JARO KVETE

CÍL LEKCE:

Sledovat a objevovat jarní aspekt u bylin i dřevin přímo v okolí školy. 

ČAS: 20–40 min, VĚK: MŠ, ZŠ, MÍSTO: okolí školy (kde je možné pozorovat dřeviny či byliny), OBDOBÍ: přelom zimy a jara

 

 

POMŮCKY

papír, tužky, pastelky, pracovní list, nůžky/nůž, podložky, (určovací klíče)

1. ODHAD

Pokud je to třeba, prohlédněte si s dětmi nejběžnější jarní květy (u dřevin i bylin). Zároveň prodiskutujte, kde by mohly v okolí školy kvést nejdříve (můžete využít mapu, fotky míst kolem školy nebo průzkumnou procházku). Svůj odhad KDO a KDY bude kvést, nejdříve zapište do pracovního listu. 

ODHAD V MAPĚ

Do mapy okolí školy můžete zakreslit i tip na místo, kde první květy vykvetou. Odhad prvních květů je i vhodná příležitost k porovnávání vlivu světových stran, oslunění, větru atd. Zamyslete se s dětmi, co vše může mít vliv na místní podmínky pro rostliny.

2. PRŮZKUM

Postupně jak přichází teplejší dny, sledujte místa, kde by mohly vyrůst první květy. Průzkum nemusí provádět celá třída nejednou. Můžete si rozdělit místa do skupin nebo mohou děti sledovat samostatně i cestou do školy atd. Společně si vyhraďte čas (např. 1x týdně), kdy se sejdete a společně zhodnotíte, kdo co objevil, nebo vyrazíte i na průzkum ven.

3. ZÁZNAM RŮSTU

Vývoj jednotlivých rostlin můžete zaznamenávat obrázky do pracovního listu nebo pořizovat fotodokumentaci. Ideálně můžete oba záznamy zkombinovat. Doporučujeme kreslení obrázků nevynechat, protože prohlubuje naše pozorovací schopnosti. Děti můžeme uklidnit, že není cílem dokonale zachytit celou rostlinku. Cílem je zaznamenat stav, případně změnu rostliny. Proto můžeme použít i zjednodušenou kresbu a symboly. Důležité je srozumitelně zaznamenat změny a vývoj.

4. PRVNÍ KVĚT

 

Našli jste první rozkvetlý květ? Hurá! Zapište jméno rostliny, která první rozkvetla, i jména dalších rostlin, které ji budou následovat, včetně data vašeho pozorování. Případně rostliny také zakreslete do mapy vašeho okolí. Pro přesnější sledování můžete rostliny i větvičky dřevin označit provázkem či čtverečkem papíru (čtvereček je vhodné k zemi připevnit, aby neodletěl).

 

ZHODNOCENÍ

Až budete mít víc záznamů, porovnejte své odhady a praxi. Zkuste si sepsat i odhad na příští rok a někam si ho založit (ať ho za rok najdete). Zároveň doporučujeme sdílet svá pozorování s ostatními. Seznam 10 nejrychlejších květů i s mapou, kde rostou, můžete vyvěsit někde viditelně ve škole a nalákat tak k pozorování i ostatní.

Fotky a zážitky můžete sdílet na FB Učíme se venku, nebo na Instagramu #ucimesevenku.

lekce PROBOUZENÍ PUPENŮ

Doporučujeme spojit s lekcí, která sleduje vývoj pupenů.

LEKCE PROBOUZENÍ PUPENŮ

LEKCE NA VĚTVI

Doporučujeme vyzkoušet i lekci, která hravě zkoumá větve i nabízí inspiraci k vyrábění.

LEKCE NA VĚTVI

TIP: GLOBE PHENOLOGY

GLOBE European phenology campaign- fenologická kampaň (v angličtině)

GLOBE Protocols and Learning Activities- aktivity a pracovní listy (v angličtině)

PROČ KVETOU TAK BRZY

CÍL LEKCE:

Se zapojením vlastního uvažování objevit, proč některé rostliny kvetou tak brzy zjara a co jim to umožňuje. Venku objevovat nejen jarní květy, ale i souvislosti. Odhalit vztahy mezi bylinami, dřevinami i živočichy v jarním období.  
ČAS: 30 min, VĚK:  ZŠ (3.-9.tř.), SŠ
MÍSTO: okolí školy (kde je možné pozorovat dřeviny či byliny), OBDOBÍ: přelom zimy a jara

POMŮCKY

 

 pracovní list, (lupa,) pastelky, tužka, papír

1. OTÁZKY

Proč některé byliny i dřeviny kvetou tak brzy zjara? Proč riskují, že zmrznou či že je někdo sežere? Při průzkumu, co právě kvete v okolí školy, může u dětí vznikat řada otázek. Zapisujte si je a někdy se k nim dle času a motivace vraťte. Teď se ale společně zaměříme na jednu otázku. Požádejte děti, aby samy, či ve skupinách sestavily několik vlastních odhadů, tipy (hypotézy) na otázku Proč některé rostliny kvetou tak brzy? Vybrané 3 odhady ať zapíší do pracovního listu.

2. VĚDECKÁ CESTA

V této chvíli můžeme jako vědci například 1. vyrazit do terénu a pozorovat, 2. připravit a realizovat pokus, 3. studovat zdroje, které popisují, na co již vědci přišli a jak někdo už otázku zkoumal.

Ideální je kombinovat různé cesty. Pokud máte čas, vyzkoušejte si všechny tři cesty. Pokud čas moc nemáte, vyluštěte pracovní list. Tím získáte informace, které můžete ověřit v terénu.

3. ROZPLÉTÁNÍ VAZEB

Pracovní list nabízí několik výroků, obrázků a vysvětlení. Děti mohou zkusit ve skupinách spojit VÝROK - OBRÁZEK – TEXT. Následně společně sdílejte, co jste díky textu nového objevili a zda s tím souhlasíte, či ne. Ideálně vše jděte otestovat do terénu. Kde byliny kvetou? Jsou již stromy nad nimi olistěné?

DOPORUČENÍ:

Je vhodné upozornit děti na následující: 1. Jedovatost jarních bylin nebudeme testovat na vlastní kůži! Ale můžeme sledovat, zda jsou některé části rostlin okousané, či ne. 2. Většina jarních bylin patří k chráněným, proto nesmíme narušovat v terénu jejich podzemní části a raději ani nadzemní. Stavbu rostlin (zda mají zásobní orgány, či ne) můžeme ověřit v atlasech, klíčích či na internetu.

4. VĚDECKÝ ZÁVĚR

Vědecký průzkum uzavřete zhodnocením, které zapíšete do pracovního listu. Můžete využít některou z hypotéz (odhadů). Souvislosti, které se vám podařilo odhalit, můžete sdílet s ostatními (na nástěnce, internetu či jinak).

 

INFO PRO DOSPĚLÉ

Jarní byliny nabízí skvělou příležitost k bádání a hledání vztahů v přírodě. Děti mohou díky pozorování a pár informacím samy objevit propojení a souvislosti. Pokud tyto souvislosti odhalí samy děti, navíc venku, všechny nové informace a zkušenosti jsou velmi silné, propojené s emocemi, příběhem a mozek  je nejen snadno uchovává, ale následně s nimi v budoucnu snadněji pracuje.

INFO RÁMEČEK pro dospělé

zkuste BADATELSKÝ DENÍK

Každý správný badatel má vždy při ruce svůj osobitý badatelský deník. Chodí po světě, oči otevřené, uši nastražené, mysl bystrou a tužku v pohotovosti, aby si mohl vše zajímavé poznamenat a neztratila se mu jediná geniální myšlenka! Kromě deníku můžete na webu badatele.cz objevit i další tipy na badatelské lekce.

Badatelský deník pro žáky

"ochutnejte" i hry LESNÍCH DRUŽIN

K Otestujte jarní květinové hry nejen pro DRUŽINY. 

Můžete si vytvořit jarní HERBÁŘ venku, MAPU co kvete kolem školy nebo objevit co vše zdravého se schovává v trávě.

JARNÍ KVĚTY ve hrách

FOTOPŘÍLOHA:

LÁKÁ VÁS BÁDÁNÍ?
Objevte web badatelé.cz

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Chcete sobě i dětem věnovat přírodní wellness zdarma? Chcete si otevřít vlastní venkovní laboratoř? Není nic jednoduššího…
Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…