VODNÍ OPEŘENÁ SLEDOVAČKA         

CÍL LEKCE:

CÍL: Zažít pozorování vodních ptáků přímo v terénu. Vidět určovací znaky a chování ptáků naživo. ČAS: 40 min + cesta na vhodnou lokalitu, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: okolí školy nebo lokalita, kde je možné pozorovat nejběžnější vodní ptáky, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

POMŮCKY: papír, tužky, pastelky, pracovní list Vodní opeřená sledovačka, dalekohledy, určovací klíče, (fotoaparáty)

1. ODHAD

Ve třídě, nebo cestou k vodě děti samostatně nebo ve skupinách zapíší svůj odhad, které ptáky u vody asi uvidí + připojí odhad jejich zbarvení. Stačí jen naznačit barevné skupiny peří, není třeba vybarvovat důkladně. Je to jen odhad, který startuje větší zájem o pozorování.

2. POZOROVÁNÍ

Na vhodné lokalitě, kde lze pozorovat vodní ptáky, se rozdělte do menších skupinek. Pokud máte dalekohledy (děti si mohou donést i vlastní z domova), rozdělte děti tak, aby byl každé skupině alespoň jeden.

ÚKOLY PRO SKUPINY

  1. pokusit se určit druhy ptáků;
  2. zaznamenat jejich zbarvení;
  3. sledovat chování ptáků (jak se pohybují po vodě, jak se krmí, hierarchii atd.).

3. DISKUZE a DENÍK

Po pozorování, před návratem do školy, rychle sdílejte zážitky a záznamy ve skupinách. Porovnávejte určení druhů, zbarvení, zápisky o chování ptáků. Není nutné porovnávat práci skupin. Spíše společně hledejte shodná pozorování, nebo sdílejte, co komu uteklo/uletělo, co kdo neviděl. Můžeme přidat diskuzi o tom, čím je vhodné ptáky krmit a co jim může uškodit.

TIPY

Z vybarvených obrázků ptáků můžete sestavit opět plakát vodních ptáků do třídy.

Fotky a zážitky z vodního pozorování můžete sdílet na FB Učíme se venku nebo na Instagramu #ucimesevenku.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

PROČ UČENÍ VENKU NAPLŇUJE ZÁKLADNÍ POTŘEBY, ALE U KAŽDÉHO DÍTĚTE JINAK?

Možná jste si již všimli, že na výuku venku nereagují všechny děti stejně. Někdo si ji užívá…

Celý článek

POMŮCKY Z NEBE ZDARMA

Právě padají na území celé republiky všestranně použitelné pomůcky. Vyzkoušejte je, než roztají. Vyrazit ven můžete na…

Celý článek

LEDOVÁ UČEBNA ČEKÁ VENKU

Zima nabízí jedinečné pomůcky. Krom aktivit plných sněhu, které najdete v článku Pomůcky z nebe zdarma, přinášíme inspiraci pro…

Celý článek