LISTOVÁ LEPORELA

CÍL LEKCE:

CÍL: Díky výrobě leporela hledáme různé tvary listí, určujeme ja a díky domalovávání sledujeme detaily ve tvaru, velikosti i zbarvení.

ČAS: 30 minut, VĚK: 2. - 9. tř. ZŠ, (MŠ, SŠ), MÍSTO: lokalita s odlišnými druhy  běžných dřevin, OBDOBÍ: vegetační sezóna

 

POMŮCKY

Papíry A5, nůžky, lepenka, či lepidlo, určovací klíče, pastelky, psací potřeby (podložky)

 

1. krok HLEDÁNÍ LISTÍ

Na vhodném domluvou ohraničeném místě (klidně blízko u školy) mají žáci ve skupinách úkol během cca 10 minut projít domluvený prostor a najít 5 - 10 odlišných listů, tak aby získali alespoň 5 druhů dřevin. Pomocí určovacích klíčů se pokusí určit druh stromu. Připomeneme žákům, že pokud budou určovat druh dřeviny již při sbírání listu (hned u mateřské rostliny), půjde jim to možná snadněji.

2. krok: LEPORELA

Ve skupině si žáci rozdělí listy. Každý list rozstřihnou v polovině a nalepí na jeden arch papíru. Pak každý žák dokreslí a vybarví co nejpodobněji druhou polovinu listu (tu chybějící, ustřiženou) u alespoň jednoho listu. Mladším dětem můžeme doporučit, aby si list obkreslili na papír ještě před tím, než jeho polovinu ustřihnou. Hotové archy papíru s dokreslenými listy slepí do leporela (je vhodné vzít žákům ven ukázku slepení). Do leporela zapíší žáci i druhy dřevin, které určili.

Dobrovolný krok: LOV PLODŮ

Skupiny, které mají již hotovo a čekají, mohou své leporelo doplnit o plody. Ty sesbírají a vlepí k odpovídajícímu druhu do leporela.

3. krok: VÝSTAVA LEPOREL a OHLÉDNUTÍ

V závěru práce se třída sejde a na jednom místě vystaví svá díla (na zemi, zatížené kameny, nůžkami nebo kolíčky připevněné na větve atd.). Společně zhodnotí určení druhů, dokreslení i zážitky při sběru a tvorbě.

Pokud vám vyjde čas, doporučujeme nechat prostor k vymýšlení skupinám. Úkol je jednoduchý, pomocí kamenů, slov, obrázků vymyslet úkol nebo hru pro jednotlivce, skupinu či celou třídu (např. opičí dráha s lovením kamenů).

4. krok: VE TŘÍDĚ

Pokud bude prostor a zájem, lze si leporela vyvěsit i ve třídě. Předtím je ale třeba listy v leporelech vylisovat. Stačí při skládání vložit mezi listy leporela listy papíru, novin, nebo pár útržků toaletního papíru. Pak vše zatížit v knihovně, nebo knihami na polici. Za několik dní je možné vylisovaná leporela vyvěsit.

TIPY DO TŘÍDY

Pokud mají žáci chuť a čas mohou do leporel dopisovat a dokreslovat další informace a obrázky: např. siluety stromu, latinské jméno, využití atd.

Někdy se může hodit nástěnný obraz s listy stromů a keřů v okolí školy. Pak stačí postupovat podobně jako u leporel, jen se listy nalepují, domalují a popíšou na velký arch papíru, který se může vyvěsit jako plakát ve třídě, na chodbě atd.

TIP: LAPBOOK

Pokud děti listí chytne, můžete si založit svůj listový LAPBOOK - vlastnoručně vyrobenou interaktivní knihu. Knihu plnou kartiček, okének, obrázků. Knihu, která zachycuje, co třída objevila či vyrobila. Navíc zajímavou formou, která láká znovu a znovu k prohlédnutí.

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Už potřetí mohou školy využívat evropské peníze z tzv. šablon (z Operačního programu Jan Amos Komenský, OP JAK).…
Celý článek
Na ptáky jsme krátký; jsou malí, hbití, chytří, umějí létat a jsou krásní. Mnohé je také snadné…
Celý článek
Co se nám osvědčilo při objevování venku? Jak se nejlépe vybavit do terénu? Co vše si sebou…
Celý článek