LISTOVÁ LEPORELA

CÍL LEKCE:

CÍL: Díky výrobě leporela hledáme různé tvary listí, určujeme ja a díky domalovávání sledujeme detaily ve tvaru, velikosti i zbarvení.

ČAS: 30 minut, VĚK: 2. - 9. tř. ZŠ, (MŠ, SŠ), MÍSTO: lokalita s odlišnými druhy  běžných dřevin, OBDOBÍ: vegetační sezóna

 

POMŮCKY

Papíry A5, nůžky, lepenka, či lepidlo, určovací klíče, pastelky, psací potřeby (podložky)

 

1. krok HLEDÁNÍ LISTÍ

Na vhodném domluvou ohraničeném místě (klidně blízko u školy) mají žáci ve skupinách úkol během cca 10 minut projít domluvený prostor a najít 5 - 10 odlišných listů, tak aby získali alespoň 5 druhů dřevin. Pomocí určovacích klíčů se pokusí určit druh stromu. Připomeneme žákům, že pokud budou určovat druh dřeviny již při sbírání listu (hned u mateřské rostliny), půjde jim to možná snadněji.

2. krok: LEPORELA

Ve skupině si žáci rozdělí listy. Každý list rozstřihnou v polovině a nalepí na jeden arch papíru. Pak každý žák dokreslí a vybarví co nejpodobněji druhou polovinu listu (tu chybějící, ustřiženou) u alespoň jednoho listu. Mladším dětem můžeme doporučit, aby si list obkreslili na papír ještě před tím, než jeho polovinu ustřihnou. Hotové archy papíru s dokreslenými listy slepí do leporela (je vhodné vzít žákům ven ukázku slepení). Do leporela zapíší žáci i druhy dřevin, které určili.

Dobrovolný krok: LOV PLODŮ

Skupiny, které mají již hotovo a čekají, mohou své leporelo doplnit o plody. Ty sesbírají a vlepí k odpovídajícímu druhu do leporela.

3. krok: VÝSTAVA LEPOREL a OHLÉDNUTÍ

V závěru práce se třída sejde a na jednom místě vystaví svá díla (na zemi, zatížené kameny, nůžkami nebo kolíčky připevněné na větve atd.). Společně zhodnotí určení druhů, dokreslení i zážitky při sběru a tvorbě.

Pokud vám vyjde čas, doporučujeme nechat prostor k vymýšlení skupinám. Úkol je jednoduchý, pomocí kamenů, slov, obrázků vymyslet úkol nebo hru pro jednotlivce, skupinu či celou třídu (např. opičí dráha s lovením kamenů).

4. krok: VE TŘÍDĚ

Pokud bude prostor a zájem, lze si leporela vyvěsit i ve třídě. Předtím je ale třeba listy v leporelech vylisovat. Stačí při skládání vložit mezi listy leporela listy papíru, novin, nebo pár útržků toaletního papíru. Pak vše zatížit v knihovně, nebo knihami na polici. Za několik dní je možné vylisovaná leporela vyvěsit.

TIPY DO TŘÍDY

Pokud mají žáci chuť a čas mohou do leporel dopisovat a dokreslovat další informace a obrázky: např. siluety stromu, latinské jméno, využití atd.

Někdy se může hodit nástěnný obraz s listy stromů a keřů v okolí školy. Pak stačí postupovat podobně jako u leporel, jen se listy nalepují, domalují a popíšou na velký arch papíru, který se může vyvěsit jako plakát ve třídě, na chodbě atd.

TIP: LAPBOOK

Pokud děti listí chytne, můžete si založit svůj listový LAPBOOK - vlastnoručně vyrobenou interaktivní knihu. Knihu plnou kartiček, okének, obrázků. Knihu, která zachycuje, co třída objevila či vyrobila. Navíc zajímavou formou, která láká znovu a znovu k prohlédnutí.

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Chcete sobě i dětem věnovat přírodní wellness zdarma? Chcete si otevřít vlastní venkovní laboratoř? Není nic jednoduššího…
Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…