MĚKKÉ, TVRDÉ, OBOJETNÉ

CÍL LEKCE:

Využít víc smyslů a hraním s přírodninami si silněji zažít tvrdé, měkké i obojetné souhlásky. Společně s dětmi si vyrobit hmatovou pomůcku pro rozdělování samohlásek.

VĚK: 1. stupeň ZŠ, MÍSTO: okolí školy, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

Kamínky, pastelky/voskovky/fix, krabičky od vajec, lepenka, modelína/hlína, razítka, ulity/skořápky

1. SOUHLÁSKY PRO HMAT

S dětmi zkusíme vymyslet, kolik bude třeba skupin, když každá skupina bude vyrábět jednu skupinu souhlásek (dle počtu dětí – ideálně tři skupiny, nebo šest skupin, kdy vždy dvě skupiny vyrábí shodné skupiny souhlásek).

2. MATERIÁL

Skupiny se pokusí v okolí školy (v domluveném prostředí) najít vhodný materiál pro svou skupinu souhlásek (pro tvrdé jsou ideální kamínky, části cihel, dlaždiček atd.). Pro měkké se hodí použít změklou hlínu nebo donesenou modelínu. Obojetné dovolují největší kreativitu (např. ulity – které jsou tvrdé, ale dříve ukrývaly měkkou část těla plže, skořápky ořechů – jsou tvrdé, ale ukrývaly měkké oříšky, dřevěné špalíčky – dřevo je tvrdé i měkké). Pokud je třeba, pomůžeme skupinám v hledání nebo připravíme materiál předem.

3. VYRÁBĚNÍ

Děti mohou označit nejen přírodniny jednotlivými souhláskami, ale vyzdobit a označit i krabičku od vajíček. Pro výrobu měkkých souhlásek lze použít razítka nebo písmena vytlačit/vyrýt tužkou nebo větvičkou.

4. TŘÍDĚNÍ SOUHLÁSEK

V závěru se vždy tři skupinky mohou sejít a společně vysypat své souhlásky na jedno místo. Vyměnit si krabičky a vytřídit souhlásky do správných krabic. Nakonec můžeme sdílet zážitky z vyrábění, hledání vhodných přírodnin a materiálů, co bylo snadné, co nového děti objevily atd.

TIPY

Krabičky můžeme nechat k dispozici ve třídě, a kdo bude chtít, může si je vzít a hravě si hmatem zopakovat skupiny souhlásek.

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Velmi často dostáváme otázku, jak učit ve městě? Kam vyrážet, když jsou kolem nás jen ulice, silnice,…
Celý článek
Přeneste se na chvilku na vlnách svých vzpomínek do dětství. Zkuste si vybavit svou nejoblíbenější hru venku.…
Celý článek
Už potřetí mohou školy využívat evropské peníze z tzv. šablon (z Operačního programu Jan Amos Komenský, OP JAK).…
Celý článek