JAK JINAK SE UČÍ VENKU A PROČ TO DĚTI TÁHNE VEN

Jak jinak se učí venku? A jak učí venku Andrea Tláskalová, zkušená „venkovní“ pedagožka a zapálená podporovatelka iniciativy Učíme se venku? Dílna byla hlavně praktická, alespoň některé tipy a zkušenosti ale uvádíme v tomto shrnutí.

Dílna Jak jinak se učí venku proběhla v pátek 20. září 2019 na Festivalu terénní výuky Učíme se venku. Andrea nejdříve v krátké prezentaci představila své zkušenosti s učením venku:

 • Prošla vývojem od učení venku jen v rámci TV, PČ, VV přes přírodovědu a nyní i matematiku a český jazyk. Více o tom, jak se její učení venku vyvíjelo, si můžete přečíst zde: https://ucimesevenku.cz/moje-4-etapy-uceni-venku-andrea-tlaskalova/
 • Snaží se, aby její žáci se učili alespoň 100 hodin venku během školního roku.
 • Uklidňuje ji podpora v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), kde se v § 22a kromě jiného říká: „Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo na výběr a uplatňování metod, forem a prostředků konání přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně-pedagogické nebo přímé pedagogicko-psychologické činnosti, pokud jsou v souladu se zásadami a cíli vzdělávání.“
 • Úprava zahrady
 • Inspirovala se na exkurzi na školní zahradě v Německu.
 • Zjistila, že na přírodní zahradu není potřeba spousta peněz.
 • Úprava zahrady probíhá postupně
 • Dnes mají 25–30 výukových prvků
 • Tip: tabulky s popisky je dobré vyrobit z materiálu DeBond – odolný, texty neblednou
 • Mají na zahradě Zubřík namísto klasického týpí (má méně tyčí, snadněji se staví)
 • Využívá Den s lesníkem, vrstevnické vyučování

Tipy na venkovní aktivity:

 • Hmatové pytlíky – látkové pytlíky, kam schovává přírodniny, písmenka (do každého pytlíku vloží písmenka jednotlivá nebo na slovo a děti se snaží ohmatat je a slovo si představit), číslice/příklady
 • Zalaminované chlupy zvířat – k rozřazení do skupin – rozdá dětem chlupy, obrázky zvířat a jména zvířat – děti se hledají do trojic
 • Ztvárni zvíře nebo rostlinu podle popisu – záleží na tom, co chce člověk ukázat. Například různé způsoby, jak jsou živočichové přizpůsobeni prostředí. Děti si vytáhnou popis způsobu přizpůsobení, a to pak pantomimicky ztvárňují. Ostatní hádají.
 • Příběhy na vyjmenovaná slova – venku schová kartičky, na kterých jsou vždy tři slova, z toho nějaké vyjmenované. Každé dítě si najde kartičku a pak píše příběh, který obsahuje ta tři slova. Tip: Mít pro děti na psaní desky! Nejlépe s obrázky např. desky z Chaloupek. Raději na nich píší.
 • Matematika – oblíbené lekce Učíme se venku: Geometrické tvary – děti venku hledají krychli, kouli, válec… Lepší tvary jsou v zástavbě. V přírodě je potřeba většinou dodat: „Ano, ten kmen by byl válec, kdyby …“, protože tvary většinou nejsou úplně přesné. Osa souměrnosti – děti odhadují a pak ověřují. Obě lekce najdete v publikaci Čísla venku
 • Pětilístek – každý si najde venku něco, co ho zaujme nebo se třeba týká toho, co v hodině probírali.

Tip na pomůcky: jednoduchý klíč lze vyrobit z pexesa, popis najdete zde, nebo se podívejte na video.

Mgr. Ing. Andrea Tláskalová vystudovala VŠZ, obor zootechnický. Následně na UK učitelství pro 1. stupeň, speciální pedagogiku, výchovné poradenství. Absolvovala studium koordinátora EVVO. Na ZŠ J. V. Sládka Zbiroh působí již 18 let jako učitelka 1. stupně, speciální pedagožka, výchovná poradkyně, koordinátorka EVVO a GRV. Se vzdělávacím centrem TEREZA úzce spolupracuje 10 let jako koordinátorka programů Ekoškola, Les ve škole, Globe, Badatelé; lektorka, konzultantka a auditorka. Pilotuje a připomínkuje metodiky, vytváří výukové lekce. (v nultém ročníku soutěže pro inspirativní pedagogy Global teacher prize ČR obsadila 2.místo.)

UČÍME se VENKU. Spojujeme učitele, rodiče i odborníky. Podporujeme hru a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje dětí. Seznamte se s týmem tady>> nebo nahlédněte PROČ učit venku>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů