Interaktivní učebna ZDARMA pro každou školu v ČR

Příroda je interaktivní učebna, která nabízí materiál dle ročních období a aktualizuje se každou vteřinu. Stačí otevřít dveře.

„Někteří ředitelé škol zlepšují studijní výsledky svých žáků tím, že výuku zakotví v okolní přírodě a místní komunitě. Výsledkem je vyšší skóre žáků v testech, oživení místního společenství, zvýšená odpovědnost za okolí a zdravější životní prostředí.“

David Sobel, 2008

Chcete mít učebnu, která se během chvíle dokáže změnit z laboratoře na hřiště, ateliér či učebnu hudební výchovy? Učebnu, kde budou děti i učitelé uvolněnější, soustředěnější a budou dosahovat lepších studijních výsledků?

 

Školy v ČR mají příležitost využít interaktivní učebnu, kde se prostředí a pomůcky aktualizují každý den. Tato učebna je u každé školy, stačí otevřít dveře a inspirovat se, co vše je tu možné.  Program Učíme se venku pomáhá, školám odstraňovat bariéry (organizační, metodické i právní) k venkovní výuce. Ukazuje přínosy a zkušenosti, proč a jak učit venku.

IMG_14072

„Ve volné přírodě jsou děti mnohem bezprostřednější a mohou více projevit své osobnostní rysy. Navíc spojujeme výuku s praxí a např. živá ještěrka v lese je stokrát zajímavější než na obrázku.“ 

Jana Vejmelková, ZŠ Fantova Kaplice

 

Dětství chudne, přichází o čas venku.

 

Děti jsou málo venku. Nejenom zkušenosti z České republiky, ale výzkumy z celého světa dokládají, že dnešní generace dětí a mládeže je výrazně méně venku, než byla generace jejich rodičů. Tato skutečnost má mnoho příčin, mezi největší z nich patří závislost dětí a mladých lidí na moderních médiích – chytrých telefonech, počítačích, internetu, počítačových hrách či televizi. Podle nejnovějšího průzkumu v ČR zveřejněného Nadací Proměny Karla Komárka na jaře roku 2016 tráví české děti 2x více času s moderními médii než času venku (http://www.nadace-promeny.cz/cz/vyzkum.html).

 

Pobyt, učení a hra venku dětem přináší řadu výhod týkajících se jejich fyzického, psychického a sociálního zdraví i jejich učebních výsledků. Benefity kontaktu dětí s přírodou přehledně shrnuje publikace Petra Daniše Děti venku v přírodě: ohrožený druh? (http://jdeteven.cz/cz/publikace-ke-stazeni) Tyto benefity zahrnují lepší fyzické zdraví, posílenou imunitu, menší nemocnost, předcházení nadváze a obezitě, snížení stresu a depresí, zlepšení pozornosti, vyšší spokojenost a sebeúctu, lepší náladu, snížení impulzivního chování, agresivity a násilí či rozvoj kreativní dětské hry. Pokud jde o vzdělávání, programy zahrnující pobyt v přírodě jako přirozené laboratoři k učení přinášejí zlepšené vzdělávací výsledky a známky napříč předměty, zvýšenou motivaci k učení a méně absencí.

 

Kontakt s přírodou v dětství také zvyšuje pravděpodobnost, že lidé budou chránit životní prostředí v dospělosti. Tato souvislost byla opakovaně prokázána řadou výzkumů zmíněných ve výše uvedené publikaci. Pobyt a aktivity v přírodě v dětství zvyšovaly pozitivní postoj k přírodě a proenvironmentální chování v dospělosti. Nebudou-li lidé v kontaktu s přírodou od dětství, snižujeme tím naděje na ochranu přírody a udržování zdravého životního prostředí.

„Co znamená vyhynutí kondora pro dítě, které nikdy nevidělo vránu?“ Robert Michael Pyle

 

IMG_0015 

Nedostanou-li se některé děti ven ve škole, nedostanou se tam vůbec.

 

Jedním z nejzávažnějších výsledků již citovaného výzkumu Nadace Proměny Karla Komárka bylo, že čas strávený venku je u českých dětí velmi nevyrovnaný. Některé děti jsou venku hodně, v průměru několik hodin denně. Téměř polovina dětí je ale venku méně než hodinu denně a každé desáté dítě není venku vůbec. Není přitom reálné uskutečnit nějaký program pro rodiče těchto dětí, který by změnil jejich postoje a rozvinul jejich dovednosti a chuť trávit se svými dětmi čas venku. Pokud se tedy tyto děti nedostanou do kontaktu s přírodou se školou a ve škole, nedostanou se do ní vůbec. Škola je jediným místem, kde můžeme ovlivnit celou populaci dětí.

 

 „Pro děti je kontakt s lesem velkým přínosem. V dnešní přetechnizované a uspěchané době, když jsem je dnes vzala ven, tak odpoledne budou mít zase chuť jít ven, do lesa. Když budeme ve třídě, sednou si k počítači nebo k tabletu. Když jim ukážu, co všechno v lese je, určitě se díky tomu do přírody dostanou lépe a častěji.“

Andrea Tláskalová, ZŠ Josefa Václava Sládka, Zbiroh

IMG_3572

Co je to meandr? Co je to eroze? Jak teče řeka? Pojďme to vyzkoumat. Venku.

 

 

Výuka venku není v současnosti ve školách příliš rozšířena. Podle uvedeného výzkumu jsou děti ve školách jen málo venku. Např. na školní zahradě je venku jen 6% dětí během výuky a 13 % dětí o přestávce, na školním hřišti jen 8% dětí během výuky, respektive 5% dětí o přestávce. Naše zkušenosti ze škol tato zjištění potvrzují. I pro učitele zabývající se koordinací environmentální výchovy ve školách není zcela obvyklé učit pravidelně venku.

 

Učitelé potřebují vysokou podporu, aby překonali překážky, které jim brání učit venku. Tyto překážky jsou různé povahy: osobnostní, psychologické, organizační, legislativní i didaktické. Učit venku dnes není běžné a vždy je proto třeba něco překonávat, počínaje nejistotou mnoha rodičů, neznalostí pravidel a možností plynoucích z legislativy, organizační náročností přesunů dětí či malou známostí metodik a vzdělávacích programů vhodných pro výuku venku.

 

 

„Jsme přesvědčeni, že prolínání výuky a projektu Les ve škole je obrovskou příležitostí, jak propojit mnoho předmětů. Rády pracujeme s dětmi mimo školní budovu – užily jsme si to.“
Andrea Hendrichová, ZŠP Roudnice nad Labem

 

 

V České republice nově vzniká program Učíme se venku (www.ucimesevenku.cz), který podporuje výuku venku jako takovou. Tento program není zaměřen pouze na učitele environmentální výchovy a přírodovědných předmětů, ale na všechny učitele, vychovatele i ředitele škol a školek. Webové stránky ucimesevenku.cz jsou místem, kde učitelé všech předmětů najdou metodické návody, semináře, akce i tipy, jak svoji výuku v různých ročnících a vzdělávacích oborech úspěšně realizovat venku. Včetně kontaktu na odborníky a zkušené učitele, na které se mohou zájemci obrátit pro potřebnou podporu.

 

Učíme se venku funguje i na sociálních sítích. Propaguje téma a připravuje průběžně lekce, semináře i setkání odborné veřejnosti. Program spolupracuje se zahraničními projekty, např. ze Skotka, kde učení venku funguje na velmi kvalitní úrovni.

IMG_7880

I matematiku se lze učit venku: názorně a zábavně.

 

 

Program Učíme se venku má jedinečnou pozici i v tom, že nečerpá z jednoho zdroje zkušeností, ale je výsledkem spolupráce několika zkušených organizací: Vzdělávací centrum TEREZA (www.terezanet.cz) je nezisková organizace, která dnes  vzdělává přes  94 000 dětí www.terezanet.cz . Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání (www.lipka.cz) je jedna z největších a nejstarších organizací v ČR které se věnují EVVO. Chaloupky, o.p.s. (www.chaloupky.cz) se dlouhodobě zabývají výukou venku s důrazem na využití školních zahrad. Učíme se venku probíhá s podporou Ministerstva životního prostředí.

Učíme se venku nabízí nejen ukázkové lekce do výuky a semináře pro učitele, ale i rozcestník k osvědčeným dlouhodobým vzdělávacím programům a projektům, které pracují na principu učení venku, ve skutečném světě, např. Les ve škole, GLOBE, Badatelé.cz, Školní zahrada, regionální učebnice, Škola udržitelného života apod.

 

Hlavním cílem programu Učíme se venku je podporovat všechny učitele v tom, aby získali motivaci, zkušenosti a nástroje, jak svou výuku realizovat více venku. Dlouhodobou vizí je to, aby se výuka venku stala běžnou a plnohodnotnou součástí vzdělávání v českých školách, protože je to dobré pro děti, pro jejich zdraví, celkový rozvoj i jejich vzdělávací výsledky.

 „Děti si začínají uvědomovat důležitost lesa, nevnímají ho jen jako místo, kde je pár stromů. Děkujeme za materiály, které jsou propracované a dávají další impulzy k tomu, co dělat, jak pokračovat, navazovat. Byli jste pro nás šťouchnutím k rozjezdu „učení se v lese.“
Petra Marhounová, Domácí školáci Kounice

IMG_5349

    Venku se děti mohou učit psát i počítat. A přírodniny jim dobře poslouží i zpátky uvnitř, doma či ve třídě.

 

„Že se občas praští klackem, že nejdou úplně vzorně ve dvojicích, to k tomu, myslím si, patří. Co mi vezmou v nervech tím, že jsou takoví rozpustilí a rošťácký, to mi pak vrací v jiných hodinách týdne, protože venku navážeme jiný lepší vztah. Jdeme spolu venku, bavíme se i o něčem jiném než o škole a opravdu k sobě najdeme bližší cestu :)“

Andrea Tláskalová, ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh

Každý den nás venku něco překvapí. Venku je největší interaktivní učebnice. Aktualizuje se každou vteřinu. Vyzkoušejte to i u vás ve škole. Je to jednoduché. Stačí udělat první krok ven.

 IMG_9374

„Nejvíc si užívám toho, jak si děti vytváří pozitivní vztah k lesu. Les jim nabízí obrovské možnosti pro objevování, ale i pro spontánní hru a tvoření. Děti jsou v lese šťastné.“ 

Marta Mlčochová, ZŠ Strážovice

UČÍME se VENKU. Spojujeme učitele, rodiče i odborníky. Podporujeme hru a učení venku jako předpoklad zdravého rozvoje dětí. Seznamte se s týmem tady>> nebo nahlédněte PROČ učit venku>>
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů