VE VODĚ TO ŽIJE  

CÍL LEKCE:

Pozorovat skutečný život ve vodě přímo v terénu a porovnat ho s obrázky v učebnicích. S respektem odchytit a prohlédnout si zástupce vodních bezobratlých.

ČAS: 30 minut, VĚK: MŠ, ZŠ, SŠ, MÍSTO: prostor s trvalou vodní plochou (lze také s dočasnou, ale tam je obvykle méně druhů), OBDOBÍ: nejvhodnější je vegetační období od dubna do října (listopadu)

 

POMŮCKY

Lupy či kelímkové lupy, nádoby na vodu, síťky, pinzety, určovací klíče, pracovní list (PL), tužky a papíry

 

1. krok ODHAD ŽIVOTA

V úvodu lekce žáci odhadnou, kdo si myslí, že žije a koho mohou pozorovat v rybníčku nebo jezírku u školy. Svůj odhad zapíší či zakreslí do PL. V této fázi je učitel neopravuje, může s žáky diskutovat, ale nechává je zapsat všechny možnosti.

TIP: Pokud je potřeba ušetřit čas, je možné zapsat odhad s žáky už ve třídě, např. na konci předchozí hodiny (pak doporučujeme pracovní listy vybrat a znovu rozdat žákům až v terénu).

2. krok: LOV

Třída společně vyvodí, jak je třeba se v terénu u vody chovat, aby to bylo bezpečné pro žáky i živočichy. Učitel případně ukáže, jak a kde bezpečně lovit síťkou. Jak snadno přemístit ulovené bezobratlé do nádobky atd. Třída se rozdělí do skupin (po cca 4 žácích) a jde se lovit.

3. krok: POZOROVÁNÍ

Skupiny po úspěšném lovu pozorují a určují druhy. Sdílí svá zjištění i „úlovky“ mezi skupinami. Po cca 10 – 15 minutách je třeba bezobratlé vypustit zpět do vody (na místa, kde je žáci ulovili). Můžeme s žáky diskutovat, proč je to potřeba.

4. krok: OHLÉDNUTÍ

Pokud bude prostor a zájem, lze si leporela vyvěsit i ve třídě. Předtím je ale třeba listy v leporelech vylisovat. Stačí při skládání vložit mezi listy leporela listy papíru, novin, nebo pár útržků toaletního papíru. Pak vše zatížit v knihovně, nebo knihami na polici. Za několik dní je možné vylisovaná leporela vyvěsit.

TIP: VODNÍ "KUKÁTKO"

Vyrobte si pomůcku, která vám dovolí pozorovat život u dna na mělčinách. Stačí plechovka či PET lahev, která má odstraněnou vrchní část i dno. Jednu stranu nádoby přikryjeme pevným igelitem (např. lze využít pytlíky do mrazáku či potravinovou folii ve více vrstvách). Igelit připevníme velmi pevně lepenkou či gumičkou. Je třeba zajistit, aby voda nevtekla dovnitř nádoby, proto se vyplatí okraje igelitu zalepit co nejvýš na nádobě. Propustnost můžeme vyzkoušet v nádobě s vodou, nebo přímo na břehu. A pak už hurá pozorovat život u dna.

FOTOPŘÍLOHA:

FOTOPŘÍLOHA:

Venku se můžeme učit systematicky po celý rok.

S metodickými postupy a materiály, které prověřily tisíce škol z celého světa. Vyberte si, co nejvíce prospěje vaší škole či třídě.

Nejnovější články

Co přináší CESTA VEN učiteli?

Člověk se mění a mění se i svět kolem něj. A tak jsem se měnila i já…

Celý článek

Příběh zahrady ZŠ Janovice – 2. díl

LISTOPAD 2017  Při psaní dalšího dílu o tvorbě naší zahrady mi na mysl padl následující citát: „Sami toho…

Celý článek

Příběh zahrady ZŠ Janovice - 1. díl

Karel Čapek v jednom svém díle zmínil: „Zahrádka u Vašeho domu je stejný projev Vaší životní kultury…

Celý článek