Jak na šablony JAK … aneb šablony pro vaši cestu ven

Už potřetí mohou školy využívat evropské peníze z tzv. šablon (z Operačního programu Jan Amos Komenský, OP JAK). Využijte je pro vzdělávání pedagogů pro výuku venku, environmentální výchovu nebo budování či úpravu vašich školních zahrad. Šablony jsou nastaveny tak univerzálně, že prostředky z nich můžete využít téměř na cokoliv – od materiálu na vlastní výuku až po zaplacení služeb profesionálů. Pojďte s námi nahlédnout, jak tyto finance prakticky využít pro vaši cestu ven.

Šablony pro vzdělávání učitelů

V šabloně „Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání“ už na rozdíl od předchozích let nemusíte využívat pouze akreditovaných seminářů. Výběr je na vás. Podporu lze poskládat i z vícero kratších aktivit, např. 2 čtyřhodinových seminářů. Výhodou je, že si tentokrát nemusíte vybírat téma už při psaní žádosti o dotaci, ale téma řešíte až při realizaci. K výběru se nabízí 30 témat, a to včetně EVVO a vzdělávání pro udržitelný rozvoj, přírodovědné a technické vzdělávání nebo třeba well-being a psychohygiena.

Můžete si pozvat lektora z ekocentra k vám do školy, vyjet na seminář k badatelství nebo šablony využít při platbě 250hodinového specializačního studia pro koordinátory EVVO. Jde ale pouze o přímá prezenční nebo distanční školení (nikoliv e-learningové kurzy). V rámci této šablony si můžete pozvat do výuky mentora či kouče, účastnit se letní školy, konference, badatelských víkendů a repetitoria. Potřebujete jen fakturu a osvědčení (v případě akreditovaného kurzu) nebo potvrzení o účasti (v případě neakreditovaného kurzu). Školení nesmí být zdarma.

Podívejte se na aktuální nabídku seminářůkonzultací z Učíme se venku.

Jednotkou šablony je 8 hodin podpory pro jednoho pedagoga (cena šablony je naceněna na 3 925 Kč).

Když takové školení absolvujete a peníze vám zbydou, můžete je investovat do metodické literatury, do pomůcek, badatelských sad a dalšího vybavení. Lze také nakoupit sazenice do školní zahrady nebo zahradní nářadí a mobiliář.

Vyberte si z e-shopu Chaloupek nebo si pořiďte svou Sadu ven od Učíme se venku.

Šablony pro inovativní práci s žáky

U šablon pro „Podporu inovativního vzdělávání žáků“ můžete získat 40 000 Kč na skupinu dětí (obvykle třídu, ale může to být jakákoliv skupina počínaje dvojicí) na 32 hodin a jeden školní rok. Témat je 16 a opět je mezi nimi i environmentální výchova. Zase těch 32 hodin postupně skládejte klidně z dvouhodinovek. Formy jsou následující:

  • Projektová výuka

Projektová výuka či výukový program může probíhat ve škole či mimo školu – v lese, u vody, v ekocentru nebo třeba na farmě. Zaplatíte odborníka do výuky a za zbytek si koupíte ještě výukové pomůcky. Služeb odborníka využít můžete, ale nemusíte. Výukové programy vám připraví na míru např. Chaloupky.

  • Tandemová výuka

Do výuky si přizvete odborníka. Pro tandem můžete využít i kolegu či kolegyni ve škole, takže pokud máte osobně zkušenosti s využitím venkovního prostoru, můžete v rámci tandemu pomoci. Podívejte se na nabídku konzultantů od Učíme se venku.

  • Vzdělávání s využitím nových technologií

Práce s moderními technologiemi nemusí znamenat jen sezení před obrazovkou, ale můžete vyběhnout ven s aplikacemi v mobilech. Odborník vám rád ukáže, jak s nimi pracovat. Z projektu je možno nakoupit i software.

  • Zážitková pedagogika
  • Propojování formálního a neformálního vzdělávání

Typicky třeba badatelská hodina, zkušenostní učení, prožitek apod. Využití organizací typu ekocentrum, dům dětí, zoologická zahrada nebo planetárium se úplně nabízí. Z tohoto konceptu vycházejí také všechny materiály a ukázkové lekce na „Učíme se venku“. Využijte aktuální nabídku online kurzů a videokurzů.

V online kurzu Rozvíjej cestu ven se dozvíte, jak učení venku proměnit v nedílnou součást výuky.
  • Aktivizující metody

Tady si můžete představit všechny možné nefrontální metody, které vás napadnou včetně třeba plynulého učení, metod podporujících kompetence k učení i „soft skills“, za nás jsou to úplně typicky simulační hry. Stačí si jen vybrat z nabídky. Podívejte se na nabídku simulačních her od Chaloupek.

Komunitní šablona

V nabídce je letos nově šablona „Spolupráce s rodiči žáků a veřejností“, která se hodí pro financování zahradní slavnosti, oslavu slunovratu nebo dožínek. Jedná se o tzv. komunitní setkávání. Ze šablony získáte 1 463 Kč na hodinu takové akce. Jestli za peníze koupíte zahradní stan, semínka letniček nebo nové hadice, je na vás.

Věříme, že i tyto šablony jsou velkou příležitostí podpořit právě EVVO a venkovní učení. Zatímco do laboratoří, počítačových učeben a tělocvičen tečou velké peníze z obecních a státních rozpočtů, školní zahrada, dílna a environmentální výchova je většinou na vedlejší koleji. Zkuste u svých ředitelů lobbovat včas. Šablony se totiž podávají nejpozději do 28. dubna 2023 (do 14.00). Využívat se ale dají i tři měsíce zpětně od podání projektu.

A učte VENKU, díky moc.

Martin Kříž, Chaloupky a tým Učíme se venku

Informace k Operačnímu programu Jan Amos Komenský a přehled všech nabízených šablon najdete na webu https://opjak.cz/.

Podpoříme vás na cestě ven.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů