NÁSLECH U KONZULTANTA

 

ZAŽIJTE PRAXI VENKU A DOMLUVTE
SI NÁSLECH PŘÍMO U 
KONZULTANTA

Pomohlo by vám zažít, jak zkušený učitel v praxi učí venku?
Chcete vidět kde učí, jak pracuje se třídou, rozebrat hodinu po náslechu?

Vyberte si konzultanta či konzultantku a domluvte si náslech v jeho/její venkovní výuce. Vidět a zažít vám dá často víc než číst a diskutovat nad papíry a metodikami. Budete mít příležitost vidět naživo, jak lze učit venku a v následném rozboru vše společně probrat a najít možnou inspiraci a posun pro vás.

 

DÉLKA NÁSLECHU: 45 minut náslechu ve výuce + 45 minut rozbor výuky
CENA NÁSLECHU: 2 900 Kč vč. DPH


JAK SI NÁSLECH OBJEDNAT:

A) Vyberte si konzultanta/konzultantku níže
B) Napište na konzultace@ucimesevenku.cz
nebo využijte formulář níže a zapište:

I. JMÉNO konzultanta/konzultantky
II. TÉMA, jaká výuka vás láká (téma, způsob výuky, předmět...), domluva pak proběhne dle možností konzultanta
III. TERMÍN náslechu, který preferujete
IV. SVÉ jméno, email a telefon 

C) Ozve se vám Kristýna Járová a domluví s vámi vše potřebné.

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu. Zásady zpracování osobních údajů

LIST PRO SETKÁNÍ S KONZULTANTEM

Pracovní list pro konzultaci, náslech či návštěvu berte jej jako osnovu pro přípravu, realizaci konzultantské podpory a její reflexi.

Nezapomeňte nám dát vědět na email konzultace@ucimesevenku.cz, jak pro vás bylo setkání přínosné.

Lidé PRO NÁSLECHY

ANDREA TLÁSKALOVÁ 

KDE UČÍM: ZŠ J. V. Sládka, Zbiroh
JSME: velká škola
KOHO UČÍM: 1. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: téměř denně
KDE UČÍM: ve venkovní učebně, na zahradě, chodíme do lesa
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: téměř všechny předměty, tam kde nás to s dětmi baví
JSEM SÁM/MÁM TÝM: sama venku učím často, ostatní příležitostně 

MARKÉTA VOKURKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ Kunratice, Praha 4
JSME: Velká škola
KOHO UČÍM: 1. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: 1x tydně hodinu minimálně, obvykle častěji
KDE UČÍM: Moje "venku" začíná už pod okny naší třídy. Učím na školní zahradě, v lese, parku, ve městě.
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: Všechny předměty. Propojuji aktuální učivo s pobytem v přírodě.
JSEM SÁM/MÁM TÝM: Venku nás na škole učí víc
POZNÁMKA: Nabízím záznam badatelské lekce s prvňáčky z distanční výuky s následným společným rozborem. 

ZOJA ZLONICKÁ

KDE UČÍM: ZŠ Kunratice, Praha 4
JSME: velká škola
S KÝM CHODÍM VEN: Mám 2 skupiny : jednu veteránů-kluků z 3. třídy a jejich sourozenců prvňáčků. Druhou skupinu skřítků z 1.-2.třídy, kde je víc holek. Těm odkrývám možnosti činností a kouzla smyslového vnímání. 
JAK ČASTO JSEM S DĚTMI VENKU:  S dětmi chodím do lesa 2x týdně.
KDE VENKU JSME: v lese, u rybníka či potoka, v komunitní zahradě ZYGÓN
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: vnímání všemi smysly, objevy, voda, les, přírodniny ...
JSEM SÁM/MÁM TÝM: na škole nás učí venku více
POZNÁMKA: Čas kroužku je 2,5 hodiny, tedy náslech delší.  Mohu nabídnout i konzultaci ke spolupráce s učitelkou (návaznost výuky a družiny) z mých zkušeností z dřívějších let. Mám také větší možnost navštívit někoho (po, pá) v jeho škole. Mohu pomoci se zavedením venkovní dílny, práce s nářadím na dřevo , tvořivé dílny pro volnou hru s různými materiály. Mohu se skupinou dětí předvést v místě, jak děti učit pracovat s nožem. Přivezu si nářadí. Můj limit je dopravní - nemám auto, tak je moje dopravní dostupnost omezená. 

.

MARTIN KŘÍŽ

KDE UČÍM: Ekocentrum Chaloupky
KOHO UČÍM: 2. stupeň, SŠ, VŠ, učitele
JAK ČASTO UČÍM VENKU: téměř denně
KDE UČÍM: chodíme do lesa
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: bádáme, měříme, pozorujeme, zapisujeme, posilujeme vztah k přírodě
JSEM SÁM/MÁM TÝM: učíme venku všichni

.

 

 

 

KATEŘINA ČIHÁKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ Světice, Muzeum Říčany
JSME: středně velká škola
KOHO UČÍM: 2. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: každý týden na 1-2 hodiny (učím v kuse dvouhodinovky)
KDE UČÍM: v lese a okolí školy
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: biodiverzita, přírodní výběr, vliv člověka, hmyz a další bezobratlí, lišejníky jako bioindikátory, čistota vody, krajina, geologie (ráda také učím ptáky a rostliny - mám vystudovanou botaniku), učím badatelsky a v souvislostech s místní historií.
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

KATKA VRTIŠKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ Vrané nad Vltavou
JSME: velká škola

KOHO UČÍM: 1. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: Každý týden minimálně půlku dopoledne.
KDE UČÍM: na zahradě, chodíme do parku
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: Při učení venku kombinujeme všechny předměty + volné hraní.
JSEM SÁM/MÁM TÝM: učím venku ze školy jediná/jediný

.

 

 

EDITA JEŽKOVÁ

KDE UČÍM: Muzeum Říčany
JSME: muzeum

KOHO UČÍM: různé typy ZŠ a MŠ
JAK ČASTO UČÍM VENKU: v sezóně každý týden
KDE UČÍM: na zahradě, chodíme do lesa
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: zkoumání přírody, historie - řemesla, matematika v zahradě, badatelsky orientovaná výuka, jsem lektorka workshopů o tom, jak učit v zahradě a měnit zahrady
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás učí víc

.

 

MONIKA HOŠKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ Dobiášova, Liberec
JSME: velká škola

KOHO UČÍM: 2. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: Je to různé, ale 1x za 14 dní s žáky na hodinu přírodopisu ven určitě jdu.
KDE UČÍM: Nemáme zahradu ani učebnu, jen pozemek školy.
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: přírodopis, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc
POZNÁMKA: Klidně si můžeme vyrazit na kafčo či pivko a probrat potřebně u něj :).

.

JANA DIVIŠOVÁ 

KDE UČÍM: ZŠ a MŠ Dělnická, Karviná
KOHO UČÍM: 2. stupeň, kroužek         
JAK ČASTO UČÍM VENKU: 2x - 4x měsíčně, nepravidelně
KDE UČÍM: ve venkovní učebně, zahradě, chodíme do parku, chodíme do města
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: aktivity GLOBE, aktivity z webu Jdeme ven, méně chemie nebo matematika
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

 

LIBĚNA DOPITOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436, Vsetín
JSME: velká škola
KOHO UČÍM: 2. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: v sezóně několik hodin týdně, v zimě 1x měsíčně 1 h
KDE UČÍM: venkovní učebně, zahradě
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: často výuka témat z přírodopisu, někdy matematika, badatelství v zahradě - laboratorní práce a ekologie, budování přírodní zahrady - pěstitelské práce
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

JANA HANÁKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ TGM MORAVSKÉ BUDĚJOVICE
JSME: velká škola

KOHO UČÍM: 2. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: 5x týdně
KDE UČÍM: ve venkovní učebně, na zahradě
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: ekologii
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

 

 

MARTINA STUDZINSKÁ

KDE UČÍM: ZŠ Stříbrná Skalice
JSME: menší škola (máme od každého ročníku jednu, někdy max. dvě třídy)

KOHO UČÍM: 1. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: pokud to počasí dovolí, aspoň hodinu denně
KDE UČÍM: chodíme do lesa, venkovní hry, land art, různé projekty
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: prvouka - roční období a změny v přírodě, tvoření z přírodnin, bádání v přírodě
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

 

LENKA LIPANSKÁ

KDE UČÍM: ZŠ a MŠ Třebotov
JSME: menší škola (máme od každého ročníku jednu, někdy max. dvě třídy)

KOHO UČÍM: 2. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: několikrát týdně
KDE UČÍM: na školní zahradě (většinou), v lese
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: přírodopis, zeměpis, badatelství, ráda propojuji předměty, nejen přírodovědné.  Zaměřuji se na udržitelnost, hydrologii a hydrogeologii, pedologii, zkoumáme školní zahradu a život v ní. Učím venku i jen pro pobyt venku.
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

 

HANA GRUNDOVÁ

KDE UČÍM: Gymnázium Česká Třebová
JSME: velká škola
KOHO UČÍM: 2. stupeň ZŠ, SŠ
JAK ČASTO UČÍM VENKU: 1x měsíčně, dle možností
KDE UČÍM: na zahradě, chodíme do parku, na hřišti
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: městskou divočinu, botaniku, vodní žoužel, chemické souvislosti
JSEM SÁM/MÁM TÝM: kolegyně občas venku učí, ale ne cílleně

.

 

HANA KOŽÍŠKOVÁ

KDE UČÍM: Gymnázium Kadaň
JSME: menší škola (jedna třída v ročníku, někdy dvě)

KOHO UČÍM: 2. stupeň
JAK ČASTO UČÍM VENKU: 1x týdně 2 - 4 hodiny
KDE UČÍM: v zahradě, chodíme do parku
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: meteorologická pozorování, fenologická pozorování, vlastnosti půdy, práce na školní vinici, vlastnosti vody, vodní bezobratlí, vodní ptáci na zimovišti ...
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc
POZNÁMKA: přijeďte na badatelský pobyt

.

LENKA POŘÍZKOVÁ

KDE UČÍM: Gynázium Jana Palacha, Mělník
JSME: velká škola

KOHO UČÍM: 2. stupeň ZŠ, SŠ
JAK ČASTO UČÍM VENKU: 3x týdně 1-2 hodiny
KDE UČÍM: v zahradě, chodíme do parku
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: ekologické vztahy v botanice, zoologii, pedologii, geologii, fenologii, hydrobiologii
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

 

EVA KAŠÍKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ a LMŠ Jurta
JSME: menší škola (máme od každého ročníku jednu, někdy max. dvě třídy)

KOHO UČÍM: 1. st. ZŠ, 2. st. ZŠ, kroužek
JAK ČASTO UČÍM VENKU:  2x týdně
KDE UČÍM: v zahradě, chodíme do lesa
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: Přírodopis, zeměpis, prvouku, zkouším fyziku a čeká nás chemie:). Tvoříme v zahradě, v lese, využíváme hojně publikaci Učíme se venku - Laboratoř, Ateliér.
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc

.

 

HANA PIVEČKOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ Rousínov, okres Vyškov
JSME: velká škola
KOHO UČÍM: 2. st. ZŠ, učitele
JAK ČASTO UČÍM VENKU: několikrát týdně
KDE UČÍM: ve venkovní učebně, zahradě, chodíme do lesa, v okolí školy
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: přírodopis, environmentální praktikum, pěstitelky, matematiku, baví mě propojování témat napříč vyučovacími předměty
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku učím často, ostatní příležitostně

.

 

 

ZUZANA TREFILOVÁ

KDE UČÍM: ZŠ a LMŠ Jurta, Děčín
JSME: menší škola (máme od každého ročníku jednu, někdy max. dvě třídy)

KOHO UČÍM: 1. a 2. stupeň ZŠ
JAK ČASTO UČÍM VENKU: Venku učím nepravidelně, většinou podle aktuálně probíraného tématu, častěji využívám učení venku u žáků na prvním stupni, obvykle několikrát týdně. U druhostupňových žáků je příprava náročnější a venkovní učení probíhá zhruba 1x za 14 dní.
KDE UČÍM: v zahradě, chodíme do lesa
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: Ráda přenáším témata z oblasti literatury do venkovního prostředí, v rámci mluvnice pracuji venku se slovními druhy, pravopisnými jevy atd. Některá témata se podaří postavit tak, že se v něm objeví mluvnické, slohové i literární prvky.
JSEM SÁM/MÁM TÝM: venku nás na škole učí víc
POZNÁMKA:
Zatím nedokážu zcela zhodnotit své možnosti, jsem ale flexibilní a ochotná se přizpůsobit.

.

 

 

Pavla Hoppová

KDE UČÍM: ZŠ Movere, Kralupy nad Vltavou                      JSME: začínající inovativní škola
KOHO UČÍM: 1. stupeň ZŠ
JAK ČASTO UČÍM VENKU: kdykoliv je nálada a příležitost
KDE UČÍM: v zahradě, chodíme do lesa
CO NEJVÍC UČÍM VENKU: snažím se propojovat většinu předmětů do výuky venku - navazovat a převádět do praktického využití v životě
JSEM SÁM/MÁM TÝM: začínáme, vše ukáže čas, krása učení venku je jeho přirozenost a jistě nadchne většinu týmu
POZNÁMKA: náslech u mě ve škole raději až v druhém pololetí roku 2022/2023, opravdu teprve začínáme

MÁTE VYBRÁNO nebo OTÁZKY?

Volejte na: 704 432 008 (po-pá, 9 -17h)