SVĚTOVÉ STRANY      

CÍL LEKCE:

Umět se dívat a určit světové strany díky pozorování míst kolem školy i díky sestavení listového kompasu. 

ČAS: 40 minut, VĚK: 3. - 9. třída ZŠ, SŠ, MÍSTO: kdekoli, nebo ideálně místo, které může naznačit světové strany, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

Pracovní listy, magnet, mapu okolí školy, do skupin jehlu či špendlík, (ručičkové hodinky)

 

1. krok: ODHAD RŮŽICE

V první části lekce mají žáci nebo skupinky za úkol odhadnout světové strany a zakreslit do mapy v PL. Do volného prostoru nakreslí budovu školy a na okraj mapy doplní světovou růžici. Ideální je, pokud na začátku dáme kratičký čas, aby si každý žák mohl v hlavě vymyslet svůj odhad. Pak se ve skupinách domluví na jednom odhadu a ten zakreslí do PL.

2. krok: HLEDÁNÍ SVĚTOVÝCH STRAN

Pokud to jde, je přínosné vybrat místo nebo cestu, kde mají žáci příležitost hledat indicie, kde je jaká světová strana (stromy s řasami na kmenech, kostel, sluneční hodiny, mraveniště, nebo alespoň mapu města či vesnice). Všechny postřehy si mohou zapisovat do pracovního listu.

3. krok: LISTOVÝ KOMPAS

V závěru pátrání po světových stranách, klidně i hned před školou, doporučujeme ještě malý venkovní pokus. Sestavte si listový kompas. Lze využít kaluže nebo nádobku s vodou. Skupina dostane špendlík nebo. Sami si najdou vhodný úzký list. List položí opatrně na hladinu. Na list vloží špendlík a pozorují, jak se špendlík na listu natočí. Pokud by se netočil, mohou žáci přejet špendlíkem magnet u učitele a tak jej znovu zmagnetizovat (ale většinou to není třeba, jehly a špendlíky jsou většinou zmagnetizované). Je výhodné, pokud skupiny vytvoří víc listových kompasů (ale pozor, dál od sebe, aby se vzájemně neovlivňovaly), pak je možné porovnat výsledky a určit kde je severojižní směr. Běžně vytvořený listový kompas však neurčí, která strana je sever a která jih.

 TIP: Pokud chcete aby špička jehly ukazovala směrem k jihu, je třeba zmagnetizovat ji severním pólem magnetu (většinou červeně označená část tyčového magnetu).

Dobrovolný krok: HODINKOVÝ „KOMPAS“

Pokud svítí slunko a ve třídě má někdo ručičkové hodinky, můžete pomocí slunce velmi přesně určit, kde je jih. Stačí, když hodinovou ručičku namíříte přímo ke slunci a pak rozpůlíte úhel mezi hodinovou (tj. malou) ručičkou a číslicí 12 na hodinkách. Přímka, která vede uprostřed úhlu má severojižní směr. Jižní směr je ten blíž ke slunci.

Pozor: Pokud právě platí letní čas (= čas je posunutý o 1 hodinu), postup je shodný jen rozdělujeme úhle mezi hodinovou ručičkou a číslicí 1 (ne 12).

5. krok OHLÉDNUTÍ

Na konci lekce se žáci vrátí k pracovním listů, porovnají, co si mysleli v úvodu lekce, a zapíší svůj závěr – jak jsou kolem školy světové strany. Je přínosné přidat i diskuzi o nejsilnějších zážitcích, co třídě pomohlo nejvíc určit světové strany, co dnes venku objevili atd.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…
Už potřetí mohou školy využívat evropské peníze z tzv. šablon (z Operačního programu Jan Amos Komenský, OP JAK).…