KAMÍNEK

Náš malý Kamínek je cestovatel. Putuje po světě, ze země do ruky, z ruky do kapsy a takhle pořád dál. Urazí přitom dlouhatánskou cestu, potká spoustu dalších kamínků a hodně se toho ve světě naučí. Tak se vydej na cestu s ním… (citace z knihy)

Kniha Kamínek autorky Michaely Fišarové (s krásnými ilustracemi Markéty Vydrové) přímo vybízí k hraní a učení venku. Co se s knihou dá všechno dělat? Jak příběh zasadit do výuky v mateřské škole či na prvním stupni základní školy během celého školního roku? To se dočtete v inspirací nabitém textu Pavly Hoppové.

Děti se na příběhu naučí poznávat své emoce jako je radost, smutek, opuštění, trápení, hrdinství atd. S příběhem se dá pracovat při hrách ,,na jako“  – Jsem kamínek a někdo do mě kopnul. Jak se cítím?… Nebo Jsem kamínek a někdo mě sebral ze studené země a drží mě v dlani. Co se se mnou děje?

NAJDI SI SVŮJ KAMÍNEK

Bylo by dobře, aby si každý venku našel kamínek, který se mu z nějakého důvodu líbí. Přímo na místě si povězte důvody výběru. Kamínek si děti mohou pojmenovat, pokreslit atd. Na každou vycházku si děti mohou Kamínek brát s sebou – můžete vyrobit pytlíčky ze starých triček. Po vycházce si mohou děti zakreslit či zapsat, co Kamínek zažil a viděl. Podle obrázků pak mohou příběh ostatním kamarádům přečíst (rozvoj slovní zásoby, předčtenářská gramotnost).

Se svými Kamínky si můžete vyzkoušet třeba tyto aktivity:

AKTIVITA – ZVUKY – každý kamínek má jiný zvuk. Jak je to možné? Zkuste s dětmi kamínky o sebe ťukat. Pojmenujte zvuk, který slyšíte (cinkání, břinkání atd.) Umíte napodobit zvuky kamínků?

AKTIVITA – PŘIROVNÁVÁNÍ – stejně jako kamínky i my lidé vydáváme každý jiný zvuk. Vyzkoušejme to. Zpívání, recitace, pozdrav, výkřik, smích…
Všechny kamínky jsou na první pohled stejné – jaké? Tvrdé, kulaté atd. jako lidi. Přesto si každý z nás vybral jiný kamínek, který se mu líbí. U lidí je to stejné. Neznamená to ale, že bychom neměli ostatní kamínky rádi.

AKTIVITA – BAREVNOST – Jaké barvy má váš Kamínek? Zkuste najít a pojmenovat úplně všechny. Poté kamínek namočte a hle: ,,kouzlo“. Kolik barev se ještě objevilo? Jak je to možné? Kde jinde se ještě můžeme setkat se změnou barvy po namočení?

PŘÍBĚHY PLNÉ HER

Kniha má 19 kapitol a na každou jsem pro vás napsala pár tipů – Po každé kapitole si vyzkoušejte to, co Kamínek zažil v příběhu. Postavte na příběhu klidně i měsíční aktivitu.

 • 1. Příběh je o seznámení s Kamínkem – zařaďte ledolamky – hry na poznávání kamarádů a prostředí. Venku pojmenujte kameny – šutrák, balvan, kamíneček atd. Kolik jmen vymyslíte? Pozorujte, kde je více velkých a kde malých kamenů. Čím to může být způsobeno? Proč to tak je?
 • 2. Příběh – Od moře až do auta – zde je prostor na vodní hrátky s kameny, masírování nohou, stavby věží, kresba letních motivů na kameny – prázdniny, doprava, květiny, kamarádi…
 • 3. Z auta až do zahrady – projděte se vaší zahradou a zmapujte spolu s Kamínkem rostliny, živočichy, terén a jeho nerovnosti, které vás obklopují. Jak se v zahradě cítíte? Jak by se tam asi cítil váš Kamínek? Zkuste ho položit na místo, kde mu bude podle vás nejlépe a řekněte proč. Povídejte si o oblíbených místech kolem sebe. Postavte domečky, pojmenujte květiny – můžete vytvořit jmenovky, aby se Kamínek cítil dobře a orientoval se.

 • 4. …do obří skleněné nádoby – Co je to skleněná nádoba? Jak se cítil Kamínek, jak bychom se cítili my? Kdo žije v teráriu, kdo v akváriu? Kdo žije pod kamenem? Pracujte s knihami – hledejte život tam, kde jej nečekáte. Zapisujte své objevy. Kde jinde než v teráriu, akváriu mohou ti tvorové žít? Jaké je jejich přirozené prostředí? Jaké je naše přirozené prostředí?
 • 5. …do úplné temnoty – AKTIVITA na smysly – vytvořte stezku pro bosou chůzi, venku v přírodě jen sundejte boty a vnímejte, co cítíte, uvnitř nasypte do mísy, pytlíků různé materiály a zkuste po nich chodit, či po slepu poznávat hmatem.

TIP – Děti sedí v kruhu, jeden je uprostřed a má zavázané oči – hodíte kamínek do prostoru a dítě hledá po sluchu.

Nebo venku zabalte každý svůj kamínek do nějaké přírodniny (list, tráva, bláto atd). Rozložte kamínky vedle sebe a zamíchejte, děti pak poznávají svůj balíček a hodnotí práci svou a ostatních (Zapamatování si, fantazie, kreativita…).

 • 6. …do pořádné mely – Co se děje, když je ve škole mezi kamarády konflikt? Zkuste kamínky o sebe tlouct co nejvíce. Co se s kamínkem stane? Kousek se možná ulomí, odlétne jiskra… To samé se děje při hádce s kamarádem. Někdy se v nás něco ,,zlomí“ a toho druhého už nechceme vidět. Jde to ještě spravit?
 • AKTIVITA – pokuste se kamínky nějakým způsobem zase vyleštit, zacelit ránu, aby nebylo nic poznat. Jde to? Chce to čas a úsilí a také trochu trpělivosti. Stejně jako při omluvě a znovu-navázání přátelství. Ten kousek uštípnutý už tam zůstane, ale třeba díky němu bude teď kamínek lépe stát. Co z toho plyne? Všechno zlé je pro něco dobré.

 • 7. …až do lapače snů – Co jsou to sny? Co se v nás děje? Jak to, že je tam pokaždé jiný příběh a odkud se bere? Dají se sny ovlivnit? Jak? AKTIVITA – Zkuste s dětmi vyrobit lapač snů – z kartonu, z keramiky, venku v terénu jako landart. Do lapače zamotejte i kamínek a nechte viset ve třídě nebo vezměte domů, pak se podělte o své sny – byl tam nějaký rozdíl?
 • 8. …až do dětského pokoje – Jaké máme v pokoji hračky a jaké ve třídě? S čím si hraji nejraději? Přineste si každý svou oblíbenou hračku z domova a něco o ní řekněte. Jak dlouho ji máte, jak si s ní hrajete? S čím by si asi hrál kamínek? Jak bychom si s ním mohli hrát (hod na cíl, žabky, kreslení na kameny, popis emocí, cesty, mozaiky atd.)?

 • 9. …až na druhý konec světa – Hledejte, kde je nejvíce kamenů ve světě, co se z kamení vyrábí, k čemu se kámen používá? Jak může kámen vypadat – skála, jeskyně, koryto řeky, písek. Co je to písek? AKTIVITA – nakreslete si pískem obrázek světa, města, okolí školky (nemusíte kupovat barevné písky – pokud tvoříte venku, lze použít různé materiály z okolí – písek, hlína, štěrk… pokud uvnitř, můžete obarvit obyčejný písek temperami). Vytvořte venku velký model světa, do něj pak vkládejte kameny jako hory, města, cesty atd.
  Zkuste postavit na zahradě suchou zídku jako úkryt pro ještěrky a brouky.
 • 10. …až do prachu cesty – Co je to prach? Odkud se bere? K čemu nám je? Někdy se nám stane, že na nějakou hračku na chvíli zapomeneme a ona je pak někde pod prachem schovaná. Jak jí asi je? Jak se cítíme, když na nás někdo zapomene? AKTIVITA – do písku schovejte několik předmětů a pak nechte děti hledat. Někdy se stane, že nenajdeme všechny předměty, nevadí. O to větší radost bude z pozdějšího nalezení. A to je přesně TEN pocit.
 • Kde se nejvíc práší a co to způsobuje? Můžeme to nějak ovlivnit? Jak? (Chůze pěšky do školky, jízda hromadnou dopravou, na kole atd.)
 • 11. …do obří laviny – Co je to lavina? Záchranné složky (IZS), důležitá telefonní čísla – 150, 155, 158, 112. AKTIVITA – vytvořte telefonní sluchátko (ve třídě z kašírky – papír namočený v lepidle nebo venku z přírodních materiálů) a zkuste si modelové situace – použijte k aktivitě Kamínek – jeden jde za dveře a někdo schová kamínek, podívá se, co přesně je okolo Kamínku, aby uměl prostředí popsat kamarádovi. Zavolá se ten, co byl mimo třídu, a začne telefonní komunikace mezi operátorem a Kamínkem. Př: Dobrý den, jmenuji se…, ztratil jsem se. Kolem mě je tma, nějaká červená stěna a lego. (Jazyk popisný, představivost, slovní zásoba, orientace)

 • 12. …do sněhové koule – postavte sněhuláka – oči, pusa, knoflíky z kamínků (když je sníh), jak se kamínek cítí? (zima, jistota…) Co vidí? (kamarádi, krmítko, zahrada atd.) AKTIVITA – sněhulák z přírodnin ( (když není sníh), nebo ve třídě z papíru, pet víček, látek na zemi – ozdoby z kamínků – Kolik má knoflíků? ,,Dej knoflík nad druhý odspoda…“ atd. (matematické představy).
 • Živý sněhulák – podle pokynu učitele x dítěte dává jeden kamarád nebo všichni svůj Kamínek na části těla (,,dej Kamínek na loket, dej Kamínek na hlavu a otoč se“ ) – orientace, lokomoce, uvědomění si sebe sama.
 • 13. …až dolů k zemi – z čeho je Země? Co je to půda? Vesmír, planety? Viz. lekce Učíme se venku Planety.
 • 14. …do sedla koně – Může sloužit kamínek jako ozdoba? Kde? Domácí zvířata – po čem chodí, co baští? Co se děje, když kůň chodí po tvrdé půdě – silnici? A co se děje, když chodí po trávě x v lese? Zkuste s Kamínkem – hoďte Kamínek na kameny, na silnici, chodník (a seberte) a pak hoďte do trávy, písku, hlíny. Co jemu asi příjemnější? A vám? Co se děje s naším tělem? Přirozenost prostředí… práce s knihou – co tady bylo dříve (hliněné cesty…) a co je dnes. Jaký vliv to má na živočichy, rostliny, vodu, lidi? (Klimatické změny…)
 • 15. …do labyrintu – Ztratili jste se někdy? Jak vypadá takové bludiště či labyrint? AKTIVITA – zkuste si ho venku vytvořit z různých materiálů (dřevo, kámen, tráva, listy atd.) Vytvořte různé tvary, po cestě mohou být úkoly, překážky. Pokuste se zorganizovat akci pro rodiče zaměřenou na orientaci a vyzkoušejte s nimi vaše výtvory.
  TIP – akce pro rodinné týmy – překážková dráha (les x tělocvična), kterou bude zdolávat dítě, rodič a Kamínek společně. (Spolupráce, lokomoce)

 • 16. …přátelství – zkuste najít kamínky, které jsou si něčím podobné (barva, tvar, dírky). Kamínky s dírkou mohou sloužit jako talismany na krk, jako symbol přátelství. Můžete se Kamínky, se kterými jste pracovali celý rok, navzájem podarovat. Nebo jen půjčit na prázdniny či víkend. Pozorujte, kdo komu Kamínek dá a proč. Dbejte na to, aby dostal každý od někoho Kamínek. Může se stát, že někdo nebude chtít svůj Kamínek půjčit – nevadí to – v životě jsou situace, kdy je nám něco tak ,,drahé“, že se o to dělit prostě nechceme. To je dobře si s dětmi říct.
 • 17. …do krabičky od svačiny – Jídlo – zdravé x nezdravé. Co máme nejraději? Filmy, ve kterých byl kámen jako živý (Nekonečný příběh..) – co kameny jedí? Co by jim mohlo chutnat? AKTIVITA – zkuste na vycházce namíchat do papírových kelímků (které si předem vyrobíte) směs přírodnin, která by mohla být vhodnou svačinkou pro váš Kamínek. Čichem vnímejte, jak by mohl pokrm chutnat, můžete i pojmenovat a vymyslet tak nový název jídla (fantazie, poznávání okolí, vnímání všemi smysly). Ochutnávka na zahradě – Piknikový den – zkuste každý doma něco malého připravit (oblíbené jídlo) a donést k ochutnání ostatním. Každému chutná něco jiného – jak to? Máme jiné chutě, kde jsou schované?

 • 18. …na hráz – k čemu slouží hráze? Jaké známe? Koloběh vody – báseň viz. níže – Odkud se bere voda do školy? Kam odtéká ze školy? AKTIVITA – zkuste venku s dětmi postavit hráz a napustit ji vodou – co je potřeba, aby hráz držela? TIP – Postavte děti do řady a zkuste mezi nimi projít (děti se nehýbou) Projdete? Ano? Co se musí změnit, aby tomu bylo jinak a neprošla jste? Jít k sobě blíž, namáčknout se na sebe, chytit se pevně a nepustit = když budeme držet při sobě, nic nás neporazí.
 • 19. …až na břeh řeky – něco končí a něco jiného začíná. Stejně jako kapka vody, která cestuje dokola, tak i my v životě procházíme jistým koloběhem. V životě se toho děje moc, co se nám stalo nejkrásnějšího a co nejhoršího? Mohu to ovlivnit? Jde něco dělat pro to, aby nám bylo stále dobře? AKTIVITA – na papír ve tvaru kola vymodelujte z modelíny nebo papíru namočeném v lepidle stadia vývoje člověka od narození po stáří. Varianta na ven – společná práce – velkoformátový obraz – jíl, přírodniny – můžete znázornit stádia vývoje i jiných živočichů (spolupráce, komunikace, fantazie, konstrukční schop., hrubá motorika).
 • Koloběh vody – Povím vám příběh kratičký o cestě vodní kapičky, v potůčku se prohání, když ji slunce zahřeje, na páru se promění, kam se potom poděje? Stoupá vzhůru do mraků, je to cesta zázraků. Když má mráček plné bříško, zahromuje „stačí!“, kapička se změní v deštík, pláštěnku Ti smáčí. Tenhle příběh nemá konec, není za ním tečka. Kapka steče do potůčku a zas dokolečka.

Vše, co je výše popsané, jsem osobně vyzkoušela s dětmi v MŠ, během mé dlouholeté pedagogické praxe. Přeji vám zažít s knihou tolik dobrodružství a legrace, co já a moje třída. Aktivity jsou malou ochutnávkou toho, co vše jde s příběhy dělat. Mají sloužit k inspiraci a třeba k rozpohybování a probuzení vaší fantazie.


Jmenuji se Pavla Hoppová, krásných 15 let jsem se intenzivně věnovala výuce dětí v mateřských školách. Je to krásná práce plná inspirace, která proudí od dětí, jen jim musíme dát šanci a prostor, aby nám učitelům, ukázaly, co v nich je. V současné době se věnuji lektorování programu Učíme se venku, působím jako konzultant programu Ekoškola. Ve volných chvílích maluji na zdi ve školách výukové obrázky, které v dětech probouzí další touhu po poznání a učitele k vytažení výuky ven do přírody. 🙂


Článek vznikl díky podpoře Ministerstva životního prostředí. Materiál nemusí vyjadřovat názor MŽP.

UČÍME se VENKU. Spojujeme učitele, rodiče i odborníky. Podporujeme hru a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje dětí. Seznamte se s týmem tady>> nebo nahlédněte PROČ učit venku>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů