MODELY BEZ OBRATLŮ 

CÍL LEKCE:

Lépe poznat vybrané bezobratlé živočichy. Zkoumat tvary, barvy, detaily. Prohlubovat porozumění i vztah. Rozvíjet kreativitu při využívání přírodnin v okolí.

ČAS: 10 - 40 minut, VĚK: MŠ, 1. – 7. třída ZŠ, MÍSTO: místo, kde je možné použít přírodniny pro tvoření, OBDOBÍ: celoročně

POMŮCKY

Přírodniny, hlína, papíry, podložky, tužky, pastelky, (modelína, samotuhnoucí hmota, lepidlo, lepenka)

1. VÝBĚR MODELU

Tvořit mohou jednotlivci i skupiny. Každý si vybere jednoho či dva živočichy. Prozkoumá tvar a barvu jeho těla. Vydá se na sběr vhodných přírodnin do okolí.

2. NÁČRT a BARVY

Jednoduchá kresba je základem pro další tvoření. K nákresu mohou děti přidat i vzorník barev, které plánují použít.

3. 2D MODEL

V dalším kroku si děti vyzkouší sestavit plochý model vybraného zvířete. Mohou ho vyskládat na papír či nalepit do pracovního listu. V závěru tohoto kroku je vhodné udělat malou vernisáž a projít si výtvory. Případně zachytit díla pomocí fotoaparátu.

4. 3D MODEL

Hlína dovoluje další velký krok v prohloubení pozorování zvířat. Najednou přicházejí zajímavé otázky, např.: Jak se liší průřez tělem stonožky a mnohonožky? Hliněný model vše krásně ilustruje. Prostorové modely mohou být opět doplněny přírodninami. Skvěle se rozvíjí kreativita a tvořivost – jak z mála získat maximum. Pokud je třeba mohou se některé části i zvýraznit tužkou či pastelkami.

5. VÝSTAVA

V závěru doporučujeme uspořádat na domluveném prostoru výstavu. Ve venkovní galerii má každý umělec možnost instalovat své dílo na vhodné místo – místo, kde by se bezobratlý model cítil co nejlépe (pokud by byl živý, měl by zde potravu či úkryt).

6. BEZOBRATLÝ ŽIVOT

Když je výstava ukončena, doporučujeme nechat ještě čas k prožitkovému zakončení. V této části lekce se často rozvinou spontánně skvělé prožitkové hry, díky kterým vznikají ty nejzajímavější badatelské otázky. Děti si často vezmou svůj model do hry, vytvoří skupinky a rozvíjí příběhy. Najednou potřebují vědět, co přesně loví mnohonožka, jak často znakoplavka vyplavuje k nádechu, zda přežije okružák na suchu nebo jak loví potápník.

POZNÁMKA:

Tyto otázky skvěle ukazují hloubku zájmu a často i vznikající vztah k vybranému druhu bezobratlých živočichů. Je to výborný základ tzv. sněhová koule, která na sebe postupně nabaluje vhled a zájem o další druhy.

 

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Už i výzkumy zjistily to, co asi všichni tušíme: 1. kdo chodí pravidelně do přírody vrací se…
Celý článek
9 TIPŮ, JAK BEZPEČNĚ VEN Učení venku má v našich představách mnoho bariér spojených s nebezpečím. Kolik nebezpečí venku…
Celý článek
Jak lze propojit fyziku, akustiku s časem a tvořením venku? Překvapivě snadné je vyrobit několik typů píšťalek (fléten)…
Celý článek