra se hraje podobně jako klasický kufr, ale s využitím toho, co stojí, roste a běhá v zahradě. Učitel popisuje nějakou věc (ideálně přírodninu), která je okolo… Začíná obecně, mluví o rozměrech, významu, umístění, vlastnostech. Nebo popisuje taxonomické zařazení v případě rostlin a živočichů. Kdo z žáků danou věc správně zapíše, donese, najde nebo určí, získává bod. V další fázi hry už vybranou věc popisuje některý z žáků, takhle se postupně může vystřídat celá třída. Hru vyhrává žák s největším počtem bodů.

věk: 1. – 4. ročník ZŠ, čas: 30 minut, kdy: jaro, léto, podzim

UKÁZKA z knihy ZAHRADA, KTERÁ UČÍ

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Sněží? Nebo teprve bude? Rozhodně využijte všestranně použitelné bílé pomůcky až napadají. Vyzkoušejte je, než roztají. Vyrazit…
Autorka článku: Zdeňka Černá Většina z nás se v dnešní době asi shodne na tom, že je…
Někdy je těžké odtrhnout děti od obrazovek, a to i například ve škole o přestávkách. Mobil, tablet, počítač jsou pro…
V tomto článku přinášíme 8 otázek, na které se učitelé i ředitelé škol ptají nejčastěji.  S odpověďmi nám pomohla Mgr.…