SOLAR SYSTEM 

CÍL LEKCE:

Vyzkoušet si používání cizího jazyka přímo v terénu, zapojit víc smyslů.

ČAS: 30 minut (dle výběru aktivit), VĚK: 5. - 9. třída ZŠ, MÍSTO: lokalita kolem školy s možností tvořit z přírodnin, OBDOBÍ: celoročně.

POMŮCKY

POMŮCKY: přírodniny, pastelky, fixy, papíry, podložky.

1. MODEL SLUNEČNÍ SOUSTAVY

Děti mají za úkol z přírodnin vytvořit model sluneční soustavy nebo ji křídou nakreslit na chodník, či klackem do písku. Následně zkusit společně pojmenovat co nejvíce jeho částí v cizím jazyce.

2. SLOVNÍČEK

Třída se rozdělí do skupin a každá skupina připraví slovníček, ve kterém je minimálně 5 slovíček pro ostatní skupiny (napsané na kameny či papír). Aby se slova neopakovala, mohou si skupiny rozdělit témata. Skupiny pak slovníčky prochází a kontrolují si vzájemně správnost.

3. KLÍČOVÁ SLOVA

Do skupin dostanou děti klíčová slova (například 5 takových slov), která musí použít pro vytvoření zajímavého příběhu v cizím jazyce. Na tvorbu příběhu mají přibližně 10 minut a pak si je skupiny vzájemně představí.

* Metoda KLÍČOVÁ SLOVA patří k efektivním nástrojům programu RWCT Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Klíčová slova jsou slova, které skupina či jednotlivec musí využít při tvorbě příběhu na domluvené téma. Příběh, který má vzniknout tedy nemá zadané hlavní téma, jen ona klíčová slova. Klíčová slova je třeba využít v příběhu všechny, lze je skloňovat i měnit pořadí. Metoda podporuje tvůrčí hraní se slovy.

4. VESMÍRNÝ SERIÁL

V závěru lekce, pokud je čas a chuť, může celá třída vymyslet, jak by na sebe jednotlivé příběhy mohly navazovat v seriálu. Je to jen další příjemná příležitost k tréninku komunikace v cizím jazyku.

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Jaká aktuální ekologická témata, lze objevovat venku? A která témata jsou dnes opravdu důležitá? Odpovědi najdete v rozhovoru…
Celý článek
Venku konečně začalo jaro a je čas vytáhnout děti i kolegy ven, vyrazit s dětmi nasbírat přírodní materiály,…
Celý článek
Tvořivý chaos, děti zabrané do práce, bouchání kladiva, řešení konstrukčních problémů, vůně dřeva, „tady mi to prosím…
Celý článek