VYJMENOVANÁ SLOVA

CÍL LEKCE:

„Je skvělé, kolik vyjmenovaných slov lze najít v přírodě.“

CÍL: Venku se dotknout vyjmenovaných slov. Některé slova poznat i rukama. Zapojit víc smyslů a pohyb do učení. VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

Přírodniny, kartón, křída, fix, papíry (folie), podložky, pracovní listy Vyjmenovaná slova

1. PŘÍPRAVA

Na úvod sdílejte se třídou cíle lekce: hledat vyjmenovaná slova venku, vyzkoušet si při učení používat více smyslů, pracovat se skutečnými předměty – vyjmenovanými slovy, pokud to bude možné.

2. VÝBĚR HER

Dle času a zájmu si vyberte hry z nabízených, nebo si vymyslete se třídou své vlastní.

ZÁLUDNÉ DVOJICE

Skupinky hledají v terénu dvojice slov a obrázků na papíře či kartonu. Pro přehlednost může každá skupina hledat kartičky jedné barvy. Poté, co děti najdou všechny kartičky, mohou začít luštit záludné dvojice – přiřazovat správné obrázky ke slovům. Nakonec si mohou vše zkontrolovat s učitelem, či s jinou skupinou.

Y / I KÁMEN

Napište si na papír slova, která chcete venku s dětmi procvičit. Doporučujeme spojit k sobě slova jinak, než je běžné v učebnicích a pracovních sešitech. Ideálně použijte slova, která děti venku mohou vidět, slyšet nebo jinak zažít (sýkora/brhlík, sýček/kulíšek, babyka/modřín, hlemýžď/slimák, mšice/myšice, býk/bizon). U slov vynechte písmeno I/Y (papíry můžeme vložit do průhledných desek a tak je ochránit). Pokud je třeba, přidejte obrázky, nebo nechte děti, ať obrázky samy domalují. Pak připravte kameny: na jednu stranu děti dopíší fixem Y na druhou I, nebo si vytvořte písmena z větvičky či modelíny. A můžete začít doplňovat a vyprávět si o slovech.

KŘÍDOVÉ HÁDANKY

S křídou se dají tvořit obrázkové hádanky. Stačí na chodník, kameny, schody, či prkno namalovat obrázek a děti k němu křídou dopisují příslušné slovo (ve kterém MUSÍ být Y/I: myš, hlemýžď, slimák, lyska, výr). Druhá možnost je psát si slova, ve kterých chybí Y/I, křídou na zem. Děti pak mohou doplňovat Y/I kamenem, větvičkou, nebo je dopsat.

JE V PŘÍRODĚ VÍC I nebo Y?

Skupiny hledají v přírodě přírodniny, které mají I/ Y a sepisují je na dva listy papíru. Čeho bude víc? U nás jasně vedlo I.

SKRYTÁ SLOVA

Slova lze napsat na kartón, či čtvrtky a skrýt na domluveném území. Třída má pak za úkol běhat a najít všechna slova. Následně musí doplnit chybějící y/i. Třída se může rozdělit do skupin, ale doporučujeme podporovat spíš spolupráci a vzájemnou pomoc, než soutěživost. Celková atmosféra i výsledek hry je lepší.

SKRYTÁ ZVÍŘATA

Podobná varianta hry. Schováme venku na domluveném území slova s chybějícím y/i + obrázky, či figurky zvířat. Když děti vše najdou. Nejprve mohou přiřadit zvířata a jejich názvy, pak doplnit správné i/y. Kontrolovat si mohou vše skupiny navzájem. Opět doporučujeme podporovat tvůrčí, pozitivní nápadu a konstruktivní kritiku. Jsou to dovednosti, které se dětem budou hodit celý život. Stejně jako vyjmenovaná slova. 

ZÁHADNÉ KAMENY

Akční hledací hra. Na kameny napište „zákeřné dvojice“ slov s I a Y (pykat/pikat, opylovat/opilovat, vir/výr/vír). Skupinky dětí mají za úkol nejprve záhadnou dvojici/trojici najít, následně představit rozdíl mezi slovy ve dvojici pantomimou či divadlem. Pokud se podaří, může si skupina přičíst body za slova a představit dvojice ostatním.

Hra YPSILONIE

Vyzkoušejte i venku, dá se skvěle hrát (když neprší a nefouká), stačí větší podložka. Pokud je teplo, můžete hrát na spojených deskách velkou kompletní hru. Pokud je chladněji, doporučujeme rychlohry na jednotlivých deskách ve skupinkách. Koho by lákalo vědět víc o HŘE YPSILONIE: http://new.lorisgames.cz/cs/ypsilonie.

TIP:

Ven se hodí i hravé LOGICO s vkládacími kartami na vyjmenovaná slova. Při práci se slovy nám hodně pomáhalo nakukovat do knihy Výři nesýčkují, která vysvětluje řadu záludných dvojic. Děti bavila kontrola i v přírodovědných knížkách a určovacích klíčích – byla to jiná hodina češtiny.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Jaká aktuální ekologická témata, lze objevovat venku? A která témata jsou dnes opravdu důležitá? Odpovědi najdete v rozhovoru…
Celý článek
Venku konečně začalo jaro a je čas vytáhnout děti i kolegy ven, vyrazit s dětmi nasbírat přírodní materiály,…
Celý článek
Tvořivý chaos, děti zabrané do práce, bouchání kladiva, řešení konstrukčních problémů, vůně dřeva, „tady mi to prosím…
Celý článek