OKNA DO PŘÍBĚHŮ

CÍL LEKCE:

Pomocí papírových okének žáci hledají téma příběhu venku. Nalezené téma mohou popsat příběhem nebo pětiřádkovou básničkou metodou pětilístek (popis metody níže).

ČAS: 30 minut, VĚK: 4. - 9. třída ZŠ, SŠ

MÍSTO: jakýkoliv tematicky vhodný prostor venku

POMŮCKY

Papíry s rámečky, psací podložky, tužky, (kolíčky pro upevnění papírů/ rámečků)

 

1. krok TÉMA

Na vhodném domluvou ohraničeném místě (klidně blízko u školy) rozdáme studentům rámečky. Úkolem každého studenta bude najít svůj výhled – své venkovní téma (krajina, tráva, strom, kámen atd.), kterému chtějí věnovat svou pozornost a sepsat o něm příběh či pětilístek. 

TIP: Radu, jak rychle vystřihnout rámečky pro celou třídu, najdete ve fotonávodu.

2. TVOŘENÍ PŘÍBĚHU

Během domluveného času má každý studen čas vytvořit příběh nebo pětilístek na své vybrané venkovní téma.

Dobrovolný krok: ZAJÍMAVÝ DETAIL

Kdo má již hotový příběh, může se projít po okolí a sám či ve skupině najít zajímavý detail, na který chce ostatní upozornit. Ten může označit dalším papírovým rámečkem, aby se stal součástí blížící se výstavy.

3. krok VÝSTAVA

Kdo má hotovo, může příběh či pětilístek vystavit tak, aby bylo jasné, jaké téma popisuje. Celá třída prochází galerií příběhů, prohlíží, pročítá a hledá příběhy či pětilístky, které je nejvíc zaujaly.

4. krok OHLÉDNUTÍ

V závěru lekce s žáky diskutujeme nad tím, jak se jim venku tvořilo, zda je napadaly jiné příběhy a témata než ve třídě. Jaký příběh je při procházení galerie zaujal a proč? Můžeme i plánovat, kam by chtěli žáci vyrazit příště, jaká témata by chtěli zpracovávat (betonové město, hřiště, park, divočina ve městě atd.)

TIP: hra Okno do krajiny
*  PĚTILÍSTEK
je „básnička“ v pěti řádcích, která autora vede, aby téma a své znalosti nebo názory shrnul podle následujícího schématu. Do první řádky napíše jednoslovný název pro téma (obvykle podstatné jméno). Do druhé řádky doplní dvouslovný popis tématu, jeho zásadních vlastností, jak je vidí pisatel (odpověď na otázku: Jaké je téma?). Třetí řádek vytvoří ze tří slov vyjadřujících dějovou složku tématu – tedy, co „téma“ dělá nebo co se s ním děje. Do čtvrté řádky autor napíše větu o čtyřech slovech, která se vztahuje k tématu (sloveso může chybět). Do páté řádky napíše jednoslovné synonymum, které vyjadřuje podstatu tématu.
Pětilístek je metoda programu RWCT = Reading and Writing for Critical Thinking (čtením a psaním ke kritickému myšlení). To je komplexní vzdělávací program, který je tvořen praktickými technikami a metodami s cílem rozvíjet tvořivé, intuitivní a nezávislé myšlení, které pomáhá s porozuměním předkládané látky.

 

FOTOPŘÍLOHA - JAK VYROBIT RÁMEČKY snadno a rychle?

Pro rychlou výrobu rámečků pro celou třídu je vhodné, vzít si víc papírů A5 na sebe (4-6). Přehnout papíry najednou a vystřihnout do nich otvor. Výroba 30 rámečků je pak hotova za pár minut.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Chcete sobě i dětem věnovat přírodní wellness zdarma? Chcete si otevřít vlastní venkovní laboratoř? Není nic jednoduššího…
Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…