Příběh zahrady ZŠ Janovice – 1. díl

Karel Čapek v jednom svém díle zmínil: „Zahrádka u Vašeho domu je stejný projev Vaší životní kultury jako Váš byt nebo Vaše knihovna. Je na ni na první pohled vidět, jaké jsou naše nároky na krásu, řád nebo soulad.“ Tak začíná příběh školní zahrady ZŠ Janovice Mgr. Monika Olšáková. Děkujeme za sdílení a velkou inspiraci. 

Nápad na tvorbu přírodní školní zahrady byl v hlavách našich učitelů už mnoho let. Není divu, že máme zájem mít v okolí školy takové místo, neboť jsme mnoho let Ekoškolou a jsme pyšní, že patříme do skupiny takto vyznamenaných škol. Naše škola se nachází v malebném prostředí v podhůří krásných Beskyd, takže je zcela logické, že chceme využít každou možnost  pro výuku venku.

Impulzem pro realizaci našeho plánu byla informace z obce o možnosti zisku grantu pro náš záměr. Díky intenzivní a osvědčené spolupráci s obecním úřadem máme velkou podporu pro naše plány a tak vědí, že nám velmi záleží na proměně okolí školy.

KDE NAJÍT FINANCE?

Ředitel školy a koordinátor EVVO zpracovali projekt Smyslové zahrady v rámci Podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2017 / 2018 Moravskoslezského kraje. Škola mohla žádat o částku v maximální hodnotě 70 000,-, kterou získala v plné výši. Záhy jsme zjistili, že ačkoliv počáteční suma je dobrým vkladem, tak pro naše záměry by bylo potřeba peněz více. Proto jsme od července podali žádost ještě na Nadaci VIA, ČEZ a Partnerství. Nyní očekáváme výsledky našeho úsilí u dalších institucí.

Podporu pro náš cíl hledáme i na dalších místech. Požádali jsme o příspěvek v rámci rozpočtu Obecního úřadu v Janovicích, chceme navštívit podnikatele naší obce a blízkého okolí. Pro tento účel máme vytvořenou vizi naší zahrady, kde jsou popsány naše cíle, strategie dosažení našeho záměru, plánek a model zahrady, rozpočet zahrady a nákresy jednotlivých prvků zahrady.

 

JAK SI STANOVIT CÍLE ZAHRADY

Ráda bych se zastavila u cílů naší zahrady. Chceme dosáhnout toho, aby školní zahrada byla prostor nejen pro výuku, ale také pro spolupráci všech zainteresovaných složek – školy, obce, místních spolků apod. Chceme vytvořit místo, které bude oživením obce, jakousi oázou radosti a příležitosti k odpočinku. Rádi bychom, aby vzniklo místo jedinečného charakteru, které bude specifické, edukativní, zajímavé a esteticky přitažlivé. V zahradě chceme mít inovativní a interaktivní prvky.

Rádi bychom naučili děti ohleduplně se chovat k přírodě. Zahrada by měla být otevřenou učebnou, kde se budeme snažit o zachování starých krajových odrůd ovocných stromů.  Budeme zkoumat rostliny, pečovat o ně, pozorovat vztahy mezi organismy a změny v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Prohloubíme badatelské dovednosti žáků. Využijeme zahradu ke školním a mimoškolním účelům.

PLÁNOVÁNÍ ZAHRADY

Pro tyto účely jsme začali shromažďovat nápady. Počáteční krok udělal ekotým naší školy. Děti několik týdnů sledovaly internetové zdroje o školních zahradách, informovaly se u rodinných příslušníků na to, co by měla mít „správná zahrada“ a měly za úkol zjistit, kde se v okolí nacházejí přírodní zahrady. Na velké schůzce ekotýmu žáci snesli své návrhy a pak jsme o nich diskutovali, zda jsou všechny nápady vhodné pro naše záměry. Po čase jsme z nápadů zkusili vytvářit plánek s tím, jak umístit jednotlivé prvky.

Děti pracovaly ve skupinách a domlouvaly se na důležitých informacích, které pak prezentovaly ostatním.

Z těchto návrhů vznikl koncept, který jsme sjednotili na lepící barevné lístky. Tuto formu jsme vybrali hlavně proto, aby se lístky v rámci konzultací v jednotlivých třídách a s odborníky mohly přelepovat a případně změnit.  Barvy lístků máme tři. Růžová barva je pro projekt Smyslové zahrady v rámci kraje. Druhá barva (zelená) je pro navazující projekt v rámci nadace Partnerství zaměřený na vodní prvek zahrady a výsadbu stromů. Třetí část je žlutá pro další záměry, na které zatím nemáme ještě peníze. Náš plán jsme nechali připomínkovat jednotlivým třídám a učitelům. Návrhy jsme na třídních schůzkách prodiskutovávali i s rodiči. Zde se nám někteří nabídli s pomocí v rámci brigád, konzultací a další spolupráce.

Model zahrady vzniklý z návrhů ekotýmu, žáků, učitelů a odborníků.

 

MAPOVÁNÍ MOŽNOSTÍ A PRAXE

Následovaly konzultace s odborníkem na výsadbu zahrady, se zahrádkáři a s panem místostarostou Běrským. Ten je znalec v oblasti výsadby zahrad, a tak nás vzal na své bývalé pracoviště, kde zahradu u jedné školy v Ostravě již postavil, abychom se mohli podívat na kladné i záporné příklady, se kterými se můžeme při výstavbě zahrady setkat. Navštívili jsme ZŠ Žimrovice a pana ředitele Šroma, který se s námi ochotně podělil o zkušenosti s tvorbou svojí krásné školní zahrady.

 

HODNOCENÍ, co máme nyní uděláno: 

  1. Plán zahrady.
  2. Rozpočet zahrady
  3. Domluvenou schůzku na výstavbu domečků pro zvířátka na měsíc listopad přes středisko volného času Klíč, který nám pomůže s výstavbou domků (hmyzí hotel, krmítka, budky pro ptáky a pro netopýry), tvorbou pracovních listů.
  4. Domluvenou schůzku se zahrádkáři s tím, že nám pomohou s výsadbou rostlin do zahrady a že nám přispějí rostlinami do zahrady.

 

ÚKOLY, které nás čekají v listopadu:

  1. založení portfolií o zahradě a kroniky zahrady,
  2. rozměření zahrady,
  3. brigáda na sběr kamenů pro školní zahradu,
  4. dílna pro žáky 9. ročníku ohledně tvorby domečků pro živočichy,
  5. domluva ohledně hnojiva pro zahradu s panem Veličkou ze zemědělského družstva.

 

Děkujeme za sdílení a velkou inspiraci Mgr. Monice Olšákové a ZŠ Janovice. Těšíme se na pokračování příběhu jejich školní zahrady.

 


Plánujete či budujete školní zahradu? 

DOPORUČUJEME:

 


HLEDÁME PŘÍBĚHY DOBRÉ PRAXE.

Máte inspirativní příběh UČENÍ VENKU? Budeme rádi za sdílení.

Napište nám na tym@ucimesevenku.cz


 

 

 

 

 

UČÍME se VENKU. Spojujeme učitele, rodiče i odborníky. Podporujeme hru a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje dětí. Seznamte se s týmem tady>> nebo nahlédněte PROČ učit venku>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů