JSOU DĚTI VENKU OHROŽENÝM DRUHEM?

PROČ NAŠE DĚTI POTŘEBUJÍ PŘÍRODU PRO SVÉ ZDRAVÍ A UČENÍ

 

Publikaci doporučují:

PhDr. Hana Košťálová

programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu

Po přečtení studie jsem přesvědčená, že tu máme zásadní téma, kterým je záhodno se zabývat. Petrovo podání tématu, popis přínosů podložených četnými hodnověrnými zdroji, zaujetí vyvážené kritickým odstupem, to vše na mě udělalo dojem. Když uvážíme, jak moc by mohlo dětem prospět přímo v tom, co je základním posláním školy, totiž v učení, zdá se evidentní, že každý vklad do podpory učitelů v této oblasti se nám musí na dětech vrátit.

Doc. PhDr. Jan Činčera, Ph.D.

Masarykova univerzita Brno, autor a spoluautor českých výzkumů týkajících se učení venku

Věřím, že Tajemství školy za školou sehraje významnou roli v diskusi o českém školství a pomůže tomu, aby se učení venku stalo na našich školách běžným. Velmi oceňuji úsilí Petra Daniše kriticky reflektovat velké množství odborné literatury a přiblížit ho srozumitelnou formou širší veřejnosti.  Text může sloužit jako souhrn pádných argumentů pro zavádění venkovní výuky do škol, uplatnitelný v komunikaci se školami i odpovědnými institucemi.

 

Ukázky z knihy:

Mgr. Šárka Miková

psycholožka, autorka knihy Nejsou stejné: Jak díky Teorii typů porozumět dětem i sami sobě

Tato kniha není metodickou příručkou pro osvěžení naší praxe, je něčím mnohem vzácnějším – teoretickým ukotvením, které může naši praxi pozvednout na vyšší úroveň.

Mgr. Jakub Holec

Národní ústav pro vzdělávání

Výuka venku nabízí dětem vzdělávací příležitosti a situace, které nemůže ani nejlépe vybavená učebna zajistit. Publikace Petra Daniše v tomto představuje výrazný impulz k častějšímu propojování výuky ve škole s tím, co se nachází za školou.

Mgr. Ing. Vít Beran

ředitel ZŠ Kunratice

Učení musí bavit, musí být přirozenou součástí činností, se kterými se setkáváme každý den. V červnu za mnou přišlo několik kolegyň, že by od září začaly jeden den v týdnu učit venku. A tak v naší škole k předmětům učeným venku přibyla i matematika, český jazyk, výtvarná výchova, tělesná výchova... Je moc príma, že se učitelé budou moci inspirovat touto knihou, aby docenili, co vše učení venku může přinést.

PhDr. Jana Nováčková

psycholožka, spoluautorka knihy a konceptu Respektovat a být respektován

Tato publikace přesvědčuje čtenáře tím nejlepším způsobem: výsledky přísného vědeckého zkoumání a zkušenostmi. Je psána věcně, a přesto naléhavě. Učení venku přestavuje krok k obohacení podnětově chudého prostředí školy a také krok k lepšímu uspokojování základních lidských potřeb. Jako bonus přináší lepší výsledky. Myslím, že pro mnohé, kteří jsou zaměřeni spíš výkonově, to může být značné překvapení.

O knize:

Nová publikace Tajemství školy za školou ukazuje, jak učení venku v přírodě přináší uspokojení základních psychologických potřeb dětí, vyšší vnitřní motivací k učení, zlepšené chování ve škole a lepší vzdělávací výsledky napříč předměty. Popisuje také hlavní překážky, které učení venku brání, představuje inspirativní příklady ze zahraničí a shrnuje doporučení, co vše bychom měli udělat, aby se učení venku v přírodě v naší zemi mohlo více rozšířit.

Kniha čerpá z více než 200 výzkumů a dalších titulů odborné literatury z různých koutů světa a představuje tak dosud největší a nejkomplexnější práci o tématu učení venku v českém jazyce. Navzdory svému odbornému zaměření je psána srozumitelně a čtivě. Text doprovází přitažlivé fotografie a grafika. Díky tomu je kniha přístupná nejenom teoretikům ve vzdělávání, ale také učitelům a ředitelům, vychovatelům, úředníkům a rodičům.

Publikaci už ocenila řada osobností, od psychologů, přes odborníky ve vzdělávání, až po ředitele škol. Vychází zatím v elektronické verzi a laskavě ji zaštítilo a vydalo Ministerstvo životního prostředí. Zvažuje se také vydání knížky v papírové podobě v prvním pololetí roku 2019. Papírové vydání můžete podpořit svými ohlasy.

O autorovi:

Petr Daniš je jedním ze zakladatelů iniciativy Učíme se venku. Zabývá se dětmi a přírodou, vzděláváním a ochranou životního prostředí. Zajímá ho, proč si děti hrají a jak se učí, proč potřebují kontakt s přírodou pro své zdraví a učení a jak jim pomoci přírodu chránit. Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina.

 

Publikaci TAJEMSTVÍ ŠKOLY ZA ŠKOLOU lze zdarma stáhnout zde. Publikaci vydalo Ministerstvo životního prostředí v roce 2018.