VYJMENOVANÁ SLOVA

CÍL LEKCE:

„Je skvělé, kolik vyjmenovaných slov lze najít v přírodě.“

CÍL: Venku se dotknout vyjmenovaných slov. Některé slova poznat i rukama. Zapojit víc smyslů a pohyb do učení. VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

Přírodniny, kartón, křída, fix, papíry (folie), podložky, pracovní listy Vyjmenovaná slova

1. PŘÍPRAVA

Na úvod sdílejte se třídou cíle lekce: hledat vyjmenovaná slova venku, vyzkoušet si při učení používat více smyslů, pracovat se skutečnými předměty – vyjmenovanými slovy, pokud to bude možné.

2. VÝBĚR HER

Dle času a zájmu si vyberte hry z nabízených, nebo si vymyslete se třídou své vlastní.

ZÁLUDNÉ DVOJICE

Skupinky hledají v terénu dvojice slov a obrázků na papíře či kartonu. Pro přehlednost může každá skupina hledat kartičky jedné barvy. Poté, co děti najdou všechny kartičky, mohou začít luštit záludné dvojice – přiřazovat správné obrázky ke slovům. Nakonec si mohou vše zkontrolovat s učitelem, či s jinou skupinou.

Y / I KÁMEN

Napište si na papír slova, která chcete venku s dětmi procvičit. Doporučujeme spojit k sobě slova jinak, než je běžné v učebnicích a pracovních sešitech. Ideálně použijte slova, která děti venku mohou vidět, slyšet nebo jinak zažít (sýkora/brhlík, sýček/kulíšek, babyka/modřín, hlemýžď/slimák, mšice/myšice, býk/bizon). U slov vynechte písmeno I/Y (papíry můžeme vložit do průhledných desek a tak je ochránit). Pokud je třeba, přidejte obrázky, nebo nechte děti, ať obrázky samy domalují. Pak připravte kameny: na jednu stranu děti dopíší fixem Y na druhou I, nebo si vytvořte písmena z větvičky či modelíny. A můžete začít doplňovat a vyprávět si o slovech.

KŘÍDOVÉ HÁDANKY

S křídou se dají tvořit obrázkové hádanky. Stačí na chodník, kameny, schody, či prkno namalovat obrázek a děti k němu křídou dopisují příslušné slovo (ve kterém MUSÍ být Y/I: myš, hlemýžď, slimák, lyska, výr). Druhá možnost je psát si slova, ve kterých chybí Y/I, křídou na zem. Děti pak mohou doplňovat Y/I kamenem, větvičkou, nebo je dopsat.

JE V PŘÍRODĚ VÍC I nebo Y?

Skupiny hledají v přírodě přírodniny, které mají I/ Y a sepisují je na dva listy papíru. Čeho bude víc? U nás jasně vedlo I.

SKRYTÁ SLOVA

Slova lze napsat na kartón, či čtvrtky a skrýt na domluveném území. Třída má pak za úkol běhat a najít všechna slova. Následně musí doplnit chybějící y/i. Třída se může rozdělit do skupin, ale doporučujeme podporovat spíš spolupráci a vzájemnou pomoc, než soutěživost. Celková atmosféra i výsledek hry je lepší.

SKRYTÁ ZVÍŘATA

Podobná varianta hry. Schováme venku na domluveném území slova s chybějícím y/i + obrázky, či figurky zvířat. Když děti vše najdou. Nejprve mohou přiřadit zvířata a jejich názvy, pak doplnit správné i/y. Kontrolovat si mohou vše skupiny navzájem. Opět doporučujeme podporovat tvůrčí, pozitivní nápadu a konstruktivní kritiku. Jsou to dovednosti, které se dětem budou hodit celý život. Stejně jako vyjmenovaná slova. 

ZÁHADNÉ KAMENY

Akční hledací hra. Na kameny napište „zákeřné dvojice“ slov s I a Y (pykat/pikat, opylovat/opilovat, vir/výr/vír). Skupinky dětí mají za úkol nejprve záhadnou dvojici/trojici najít, následně představit rozdíl mezi slovy ve dvojici pantomimou či divadlem. Pokud se podaří, může si skupina přičíst body za slova a představit dvojice ostatním.

Hra YPSILONIE

Vyzkoušejte i venku, dá se skvěle hrát (když neprší a nefouká), stačí větší podložka. Pokud je teplo, můžete hrát na spojených deskách velkou kompletní hru. Pokud je chladněji, doporučujeme rychlohry na jednotlivých deskách ve skupinkách. Koho by lákalo vědět víc o HŘE YPSILONIE: http://new.lorisgames.cz/cs/ypsilonie.

TIP:

Ven se hodí i hravé LOGICO s vkládacími kartami na vyjmenovaná slova. Při práci se slovy nám hodně pomáhalo nakukovat do knihy Výři nesýčkují, která vysvětluje řadu záludných dvojic. Děti bavila kontrola i v přírodovědných knížkách a určovacích klíčích – byla to jiná hodina češtiny.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Na ptáky jsme krátký; jsou malí, hbití, chytří, umějí létat a jsou krásní. Mnohé je také snadné…
Celý článek
Co se nám osvědčilo při objevování venku? Jak se nejlépe vybavit do terénu? Co vše si sebou…
Celý článek
Jaká aktuální ekologická témata, lze objevovat venku? A která témata jsou dnes opravdu důležitá? Odpovědi najdete v rozhovoru…
Celý článek