ŽIVOT VE STÍNU  

CÍL LEKCE:

Prozkoumat tajemná místa, kam slunce téměř nesvítí. Objevit a určit živočichy, které vídáme spíš na obrázcích v učebnici.

ČAS: 30 minut, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: prostor, kde jsou kameny v půdě, větve, či vrstva listí, OBDOBÍ: nejvhodnější je vegetační období, krom mrazu celoročně

POMŮCKY

Lupy či kelímkové lupy, pinzety, určovací klíče, pracovní listy (PL), tužky a papíry

1. krok ODHAD ŽIVOTA

V úvodu lekce žáci odhadnou, jaký život a kde asi objeví, při pátrání na místech, kam paprsky obvykle nesvítí (pod kameny, kořeny, listím, v hlíně). Svůj odhad zapíší či zakreslí do PL. V této fázi je učitel neopravuje, může s žáky diskutovat, ale nechává je zapsat a zakreslit všechny možnosti.

TIP: Pokud je potřeba ušetřit čas, je možné zapsat odhad s žáky už ve třídě, např. na konci předchozí hodiny (pak doporučujeme pracovní listy vybrat a znovu rozdat žákům až v terénu).

2. krok: LOV

Třída společně vyvodí, jak je třeba se v terénu chovat, aby to bylo bezpečné pro žáky i živočichy. Pokud na to žáci nepřijdou sami, upozorníme je, aby při průzkumu, vždy když něco zvednou (kámen, dřevo), rychle prozkoumali zdejší život a opět kámen či dřevo ve stejné pozici vrátili na stejné místo. Učitel případně ukáže, jak a kde hledat život ve stínu. Následně se třída rozdělí do skupin (po cca 4 žácích) a jde se lovit. Když skupina objeví živočichy, může je pozorovat na místě, nebo je šetrně přenese do kelímkové lupy či jiné nádoby.

3. krok: POZOROVÁNÍ

Skupiny po úspěšném lovu pozorují a určují druhy. Sdílí svá zjištění i „úlovky“. Po cca 10 minutách je třeba bezobratlé vypustit zpět na původní místa sběru. Můžeme s třídou diskutovat, proč je to potřeba.

4. krok: OHLÉDNUTÍ

V závěru lekce s žáky porovnáme naše odhady – kdo žije ve stínu – s tím, koho jsme skutečně objevili. Můžeme kratičce diskutovat, koho dalšího jsme mohli objevit. Co bylo pro žáky největší AHA? Co objevili a na obrázku v učebnici by si asi nevšimli?

TIP: BEZOBRATLÍ Z PŘÍRODNIN

Skupiny, které jsou již hotové, mohou zkusit vyrobit vybrané živočichy z okolních přírodnin. Tvořivá aktivita prohlubuje pozorování barev, tvarů i detailů.

Tipy na rozvoj tématu najdete zde:

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Na ptáky jsme krátký; jsou malí, hbití, chytří, umějí létat a jsou krásní. Mnohé je také snadné…
Celý článek
Co se nám osvědčilo při objevování venku? Jak se nejlépe vybavit do terénu? Co vše si sebou…
Celý článek
Jaká aktuální ekologická témata, lze objevovat venku? A která témata jsou dnes opravdu důležitá? Odpovědi najdete v rozhovoru…
Celý článek